2016.12.10 – Oslo – “Prawdy i nieprawdy o dwujęzyczności” (prelekcja dla rodziców)

Prelekcja dla rodziców “Prawdy i nieprawdy o dwujęzyczności” (Oslo 10.12.2016)

Czy dzieci dwujęzyczne znają mniej słów, niż ich jednojęzyczni rówieśnicy?
Czy to prawda, że dwujęzyczni są bardziej inteligentni?
Moje dziecko miesza oba języki. Czy to znaczy, że źle się rozwija?

To pytania, na które odpowiedziała Pani Joanna Durlik doktorantka Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii UJ.
Joanna Durlik
Joanna Durlik współpracuje również z Language and Memory Research Group na Uniwersytecie w Granadzie. W swoim projekcie doktorskim zajmuje się poznawczymi mechanizmami dwujęzyczności oraz wpływem, jaki różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w wielojęzycznym środowisku) mogą wywierać na rozwój dwujęzyczności. Poza pracą akademicką angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat języka i dwujęzyczności, współtworząc stronę internetową Dwujęzyczność.info (https://dwujezycznosc.info/?q=pl) oraz serwis informacyjny Wszystko o dwujęzyczności. Obecnie uzupełnia też psychologiczne wykształcenie studiami podyplomowymi “Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”.

Kontakt:
joanna.durlik@uj.edu.pl
https://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/pracownik/joanna_durlik-marcinowska
https://www.langusta.edu/

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Serwis informacyjny prowadzony od 2015 r. przez naukowców z Uniwersytetów Warszawskiego oraz Jagiellońskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Senat RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. W ramach serwisu na łamach kilku portali polonijnych (Dobra Polska Szkoła, Emigrant, Opinia, Square, StrefaPL) prezentowane są różnorodne materiały dotyczące dwujęzyczności. Publikowane są najnowsze badania naukowe o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, o korzyściach, z jakimi się wiąże używanie dwóch języków na co dzień, a także o tym, w jaki sposób wychować dziecko, aby stało się w przyszłości dwujęzyczne. Projekt obejmuje też kwestię tożsamości osób wychowanych na pograniczu dwóch (lub więcej) kultur. Naukowcy zastanawiają się, jaką tożsamość będzie miało młode pokolenie Polaków wychowywanych na obczyźnie. Równolegle do opartych na badaniach naukowych informacji praktycznych prezentowane są wywiady z ciekawymi osobami, które bądź naukowo zajmują się dwujęzycznością, bądź czynią to czysto praktycznie, czyli mówią na co dzień w dwóch językach, i mają na ten temat coś ciekawego do powiedzenia. W ramach projektu naukowcy spotykają się również z Polakami mieszkającymi poza Polską, rodzicami i nauczycielami dwujęzycznych dzieci, by wymieniać się doświadczeniami i wiedzą na temat tego fascynującego zjawiska i ambitnego wyzwania, jakim jest dwujęzyczność.

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Projekt Wszystko o dwujęzyczności

Projekt Wszystko o dwujęzyczności