20-lecie szkoły

Jubileuszowy Koncert 20 – lecia Polskiej Szkoły Sobotniej

31 maja 2008

Reżyseria:Elżbieta Alabuszew Kutek
Kierownictwo koncertu:Hanna Sand
Konferansjerzy:Anna Fijałkowska i Kacper Rybakiewicz
Światła:Mats Farner
Dźwięk:Atle Røvik
Zdjęcia:Łukasz Budniak
Szata graficzna:Adam Żak

Patronat i wsparcie finansowe: Ambasada i Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej
Uroczysta Msza Święta odbyła się 1 czerwca o godz. 14:30 w katedrze Św. Olava w Oslo.

Część 1

images/stories/20-lecie/img_0512.jpg

images/stories/20-lecie/img_0660.jpg

Koncert rozpoczął się wniesieniem flag narodowych Polski i Norwegii oraz sztandaru przez uczniów PSS (Polonez A-dur op.40 nr 1 F.Chopina).

images/stories/20-lecie/img_0105.jpg

images/stories/20-lecie/img_0110.jpg

images/stories/20-lecie/img_0115.jpg

images/stories/20-lecie/img_0120.jpg

”Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Tymi słowami Jana Pawła II konferansjerzy powitali wszystkich gości, rodziców, przyjaciół i naszych wspaniałych uczniów na obchodach 20-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo.

”Et menneske er ikke stort for hva det eier, men for hvordan det er. Ikke for hva det har, men for hva det deler med andre”.

Med disse ord av Johannes Paul II konferansierer ønsket alle gjester, venner, foreldre og våre kjære elever velkommen til Polsk Lørdagsskoles 20-års jubileum.

Uroczystej inauguracji koncertu dokonał p. Ambasador RP Wojciech Kolańczyk.

images/stories/20-lecie/img_0135.jpg

images/stories/20-lecie/img_0136.jpg

Następnie założyciel Polskiej Szkoły Sobotniej ks. Jan Adam Kozłowski wraz zwieloletnim katechetą o. Gerardem Filakiem poświęcili sztandard szkoły.

images/stories/20-lecie/img_0167.jpg

images/stories/20-lecie/img_0175.jpg

images/stories/20-lecie/img_0159.jpg

Dzieci i młodzież odśpiewały hymn szkoły.

images/stories/20-lecie/img_0183.jpg

images/stories/20-lecie/img_0185.jpg

images/stories/20-lecie/img_0189.jpg

Clair Constant i Philip Currell z Narodowego Baletu Norwegii (Nasjonalbaletten) zatańczyli Pas de deux z III aktu “Don Kichot”. Muzyka: Ludwig Minkus, choreografia: Marius Petipá.

images/stories/20-lecie/img_0227.jpg

images/stories/20-lecie/img_0277.jpg

images/stories/20-lecie/img_0292.jpg

images/stories/20-lecie/img_0315.jpg

images/stories/20-lecie/img_0326.jpg

Powstanie szkoły, liczba uczniów i władze

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo została założona w 1988 roku przez ks. Jana Adama Kozłowskiego, który był pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem szkoły. Już po miesiącu swej działalności wraz z nowym rokiem szkolnym kierownictwo objął p. Zbigniew Tyszko, od roku 1997 przez 8 następnych lat p. Romuald Iwanow, a od roku 2006 p. Mariusz Małecki.

Głównym założeniem szkoły jest pielęgnacja duchowych tradycji Polaków oraz utrwalanie i rozbudzanie zainteresowania Polską i jej kulturą. Liczba uczniów szkoły z 64 w pierwszym okresie wzrosła do 170 w ostatnim. W pierwszym roku szkolnym uczniów podzielono na pięć grup wiekowych. Obecnie szkoła liczy 10 grup wiekowych, oraz klasę 0 i klasę przedszkolną dla dzieci poniżej 5-ego roku życia.

Dla usprawnienia działalności naszej organizacji, która rozrosła się przez ostatnich 5 lat, zostały stworzone dodatkowe stanowiska w zarządzie. Obecnie zarząd liczy 10 osób, w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców i nauczycieli.

Polsk Lørdagsskole ble stiftet av presten Jan Adam Kozłowski i juni 1988.

I perioden fra 1989 til 1997 ble skolen ledet av Zbigniew Tyszko. Romuald Iwanow hadde lederansvaret de neste 8 år, inntil han høsten 2006 ble avløst av Mariusz Malecki.

Skolens hovedmålsetting er å bevare de polske åndelige tradisjoner, befeste og vekke interessen for Polen og for polsk kultur.

Siden starten i 1988 har antall elever økt fra 64 til 170. Første skoleår ble elevene delt i 5 aldersgrupper. I dag er elevene delt i 10 klasser. Det er i tillegg 2 egne klasser for de aller yngste.

