Witamy …

Witamy…

…na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.
Więcej

Nastepne zajecia

29.08.2020 – następne zajęcia

Teledysk Jesteśmy sobie potrzebni!” z udziałem naszego ucznia już na Youtube!

Zobacz teledysk: https://youtu.be/fPOWa0w7Wuw

Zapoznaj się z genezą teledysku:
https://www.facebook.com/eventsparnterKH/
https://www.kop-pl.com

W ramach myśli przewodniej Kongresu Oświaty Polonijnej Jesteśmy sobie potrzebni! powstał projekt nagrania teledysku z udziałem uczniów szkół polonijnych.
Nadrzędnym celem jest łączenie młodych Polaków z różnych zakątków świata oraz zamanifestowanie w atrakcyjnej, kreatywnej i inowacyjnej formie swojej przynależności narodowej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak niezmiernie ważna jest integracja dzieci polonijnych i budowanie więzi z innymi Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju. Dzięki wspólnej pracy nad projektem dzieci polonijne z wielu krajów spotkały się wirtualnie i poznawały się, razem śpiewając po polsku.

Kongres Oświaty Polonijnej objął patronatem tę inicjatywę, oferując m.in. pomoc w rektrutacji dzieci polonijnych z całego świata.
Do projektu wspólnego śpiewania łącznie zgłosiło się 75 dzieci z wielu krajów, m.in. z Autralii, Białorusi, Irlandii, Holandii, Kanady, Kataru, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szkocji, Turcji, USA i Włoch. Wszystkie zgłoszenia nadesłane w formie formularza lub w kontakcie bezpośrednim zostały przyjęte.

Projekt w całości sfinansował zespół norweskiej firmy Events Partner Kamilla Helland, która już wcześniej wspierała szkolnictwo polonijne w Norwegii, udostępniając szkołom platformę edukacyjną online-lekcje.no.


Pragniemy podziękować za wsparcie i zaangażowanie Fundacji Green Team, Katarzynie Stefańskiej, Patrykowi Górnemu, trenerom wokalnym, muzykom i realizatorom.
Szczególne podziękowanie kierujemy do zespołu Firmy Events Partner Kamilla Helland, inicjatora i producenta teledysku oraz wszystkich wspaniałych wykonawców i ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać światu, kim jesteśmy, jak bardzo utalentowane są nasze dzieci i jaka siła płynie z naszej całej polonijnej społeczności, a motto projektu wyraża charakter naszych wspólnych działań, ponieważ Jesteśmy sobie potrzebni!

Zapraszamy chętnych do współpracy!

Polska Szkoła Sobotnia podejmie współpracę z nauczycielami posiadającymi pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu:
– nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne (klasy przedszkole oraz 1 – 4)
– język polski (klasy 5 – 10)
– historia i wiedza o społeczeństwie
– geografia
– muzyka i kultura Polski
– religia

Zainteresowanych, którzy posiadają norweski numer personalny prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Panią Aleksandrą Adamik aleksandra.adamik@szkolapolska.no.

Ważne informacje

Termin opłata za I semestr 2020/2021 zostaje przesunięty na 15 sierpnia.

Wszystkich, którzy nie dostarczyli formularzy rejestracyjnych prosimy o wysłanie drogą mailową najpóźniej do 10 czerwca 2020 na adres: administracja@szkolapolska.no.

Prosimy o codzienne sprawdzanie naszej strony internetowej oraz odczytywanie maili.

Ważne! I komunia św. oraz bierzmowanie

I komunia św. uczniów klas 3-cich odbędzie się w katedrze St. Olav’a w Oslo.

Bierzmowanie naszych uczniów odbedzie się w katedrze St.Olav’a w Oslo.  Nasi uczniowie przyjmą sakrament razem z grupą międzynarodową.

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

05.05.2020 – Ewelina Baj i Hedda Lidija Romundstad czytają bajkę pt. Reveenka, czyli Lisica

Serdecznie zapraszamy wszystkich małych i dużych miłośników literatury na stronę internetową Litteraturhuset w Oslo.

