Witamy …

Witamy…

…na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.
Więcej

Nastepne zajecia

03.09.2022 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 godz. 10:00, aula Rustad Skole.

Szanowni Rodzice!
Na naszej stronie internetowej będziemy sukcesywnie zamieszczać informacje dotyczące nowego roku szkolnego. Aktualne są te, opatrzone datą: rok szkolny 2022/2023. 
Jednocześnie zapraszamy do galerii zdjęć, aby powrócić wspomnieniami do tego, co działo się w naszej szkole w mionionym roku szkolnym.

Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w Oslo ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

 • W dniach od 1 do 30 kwietnia 2022r (pierwsza tura)
 • Formularz dostępny jest w zakładce „Strefa ucznia i rodzica/Rejestracja
  i opłaty”
 • Wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna formularz, należy przesłać na adres: administracja@szkolapolska.no
 • Prosimy pamiętać, że formularz zgłoszeniowy wysyłają również rodzice, których dzieci już uczęszczają do naszej szkoły.
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani nauczaniem on-line, prosimy na formularzu wpisać ON-LINE.

Grupy wiekowe:

 • Grupa przedszkolna: dzieci 3 i 4 letnie (rocznik urodzenia 2019 i 2018)
 • Klasa 0 (rocznik urodzenia 2017)
 • Klasa 1  (rocznik urodzenia 2016)
 • Klasa 2  (rocznik urodzenia 2015)
 • Klasa 3  (rocznik urodzenia 2014)
 • Klasa 4  (rocznik urodzenia 2013)
 • Klasa 5 (rocznik urodzenia 2012)
 • Klasa 6  (rocznik urodzenia 2011)
 • Klasa 7  (rocznik urodzenia 2010)
 • Klasa 8  (rocznik urodzenia 2009)
 • Klasa 9  (rocznik urodzenia 2008)
 • Klasa przygotowująca do egzaminu z języka polskiego jako drugiego języka
  (rocznik urodzenia 2007 i 2006)

Przypominamy, że dzieci już uczęszczające do szkoły mają pierwszeństwo otrzymania miejsca w klasie.

Decyduje data wpływu wniosku.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja, Zarząd Szkoły oraz Grono Pedagogiczne

Egzamin z języka polskiego jako drugiego – cena za semestr: 2.150kr. Zapraszamy!

Opinie naszych kursantów

Ważne! I Komunia św. oraz bierzmowanie

I Komunia Św. uczniów klas trzecich odbędzie się 03.06.2023 o godz. 11.00 w: St. Olav, Domkirkemenighet, Oslo.

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

Sakrament I Komunii św.

W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach drugiej i trzeciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz  :   

Sakrament Bierzmowania

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach ósmej i dziewiątej (1 i 2 gimnazjum). Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav’a: Pobierz formularz szkoły:

Inne ważne informacje

 • Podręczniki – Wszyscy uczniowie otrzymują komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są wieloletnie, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki “Wykaz podręczników“. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole.
 • Przybory szkolne – wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piórnik z pełnym wyposażeniem, naostrzone kredki i ołówek, nożyczki , klej).
 • Dyżury na korytarzach i w szkolnej kawiarence są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi klasami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa oraz powiadomienie p. Anny Ciaputy.
 • Parkowanie samochodów – uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.
 • Palenie papierosów na terenie przynależącym do szkoły jest zabronione. Uprzejmie prosimy o niezaśmiecanie głównego wejścia niedopałkami.

Nabór na rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Pobierz formularz

 • Informujemy, że rodzice wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego  (w terminie  do 30 kwietnia) i dokonania opłaty (w terminie do 30 kwietnia). Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
 • Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły drogą mailową. Warunkiem utrzymania  miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
 • Szkoła nie wystawia faktur oraz nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza rejestracyjnego. Drogą elektroniczną zostaje wysłane powiadomienie o otrzymaniu miejsca w szkole i terminie dokonania opłaty.
 • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Formularze prosimy przesłać na adres: administracja@szkolapolska.no.
 • Więcej informacji w zakładce “Opłaty“.

PrzedszkoleRok urodzenia 2017, 2018
Klasa 0Rok urodzenia 2016
Klasa 1Rok urodzenia 2015
Klasa 2Rok urodzenia 2014
Klasa 3Rok urodzenia 2013
Klasa 4Rok urodzenia 2012
Klasa 5Rok urodzenia 2011
Klasa 6Rok urodzenia 2010
Klasa 7Rok urodzenia 2009
Klasa 8Rok urodzenia 2008
Klasa 9Rok urodzenia 2007
Przygotowanie do egzaminu z j.polskiegoRok urodzenia 2003-2006

Powrót do Polski

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej. https://powroty.otwartaszkola.pl/ , https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635