Dagens styre består av foreldrerepresentanter og lærere, totalt 10 personer.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zaśpiewali pieśń pt. “Sercem kocham Jezusa” przygotowaną przez Siostrę Faustynę i Siostrę Natanaelę.

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-skj-web.jpg

images/stories/20-lecie/img_0356.jpg

images/stories/20-lecie/img_0349.jpg

images/stories/20-lecie/img_0351.jpg

Katarzyna Cielebąk, Diana Lebedeva i Cynthia Korzeniewska z kl.VII przedstawiły wiersz Jana Pawła II pt. “Zdumienie” przygotowany przez Helenę Bukowiec.

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie--dlugi-wiers.jpg

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie--dl-wier-2.jpg

images/stories/20-lecie/img_0364.jpg

images/stories/20-lecie/img_0366.jpg

Program nauczania

Program nauczania w Polskiej Szkole Sobotniej obejmuje min.: religię, język polski, historię i geografię Polski. Jednym ze sposobów przybliżania uczniom kultury polskiej jest organizowanie zajęć ze śpiewu i tańców ludowych. O rozwoju szkoły świadczą również powstałe kursy językowe dla rodziców: norweski dla Polaków i polski dla Norwegów.

Polsk Lørdagsskole gir opplæring i blant annet: religion, polsk språk, polsk historie og geografi. Elevene får kjennskap til polsk kultur gjennom timer i folkedans og musikk. Et bevis på at organisasjonen utvikler seg videre er språkkurs for foreldre. Norsk for polakker, og polsk for nordmenn.

Absolwentka Polskiej Szkoły Sobotniej i nauczycielka muzyki w naszej szkole Sara Strażyńska zagrała Preludium Des-dur op.28 nr.15 Fryderyka Chopina.

images/stories/20-lecie/img_0370.jpg

images/stories/20-lecie/img_0380.jpg

images/stories/20-lecie/img_0371.jpg

Nikita Sirotenko zagrał utwór na wiolonczelę pt. “Spinning Wheel” muzyka David Popper przy akompaniamencie Sary Stażyńskiej.

images/stories/20-lecie/img_0376.jpg

images/stories/20-lecie/img_0381.jpg

Osiągnięcia uczniów

Dzieci i młodzież z naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy:

  • Podczas olimpiady „Poloniada 96”, zorganizowanej przez Fundację Młodej Polonii w Warszawie, pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kulas, a drugie – Maciej Iwanow.
  •  w 2000 roku na takiej samej olimpiadzie pierwsze miejsce zajął Karol Jaworski
  • podczas IX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie w 1997 roku
  • grupa dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej zdobyła 9 pucharów, jednym z nich był
  • puchar Fair Play za sportowe i religijne zachowanie oraz piękną polszczyznę.

God undervisning av våre barn og ungdommer gir gode resultat:

  • I konkurransen „Poloniada 96”, organisert av Legatet for unge utenlandspolakker, gikk førsteplassen til Aleksandra Kulas, og på andreplass kom – Maciej Iwanow.
  • I samme konkurranse, i år 2000, gikk førsteplassen til Karol Jaworski.
  • I 1997 fikk en gruppe barn fra Polsk Lørdagsskole 9 pokaler i den „ 9. Międzynarodowej Parafiady”. En av dem var „Fair Play” for sportslig og kristelig oppførsel, en annen for meget gode språkferdigheter.

Norsk Balletinstitutt zaprezentował taniec do muzyki Katie Melua “Colours in your mind” w choreografii Mariusza Małeckiego.

images/stories/20-lecie/img_0384.jpg

images/stories/20-lecie/img_0406.jpg

images/stories/20-lecie/img_0416.jpg

 

W imieniu władz szkoły dyrektor d/s pedagogicznych Ewelina Sternal i Hanna Sand przeprowadziły dekorację osób wieloletnio związanych z Polska Szkołą Sobotnią.

Na podziękowaniu umieszczonym w pamiątkowym medalu z brązu widniejenastępujący tekst: ”Niech ten medal będzie potwierdzeniem naszego wielkiego uznania za Pańską pracę i oddanie na rzecz Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.”

”La denne medalje være en bekreftelse på vår store anerkjennelse for Ditt engasjement og arbeid for Polsk Lørdagsskole i Oslo”.

