2010.04.23 – Sztokholm – “Konferencja oświatowa dla nauczycieli polskich”

“Konferencja oświatowa dla nauczycieli polskich” (Sztokholm 23.04.2010)

W dniach 23-25 kwietnia 2010 odbyła się „Konferencja oświatowa dla nauczycieli polskich”, w której interesy oświaty polonijnej w Norwegii reprezentowały Iwona Ślusarczyk i Hanna Sand z Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_001.jpg

Radomir Wojciechowski (Konsul Generalny RP w Sztokholmine)

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie we współpracy ze Szwedzkim Urzędem Szkolnictwa (Skoleverket), Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, Związkiem Nauczycieli Polskich w Szwecji, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym oraz Polską Szkołą Sobotnią w Goteborgu.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_002.jpg

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_009.jpg

Program konferencji obejmował wystąpienia:

Anny Österlund Dyrektor ds. Edukacji (Skoleverket), która przedstawiła aktualna sytuacje z zakresie nauczania języków ojczystych w Szwecji.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_004.jpg

Matsa Wennerholm (Pełnomocnik szweckiego Urzędu Szkolnictwa ds. nauczania języków ojczystych), który przedstawił sytuację „Nauczyciela języka polskiego w kontekście szwedzkiej szkoły – pomoc w języku ojczystym dla uczniów nowoprzyjezdnych”.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_006.jpg

Poparty dyskusją z udziałem Joachima Götza, Dyrektora Centrum Nauczania Języków Ojczystych w Sztokholmie (Sprakcentrum).

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_008.jpgimages/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_007.jpg

Katarzyna Baumann(certyfikowany trener/edukator/pedagog) przedstawiła psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem-emigrantem, problemy i metody ich rozwiązywania.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_010.jpg

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_012.jpg

Elżbieta Stencel (certyfikowany trener/Kierownik Szkoły Polskiej w Sztokholmie) przeprowadziła „Warsztat pracy nauczyciela” z uwagą na emisje głosu, zachowanie asertywne oraz komunikację werbalną jako podstawy kompetencji psychologicznej, rozwiązywanie konfliktów, stres i wypalenie zawodowe oraz zarządzanie sobą w czasie.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_023.jpg images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_011.jpg

– Pozostałe kraje skandynawskie przedstawiły sytuację szkolnictwa polonijnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na naukę języka polskiego jako ojczystego.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_013.jpg images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_014.jpg

Jacek Jurkowski (Szwecja) i Danuta Kral-Leszczyńska (Finlandia)

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_020.jpg

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (Dania)

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_015.jpg

Iwona Ślusarczyk i Hanna Sand (Norwegia) 

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_016.jpg

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_019.jpg

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_018.jpg

SKANDYNAWSKA UNIA OŚWIATY POLONIJNEJ

24 kwietnia 2010 na zebraniu założycielskim powołano do życia Skandynawskią Unię Oświaty Polonijnej. Przyjęto treści zawarte w liście intencyjnym wystosowanym do skandynawskich organizacji oświatowych oraz wybrano tymczasową Radę Unii.Koleżance Iwonie Ślusarczyk (Norwegia) powierzono zadanie zwołania Forum Unii.

images/stories/Wydarzenia/Stockholm042010/stockh_042010_025.jpg

List intencyjny

Protokół z zebrania założycielskiego