Witamy …

Witamy…

…na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.
Więcej

Nastepne zajecia

12.10.2019 – następne zajęcia

Ważna informacja!!!

Odpowiadając na zapytania informujemy, iż Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II nie otwiera filii. Jedyną siedzibą szkoły od wielu lat, niezmiennie jest Rustad Skole przy Paal Bergs vei 30, 0608 Oslo.

12.10.2019 – Narodowe czytanie “Katarynki” Bolesława Prusa pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej

Na najbliższych zajęciach w klasach starszych odbędzie się narodowe czytanie fragmentów “Katarynki” Bolesława Prusa.

Wynik konkursu plastycznego “Palma Wielkanocna” 

W kategorii klas 1-2 nagrodzeni to:
I miejsce: Franciszek Muszler kl.1a, Mateusz Klimczak kl.1a
II miejsce: Alexandre Rostkowska kl.1a
III miejsce: Nina Gmerek kl.2a, Filip Sagirów kl.2a

W kategorii klas 3-4 nagrodzeni to:
I miejsce: Natalia Wochna kl.3b
II miejsce: Zuzanna Majak kl.4, Zuzanna Macias kl.4
III miejsce: Zuzanna Pielach kl.4

Pozostali uczestnicy konkursu to:
Korina Dynda kl.4, Alina Gmerek kl.4, Mądzelewska kl.4, Anna Michalska kl.3a, Zofia Narkiewicz kl.3b, Patrycja Orłów kl.3b, Jan Paleczny kl.4, Krystian Ziółkowski kl. 4.

Prowadzące: Izabela Kustosik i Edyta Zubrzyńska.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a nagrodzonym gratulujemy!

Wynik konkursu ortograficznego

Laureatami konkursu ortograficznego 2019 są:
Julia Załęska (klasy 5-6)
Jakub Klamka (klasy 7-8)
Ola Paleczny (klasy 9-10)

Prowadząca: Ewelina Baj.
Gratulujemy!

Zmiany terminów i wysokości opłat za szkołę

Informujemy, że termin opłaty za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 został przeniesiony na 30 kwietnia.
Opłata semestralna została podniesiona o 150,- NOK za każde dziecko.
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany opłaty i terminów znajdują się na zakładce “Rejestracja i opłaty“.

Współpraca z logopedą

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo chętnie podejmie współpracę z LOGOPEDĄ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły aleksandra.adamik@szkolapolska.no.

Sakrament I Komunii św.

W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz:

Sakrament Bierzmowania

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 8-mej i 9-tej (1 i 2 gimnazjum). Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav’a: Pobierz formularz szkoły:

Inne ważne informacje

  • Podręczniki – Wszyscy uczniowie otrzymują komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są wieloletnie, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki “Wykaz podręczników“. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole.
  • Przybory szkolne – wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piórnik z pełnym wyposażeniem, naostrzone kredki i ołówek, nożyczki , klej).
  • Dyżury na korytarzach i w szkolnej kawiarence są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi klasami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa oraz powiadomienie p. Anny Ciaputy. Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.
  • Parkowanie samochodów – uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.
  • Palenie papierosów na terenie przynależącym do szkoły jest zabronione. Uprzejmie prosimy o niezaśmiecanie głównego wejścia niedopałkami.

Nabór na rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Pobierz formularz

  • Informujemy, że rodzice wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego i dokonania opłaty do 30 kwietnia. Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
  • Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły drogą mailową. Warunkiem utrzymania  miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
  • Szkoła nie wystawia faktur oraz nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza rejestracyjnego. Drogą elektroniczną zostaje wysłane powiadomienie o otrzymaniu miejsca w szkole i terminie dokonania opłaty.
  • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Formularze prosimy przesłać na adres: administracja@szkolapolska.no.
  • Więcej informacji w zakładce “Opłaty“.

PrzedszkoleRok urodzenia 2015, 2016
Klasa 0Rok urodzenia 2014Brak wolnych miejsc
Klasa 1Rok urodzenia 2013Brak wolnych miejsc
Klasa 2Rok urodzenia 2012Brak wolnych miejsc
Klasa 3Rok urodzenia 2011Brak wolnych miejsc
Klasa 4Rok urodzenia 2010Brak wolnych miejsc
Klasa 5Rok urodzenia 2009Brak wolnych miejsc
Klasa 6Rok urodzenia 2008
Klasa 7Rok urodzenia 2007
Klasa 8Rok urodzenia 2006
Klasa 9Rok urodzenia 2005
Klasa 10Rok urodzenia 2004

Powrót do Polski

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej. https://powroty.otwartaszkola.pl/ , https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

images/stories/Logo/swp_male.jpg

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w ramach projektu “Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przyznała dotację naszej szkole.

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj – sierpień 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansujemy częściowo opłatę czynszu za wynajem Rustad Skole. Dzięki dotacji częściowo uwolnione finanse pozwolą na zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli w 2018.

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i władz szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie, które jest dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Hanna Sand
Prezes