Medalem odznaczeni zostali:

Ks. Jan Adam Kozłowski
Pan Andrzej Tyszko
Pan Romuald Iwanow
O. Gerard Filak
Pan Kazimierz Kulas
Pan Bogdan Strażyński

images/stories/20-lecie/img_0433.jpg

images/stories/20-lecie/img_0438.jpg

images/stories/20-lecie/img_0445.jpg

images/stories/20-lecie/img_0450.jpg

Dyplomy uznania otrzymały:

Pani Anna Radko Pedersen
Pani Hanna Nicolaisen
Pani Grażyna Iwanow
Pani Barbara Kowalska
Pani Barbara Piasecka
Pani Beata Małecka

images/stories/20-lecie/img_0457.jpg

images/stories/20-lecie/img_0464.jpg

images/stories/20-lecie/img_0467.jpg

Wystąpienie: ks. Józef Kozłowski

images/stories/20-lecie/img_0471.jpg

images/stories/20-lecie/img_0472.jpg

Pierwszą część koncertu zakończyło wystąpienie Profesora Zwyczajnego Doktora Habilitowanego Edwarda Olszewskiego autora książki poświęconej działalności Polskiej Szkoły Sobotniej.

images/stories/20-lecie/img_0478.jpg

images/stories/20-lecie/img_0479.jpg

Część 2

images/stories/20-lecie/img_0513.jpg

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej wystąpili w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt. “Rzepka”. Przygotowanie: Małgorzata Białkowska, Izabella Łopianowska, DorotaSarna, Ewelina Sternal.

images/stories/20-lecie/img_0480.jpg

images/stories/20-lecie/img_0481.jpg

images/stories/20-lecie/img_0483.jpg

images/stories/20-lecie/img_0485.jpg

images/stories/20-lecie/img_0490.jpg

images/stories/20-lecie/img_0492.jpg

images/stories/20-lecie/img_0498.jpg

images/stories/20-lecie/img_0500.jpg

images/stories/20-lecie/img_0502.jpg

Julia Batkiewicz uczennica kl.X zagrała na skrzypcach “Kujawiaka E-moll” Hanryka Wieniawskiego przy akompaniamencie Sary Strażyńskiej.

images/stories/20-lecie/img_0505.jpg

images/stories/20-lecie/img_0507.jpg

images/stories/20-lecie/img_0511.jpg

Nauczyciele

W pierwszych latach istnienia nasza szkoła liczyła 11-stu nauczycieli. Obecnie grono pedagogiczne składa się z ponad 20-stu osób. Kadra nauczycielska jest wykwalifikowana i dobrze przygotowana do nauczania dzieci i młodzieży za granicą. Nasi nauczyciele w większości mają wyższe wykształcenie, a dla podniesienia kwalifikacji naszej kadry nauczycielskiej organizowane są dodatkowe kursy metodyczne.

I starten hadde Polsk Lørdagsskole 11 lærere. Nå består lærerkollegiet av over 20 lærere. Lærerstaben er høyt kvalifisert og godt forberedt for undervisning av barn og ungdom utenfor Polens grenser. De fleste har høyskole- og universitets­utdanning. For å forbedre kompetansen ytterligere organiseres tilleggskurs i pedagogikk og metodikk.

Milena Bugajska i Bernard Værnes z kl. VII wyrecytowali wiersz Jana Twardowskiego “Ojcze Święty” przygotowanym przez Helenę Bukowiec.

images/stories/20-lecie/wiersz-20lecie-3pozyc.jpg

images/stories/20-lecie/img_0515.jpg

images/stories/20-lecie/img_0514.jpg

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zaśpiewali pieśń pt. “Panie pragnę kochać Cię” przygotowaną przez Siostrę Faustynę i Siostrę Natanaelę.

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-3xxx-o.jpg

images/stories/20-lecie/img_0517.jpg

images/stories/20-lecie/img_0519.jpg

images/stories/20-lecie/img_0521.jpg

Przygotowanie do sakramentów

Jednym z głównych założeń powstania Polskiej Szkoły Sobotniej było i jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich oraz patriotycznych. W ramach zajęć z religii, prowadzonych przez siostry Elżbietanki i ojców Sercanów, dzieci przygotowywane są do sakramentu I Komunii Świętej, a młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

W naszej szkole dużą uwagę zwraca się na to, aby dzieci uczyły się nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również poprzez wystawianie jasełek, akademii szkolnych związanych ze świętami patriotycznymi i nie tylko.

