Witamy …

Witamy…

…na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.
Więcej

Następne zajęcia

2 marca 2019 – następne zajęcia

Ważne!

Dnia 2 marca o godz. 11:00 odbędzie się zebranie rodziców.

Konkurs plastyczny

Uczniów klas 1 – 4 zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem Palma wielkanocna. Rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Pobierz regulamin:

Nauczyciel katechezy

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo zaprasza katechetów / osoby świeckie zamieszkałe w Norwegii mające uprawnienia do nauczania religii do podjęcia współpracy z naszą placówką. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: aleksandra.adamik@szkolapolska.no.

Współpraca z logopedą

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo chętnie podejmie współpracę z LOGOPEDĄ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły aleksandra.adamik@szkolapolska.no.

Sakrament I Komunii św.

Sakrament I Komunii św. uczniów klas 3-cich odbędzie się w Katedrze St.Olav’a 11 maja 2019.

W związku z zasadami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 2-giej i 3-ciej. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz:

Sakrament Bierzmowania

W związku ze zmianami obowiązującymi w Kościele Katolickim uczniowie naszej szkoły przygotowywani będą przez 2 lata – w klasach 8-mej i 9-tej (1 i 2 gimnazjum). Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Pobierz formularz parafii St.Olav’a: Pobierz formularz szkoły:

Inne ważne informacje

  • Podręczniki – Wszyscy uczniowie otrzymują komplet podręczników w pierwszym dniu roku szkolnego. Przypominamy, że niektóre podręczniki są wieloletnie, dlatego prosimy rodziców o sprawdzenie zakładki “Wykaz podręczników“. W przypadku zagubienia podręcznika rodzic będzie mógł zakupić nowy egzemplarz w szkole.
  • Przybory szkolne – wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania przyborów szkolnych (piórnik z pełnym wyposażeniem, naostrzone kredki i ołówek, nożyczki , klej).
  • Dyżury na korytarzach i w szkolnej kawiarence są obowiązkowe. Zarząd odpowiedzialny jest za sporządzenie list z dyżurującymi klasami. W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu dyżurujący rodzic zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa oraz powiadomienie p. Anny Ciaputy. Niedopełnienie tego obowiązku równoznaczne będzie z pozbawieniem uczniów możliwości dalszej edukacji w naszej szkole.
  • Parkowanie samochodów – uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów tak, aby samochód Straży Pożarnej mógł dojechać do głównego wejścia.
  • Palenie papierosów na terenie przynależącym do szkoły jest zabronione. Uprzejmie prosimy o niezaśmiecanie głównego wejścia niedopałkami.

Nabór na rok szkolny

Nabór na rok szkolny 2018/2019

Pobierz formularz

  • Informujemy, że rodzice wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek corocznego składania formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia i dokonania opłaty do 31 maja. Tylko spełnienie tych warunków gwarantuje utrzymanie miejsca w nowym roku szkolnym.
  • Oczekujący na miejsce w szkole, którzy złożyli formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły po 20 czerwca. Warunkiem utrzymania  miejsca jest dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.
  • Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc w wyznaczonych terminach naboru. Formularze prosimy przesłać na adres: administracja@szkolapolska.no.
  • Więcej informacji w zakładce “Opłaty“.

PrzedszkoleRok urodzenia 2014, 2015
Klasa 0Rok urodzenia 2013
Klasa 1Rok urodzenia 2012
Klasa 2Rok urodzenia 2011
Klasa 3Rok urodzenia 2010
Klasa 4Rok urodzenia 2009
Klasa 5Rok urodzenia 2008
Klasa 6Rok urodzenia 2007
Klasa 7Rok urodzenia 2006
Klasa 8Rok urodzenia 2005
Klasa 9Rok urodzenia 2004
Klasa 10Rok urodzenia 2003

Powrót do Polski

Powrót do Polski

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców obowiącującym dokumentem jest świadectwo z systemu edukacji kraju pobytu, czyli w naszym przypadku ze szkoły norweskiej. Świadectwo szkoły polonijnej jest dokumentem dodatkowym i informującym, iż uczeń uczęszczał do szkoły uzupełającej. https://powroty.otwartaszkola.pl/ , https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1635

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Dotacja przyznana przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

images/stories/Logo/swp_male.jpg

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w ramach projektu “Wschód-Zachód, Północ-Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przyznała dotację naszej szkole.

Otrzymane dofinansowanie zrealizowane zostało w okresie maj – sierpień 2017. Z przyznanego funduszu dotacji sfinansujemy częściowo opłatę czynszu za wynajem Rustad Skole. Dzięki dotacji częściowo uwolnione finanse pozwolą na zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli w 2018.

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i władz szkoły serdecznie dziękujemy za wsparcie, które jest dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Hanna Sand
Prezes