2009.12.04 – Dębę – Konferencja robocza „Innowacyjne programy nauczania”

Konferencja robocza “Innowacyjna programy nauczania” (Dębę 04.12.2009)

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania zgodnymi z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.

W dniach 4-6 grudnia 2009 odbyła się konferencja robocza organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

images/stories/Wydarzenia/Debe122009/debe_201012_003.jpg

Od lewej: Agnieszk Grochola (Galway – Irlandia), Magdalena Ichnatowicz (Bergen – Norwegia), dr Grażyna Czetwertyńska (Szef projektu), Krzysztof Stanowski (Podsekretarz Stanu) i Hanna Matras-Sand (Oslo – Norwegia)

Program konferencji roboczej obejmował przedstawienie pilotażowych programów nauczania w 3 przedziałach wiekowych:

5 – 6 lat
10 – 13 lat
14+

Dr. Grażyna Czetwertyńska przedstawiła przebieg prac i plany na następny rok.

images/stories/Wydarzenia/Debe122009/debe_201012_004.jpg

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski zaprezentował dalsze plany zmian systemu szkolnictwa polonijnego.

images/stories/Wydarzenia/Debe122009/debe_201012_002.jpg

Pozostała część czasu konferencji wykrzystana została na prace udoskonalające i ostatni szlif programów nauczania.

images/stories/Wydarzenia/Debe122009/debe_201012_001.jpg