En av Polsk Lørdagsskoles hovedoppgaver er å bevare åndelige og nasjonale tradisjoner. I religionstimene forbereder St Elisabethsøstrene og Picpus-paterne barna til den første hellige kommunion, og 10.-klassinger forberedes til konfirmasjon. Det legges også stor vekt på at barna skal lære også utenom skoletimene. Dette gjennom blant annet juleforestillinger og feiring av nasjonale høytidsdager.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zatańczyli Krakowiaka przygotowanego przez Wojciecha Sobieskiego.

images/stories/20-lecie/img_0522.jpg

images/stories/20-lecie/img_0524.jpg

images/stories/20-lecie/img_0527.jpg

Chór Sursum Corda zaprezentował pieśń “Canticum Religiosa”. W skład chóru wchodzą nauczyciele naszej szkoły: Paulina Budniak, Marta Kleniewska, Renata Rębosz, s. Faustyna.

images/stories/20-lecie/img_0533.jpg

images/stories/20-lecie/img_0547.jpg

images/stories/20-lecie/img_0545.jpg

images/stories/20-lecie/img_0548.jpg

images/stories/20-lecie/img_0558.jpg

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne i bufet szkolny

Dla dzieci i młodzieży naszej szkoły organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne. Co roku organizowana jest zielona szkoła, podczas której dzieci i młodzież ma możliwość bliższego poznania się i zintegrowania. Inną formą kontaktu uczniów naszej szkoły z rówieśnikami ze szkół w Polsce jest coroczne spotkanie szkół im. Jana Pawła II w Łodzi. W roku szkolnym 2006 – 2007 rozpoczęła swą działalność biblioteka szkolna. W jej zbiorach znajduje się około 650 książek i 80 filmów. Od pięciu lat organizowany jest w naszej szkole konkurs „Czytam po polsku”. W ten sposób zachęcamy dzieci i młodzież, aby sięgali po polską książkę. Od wielu lat w Polskiej Szkole Sobotniej działa bufet szkolny, którego założycielką i główną prowadzącą przez pierwsze 2 lata była p. Agata Suchecka, a od 3 lat jest p. Małgorzata Fijałkowska. Dzięki tej inicjatywie środowisko polonijne przy szkole ma możliwość lepszego poznania się przy napojach oraz ciepłych i zimnych posiłkach. Rok rocznie nasza szkoła organizuje polskie zabawy, które obok funkcji rozrywkowej dają możliwość Polakom mieszkającym w Norwegii nawiązywania nowych kontaktów z rodakami. Podczas tych imprez zdobywane są również dodatkowe środki na finansowanie działalności szkoły.

Vi organiserer også aktiviteter utenfor skoletid. Hvert år har vi „grønn skole” for at barna skal bli bedre kjent med hverandre. En annen viktig aktivitet er kontakt med jevnaldrene jenter og gutter fra Polen. Våre barn har derfor besøkt, og hatt besøk av, elever fra Łódź. Skolens bibliotek startet i 2006. I bibliotekets samling har vi ca. 650 bøker og 80 filmer. De siste 5 år har vi oppmuntret elevene til å lese polske bøker gjennom konkurransen „jeg leser på polsk”. Agata Suchecka startet skolens buffé i 2003. De siste 3 år har Małgorzata Fijałkowska hatt ansvaret for driften. Takket være dette initiativet gis det mulighet til å bli bedre kjent med polske matretter. Både varme og kalde. Polsk Lørdagsskole arrangerer også festaftener for voksne. Dette er både underholdende og gir mulighet for å etablere nye kontakter med landsmenn. Både bufféen og festaftenene bidrar med økonomisk støtte til skolens daglige drift.

Nikita Sirotenko zaprezentował utwór na wiolonczelę pt. ” At the fountain” muzyka C.Davidoff przy akompaniamencie Sary Strażyńskiej.

images/stories/20-lecie/img_0563.jpg

Norsk Ballettinstitutt zatańczył “One day in Paris” do muzyki Justina Timberlaka (“My love”). Choreografia: Daniel Laquian.

images/stories/20-lecie/img_0576.jpg

images/stories/20-lecie/img_0621.jpg

images/stories/20-lecie/img_0593.jpg

Koncert zakończył się utworem Arki Noego pt. “Taki duży, taki mały” w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły.

images/stories/20-lecie/piesni-20lecie-taki-duzy-ta.jpg

images/stories/20-lecie/img_0634.jpg

images/stories/20-lecie/img_0625.jpg

images/stories/20-lecie/img_0629.jpg

images/stories/20-lecie/img_0635.jpg

images/stories/20-lecie/img_0626.jpg

Artystom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego koncertu serdecznie dziękujemy.

Szczególnie dziękujemy Ambasadzie i Konsulatowi Rzeczpospolitej Polskiej za patronat i wsparcie finansowe.

Stor takk til alle artister, foreldre, lærere og alle som har bidratt til at denne konserten kunne finne sted.

Spesielt takk til Republikken Polens Ambassade og Konsulatet for patronatet og økonomisk støtte.

images/stories/20-lecie/img_0660.jpg

images/stories/20-lecie/img_0683.jpg

images/stories/20-lecie/img_0665.jpg

images/stories/20-lecie/img_0676.jpg

images/stories/20-lecie/img_0701.jpg