W ramach Polskiego Festiwalu Literatury z Olgą Tokarczuk Ewelina Baj oraz Hedda Lidija Romundstad czytają bajkę pt. Reveenka, czyli Lisica w dwóch językach – po polsku i norwesku. Bajkę opatrzyła pięknymi ilustracjami Camilla Kuhn.

Ewelina Baj, związana z Polską Szkołą Sobotnią im. Św. Jana Pawła II w Oslo, dokonała przekładu ludowej bajki norweskiej na język polski.

Przesyłamy link do wydarzenia:
http://litteraturhuset.no/arrangement/hjem-i-stua/reveenka/
https://www.facebook.com/events/866740813825887/

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Adamik
Dyrektor

Terminy i wysokości opłat za szkołę

Ze względu na panującą pandemię termin opłaty za I semestr 2020/2021 wyjątkowo zostaje przesunięty na 15 sierpnia 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat i terminów znajdują się na zakładce “Rejestracja i opłaty“.

Zdjęcia z pasowania na ucznia, wizyty Świętego Mikołaja, jasełek i zabawy karnawałowej są już w naszej galerii

Zobacz zdjęcia

 

 

 

        

Zdjęcia aktualności obecnego roku szkolnego

Zapraszamy na zakładkę Galeria/Lata 2016-2020/Rok szkolny 2019-2020 do obejrzenia zdjęć.
Zdjęcia wykonane są przez naszego sponsora

12.10.2019 – Narodowe czytanie “Katarynki” Bolesława Prusa pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej

Na poprzednich zajęciach w klasach starszych odbyło się narodowe czytanie fragmentów “Katarynki” Bolesława Prusa. Przeczytaj list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zobacz zdjęcia

Ważna informacja!!!

Odpowiadając na zapytania informujemy, iż Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II nie otwiera filii. Jedyną siedzibą szkoły od wielu lat, niezmiennie jest Rustad Skole przy Paal Bergs vei 30, 0608 Oslo.

Współpraca z logopedą

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo chętnie podejmie współpracę z LOGOPEDĄ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły aleksandra.adamik@szkolapolska.no.

Sakrament I Komunii św.

W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz:

Sakrament Bierzmowania

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 8-mej i 9-tej (1 i 2 gimnazjum). Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav’a: Pobierz formularz szkoły:

Inne ważne informacje

  • Podręczniki – Wszyscy uczniowie otrzymują komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są wieloletnie, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki “Wykaz podręczników“. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole.
  • Przybory szkolne – wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piórnik z pełnym wyposażeniem, naostrzone kredki i ołówek, nożyczki , klej).
  • Dyżury na korytarzach i w szkolnej kawiarence są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi klasami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa oraz powiadomienie p. Anny Ciaputy. Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.
  • Parkowanie samochodów – uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.
  • Palenie papierosów na terenie przynależącym do szkoły jest zabronione. Uprzejmie prosimy o niezaśmiecanie głównego wejścia niedopałkami.

Nabór na rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2020/2021

Pobierz formularz

  • Informujemy, że rodzice wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego  (w terminie 10.06.2020) i dokonania opłaty do (w terminie do 15.08.2020). Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
  • Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły drogą mailową. Warunkiem utrzymania  miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
  • Szkoła nie wystawia faktur oraz nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza rejestracyjnego. Drogą elektroniczną zostaje wysłane powiadomienie o otrzymaniu miejsca w szkole i terminie dokonania opłaty.
  • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Formularze prosimy przesłać na adres: administracja@szkolapolska.no.
  • Więcej informacji w zakładce “Opłaty“.

PrzedszkoleRok urodzenia 2016, 2017
Klasa 0Rok urodzenia 2015
Klasa 1Rok urodzenia 2014
Klasa 2Rok urodzenia 2013
Klasa 3Rok urodzenia 2012
Klasa 4Rok urodzenia 2011
Klasa 5Rok urodzenia 2010
Klasa 6Rok urodzenia 2009
Klasa 7Rok urodzenia 2008
Klasa 8Rok urodzenia 2007
Klasa 9Rok urodzenia 2006
Przygotowanie do egzaminu z j.polskiegoRok urodzenia 2002-2005

Powrót do Polski

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej. https://powroty.otwartaszkola.pl/ , https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635