2010.12.04 – Oslo – Seminarium – Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Seminarium – Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej (Oslo 04.12.2010)

W dniu 4 grudnia Polska Szkoła Sobotnia miała przyjemność gościć dr Grażynę Czetwertyńską oraz mgr Joannę Zarembę z Warszawy, które współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej są współodpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów nauczania dla szkół za granicą w oparciu o nowozatwierdzoną „Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą”.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_045.jpg

W godzinach porannych odbyło się w szkole II-częściowe seminarium dla rodziców naszych uczniów.I część prowadzona była przez dr Grażynę Czetwertyńską, która zaprezentowała pozytywne strony wielojęzyczności i wielokulturowości, jak również swoje doświadczenia na podstawie długoletnich badań i wizyt w różnych szkołach na świecie. Dr Czetwertyńska zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę w rozwoju języka ojczystego i przynależności narodowej odgrywają szkoły polonijne.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_046.jpg

W II części wystąpiła mgr Joanna Zaremba, wieloletni nauczyciel języka polskiego w warszawskim liceum, zapoznając rodziców z tworzonym właśnie przez MEN, elektronicznym podręcznikiem oraz jego szeroką funkcjonalnością i powszechnym zastosowaniem.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_047.jpg

Internetowy zbiór materiałów „Włącz Polskę”, będący jeszcze w fazie udoskonalania, ma się planowo ukazać na stronie http://www.polska-szkola.pl, jako prezent gwiazdkowy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, tuż przez świętami Bożego Narodzenia.Po zakończeniu seminarium goście z Warszawy, wraz z przybyłym, dyrektorem Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger – mgr Antonim Czajkowskim, mieli okazję uczestniczyć w lekcji geografii w klasie VIII, bacznie obserwując z jakimi problemami borykają się obecnie polscy nauczyciele za granicą.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_048.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_049.jpg

W godzinach popołudniowych, dzięki uprzejmości i pomocy Polskiego Wydziału Konsularnego w Oslo, odbyło się przewidziane seminarium dla nauczycieli, na którym m.in. zaprezentowano najnowsze możliwości nauczania języka polskiego za granicą przy pomocy innowacyjnej „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. Nowo- powstałą możliwość nauki poprzez internet, przedstawiono tezy do zmian w systemie oświaty.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_050.jpg

Od lewej strony: Marek Adamski, Pani Małgorzata Mrozińska-Kruk, Pan Konsul Marek Pędzich

Dr Czetwertyńska zwróciła uwagę na ważny fakt, iż „Podstawa programowa”sformuowana jest w taki sposób, aby pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_051.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_052.jpg

Podstawa uwzględnia również kompetencje językowe dla trzech poziomów umiejętności:

A – podstawowy,

B – średnio zaawansowany,

C – zaawansowany

a kształcenie językowe obejmuje cztery sprawności komunikowania się: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Zatem jej realizowanie przez nauczycieli daje możliwość nauczania uczniów o zróżnicowanym poziomie językowym i na kilku płaszczyznach komunikacji.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_053.jpg

W dalszej części spotkania goście omawiali tworzenie nauczycielskich programów nauczania „Rok polski” (5-9 lat), „Własną drogą do kraju przodków” (10-13 lat), „Moja polska kulturoteka” (14+).Naświetlili również tematykę internetowego zbióru materiałów „Włącz Polskę” jako elektronicznego podręcznika o bardzo szerokich możliwościach, z którego materiałów mogą korzystać za darmo zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_054.jpg

Wizyta gości w Polskiej Szkole Sobotniej była bardzo owocna dla obu stron i przebiegła w przyjemnej atmosferze.

Iwona Ślusarczyk
Z-ca ds pedagogicznych