Witamy …

Witamy…

…na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.
Więcej

Następne zajęcia

26 maja 2018 – następne zajęcia

TERMIN płatności za II semestr upłynął 15 stycznia. Uczniowie, których opłata semestralna nie będzie uregulowana z dniem 20 lutego tracą miejsce w szkole. Z powodu, iż ubezpieczenie nie obejmuje uczniów, którzy utracili miejsce w szkole nie będą oni mogli uczestniczyć w zajęciach i przebywać na terenie szkoły.

NRK Drama poszukuje 2 chłopców w wieku 5-9 lat do udziału w nowym serialu telewizyjnym, którego kręcenie odbędzie się wiosną 2018. Chłopcy powinni być mali, szczupli i bardzo cierpliwi. Za udział w serialu chłopcy otrzymają honorarium. Nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie z udziału w programach telewizyjnych lub filmie.

Rejestracja do castingu https://form.jotformeu.com/73104060765349

KONKURS PLASTYCZNY “Zwierzęta wśród nas” regulamin.

LOGOPEDA szkolny pani Zuzanna Szaj na 4-godzinie lekcyjnej będzie odpowiadała na pytania rodziców. Porady w szkole są darmowe. Zapraszamy!

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW. uczniów naszej szkoły odbędzie się 5 maja 2018.W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani są przez 2 lata – w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA naszych uczniów odbędzie się 19 maja 2018 o godz. 11:00 w Trefoldighetskirken. Formularze oraz pozostałe dokumumenty w podpisanej imieniem i nazwiskem ucznia kopercie prosimy składać u Pani Haliny Klamki najpóźniej do 17 marca 2018.

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły również przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 8-giej i 9-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav’a: Pobierz formularz szkoły:

INNE WAŻNE INFORMACJE

  • WYKAZ SOBÓT W ROKU SZKOLNYM znajduje się w zakładce “Kalendarz zajęć “.
  • PODRĘCZNIKI Wszyscy uczniowie otrzymają komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są używane przez dwa lata, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki “Wykaz podręczników“. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole u Pani Agnieszki Robak.
  • PRZYBORY SZKOLNE – wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piónik z pełnym wyposażeniem, natemperowane kredki i ołówek, nożyczki, klej).
  • PRZYPOMINAMY, że wprowadzone dyżury na korytarzach są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi osobami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia sobie zastępstwa oraz powiadomienia p. Justyny Janickiej (członka Zarządu). Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.
  • SKARGA dotycząca niedopałków przed głównym wejściem do szkoły. Informujemy, że na terenie przynależącym do szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.
  • PARKOWNIE SAMOCHODÓW – uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.

 

Nabór na rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Pobierz formularz

  • Informujemy, że rodzice uczniów mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia i dokonania opłaty do 31 maja. Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
  • Oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły w drugiej połowie czerwca 2017. Warunkiem utrzymania miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
  • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego na adres: administracja@szkolapolska.no i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły lub terminie wyznaczonym w mailu informującym o przyjęciu do szkoły.
  • Więcej informacji w zakładce “Opłaty“.
Przedszkole – rok urodzenia 2013, 2014 brak wolnych miejsc
Klasa 0 – rok urodzenia 2012 brak wolnych miejsc
Klasa I a, b – rok urodzenia 2011 brak wolnych miejsc
Klasa II a, b – rok urodzenia 2010 brak wolnych miejsc
Klasa III a, b – rok urodzenia 2009 brak wolnych miejsc
Klasa IV – rok urodzenia 2008 brak wolnych miejsc
Klasa V – rok urodzenia 2007 brak wolnych miejsc
Klasa VI – rok urodzenia 2006 wolne miejsca
Klasa VII – rok urodzenia 2005 ostatnie wolne miejsca
Klasa VIII – rok urodzenia 2004 wolne miejsca
Klasa IX – rok urodzenia 2003 wolne miejsca
Klasa X – rok urodzenia 2002 wolne miejsca

Powrót do Polski

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej. https://powroty.otwartaszkola.pl/ , https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

images/stories/Logo/swp_male.jpg

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w ramach projektu “Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przyznała dotację naszej szkole.

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj – sierpień 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansujemy częściowo opłatę czynszu za wynajem Rustad Skole. Dzięki dotacji częściowo uwolnione finanse pozwolą na zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli w 2018.

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i władz szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie, które jest dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Hanna Sand
Dyrektor