2010.09.11 – Oslo – Warsztaty “Metodyka języka polskiego i kultury Polskiej”

Warsztaty “Metodyka języka polskiego i kultury Polskiej” (Oslo 11.09.2010)

W dniach 11-12 września 2010 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Tematem przewodnim była ”Metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej”. Całość przygotowana i prowadzona była przez parę specjalistów z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie Pania Małgorzate Małyską i Pana Jacka Szpunara.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_006.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_007.jpg

Uczestnikami kursu byli nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo, Stavanger i Fredrikstad.Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom bliżej zapoznać się z inowacyjnymi metodami efektywnego uczenia się poprzez dostosowanie metod i organizacji do stylów uczniów i ich możliwości uczenia się, pracy z uczniem w oparciu o system „Edukacja przez ruch”.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_008.jpg

Ćwiczenia doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, metody i techniki wywoływania, utrwalania i automatyzacji dźwięków polskich poprzez śpiew oraz rolę piosenek w rozwijaniu sprawności rozumienia.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_009.jpg

Wszystko to w oparciu o projektowanie efektywnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem poezji polskiej, współczesnego filmu polskiego i lektury szkolnej.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_010.jpgimages/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_010.jpg

Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych w już rozpoczętym roku szkolnym grono pedagogiczne gotowowe jest podjąć nowe wyzwania!

Hanna Sand
Dyrektor

Nauczycielka języka polskiego Aneta Polak tak referuje przebieg warsztatów:

“Dnia 12 września 2010 o godz. 9.00 w budynku Ambasady Polskiej odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Uczestnikami byli nauczyciele uczący w polskiej szkole w Oslo. Zajęcia poprowadzili konsultanci Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie PaniMałgorzata Małyska – specjalista z zakresu edukacji elementarnej i dydaktyki oraz PanJacek Szpunar – specjalista z zakresu muzyki i kultury polskiej.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_018.jpg

W pierwszej części spotkania swoje wypowiedzi Pani Małgorzata skupiła nametodyce nauczania języka polskiego i kultury polskiej. Przewodnią treścią była sztuka efektywnego nauczania oraz dostarczenie podstawowych wiadomościo stylach uczenia się. (wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy i kinestetycy). Wszystkie wypowiedzi Pani Małgorzaty ilustrowane były prezentacją multimedialną.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_017.jpg

W drugiej części kursu o godzinie 12.00 głos zabrał Pan Jacek Szpunar. Swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiej historii Kaszub, aby nawiązać do tradycji tego regionu i tożsamości kulturowej uczestnicy najpierw wysłuchali pieśni kaszubskich śpiewanych przez rodowitych Kaszubów. Po krótkich wypowiedziach nauczyciele otrzymali zbiór piosenek polskich, który zawierał utwory muzyczne. Wśród piosenek były piosenki dla dzieci, młodzieży oraz związane z różnymi okazjami uroczystości szkolnych. Uczestnicy uczyli się po kierownictwem Pana Jacka śpiewu wybranych piosenek. Między innymi piosenki pt „ Niezapominajka”, „ W jesiennym parku” oraz Danuty Wawiłow „Szybko”. Nie zabrakło również w repertuarze piosenki „ Taki mały, taki duży” śpiewanej na dwa głosy.

Po przerwie odbyły się zajęcia praktyczne, w których podzieleni na grupy uczestnicy szkolenia mieli stworzyć wylosowaną przez siebie postać. Do tegootrzymaliśmy konkretne pomoce dydaktyczne tj. bibułę, kolorowe kredki, klej oraz dużą kartkę papieru.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_019.jpg

Romek

Za pomocą tych środków w ciągu 15 minut powstawały ucieleśnienia bohaterów pewnej opowieści, której nikt z nas nie znał. Otrzymaliśmy także istotne wskazówki o tworzonych przez siebie postaciach.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_013.jpg

Mama Romka

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_014.jpg

Tata Romka

Efektem końcowym było umieszczenie obrazów w jednym ciągu w skutek czego powstała interesująca fabuła. Warto zaznaczyć, że każdy z uczestników miał szansę wypowiedzenia paru słów o stworzonej przez siebie postaci.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_015.jpg

Kolega Jacek

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_016.jpg

Siostra Marta

Ponadto zostaliśmy zaangażowani w improwizację potencjalnych zachowań : mamy, taty, Jacka, Marty oraz Romka- bohaterów całej opowieści, których prawdziwość mogliśmy skonfrontować za pomocą filmu o ,,Magicznym drzewie”.

Po obejrzeniu krótkiej produkcji A. Małeszkidyskutowaliśmy o tym jak wyobrażaliśmy sobie naszych bohaterów, a także o ich postawach moralnych i wartości opowiadania polskiego reżysera.”

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_020.jpg

Na zakończenie otrzymaliśmy wpis do indeksów i dyplomy ukończonia warsztatów.

Artykuł o kursie metodycznym na portalu “Moja Norwegia”

21 września ukazał się artykuł na portalu “Moja Norwegia” dotyczący kursu metodycznego dla nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo prowadzonego przez specjalistów z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierającej merytorycznie i metodycznie nauczycieli polonijnych.

images/stories/Historia/2010_2011/artykul_mn_v2.jpg