2011.09.07 – Kraków – III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (Kraków 07.09.2011)

Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7-11 września 2011 roku odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Tematem 5-dniowego Kongresu była “Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”.

Interesy dzieci i młodzieży polskiej w Norwegii reprezentowała Hanna Matras-Sand członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, która wraz z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Uniwersytetem Jagiellońskim,  Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Galerią Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Krakowie była organizatorem, podkreślił, że oczekiwania w stosunku do polskich władz na równe traktowanie wszystkich typów szkół poza granicami poprzez zmianę struktur organizacyjnych i zwiększenie nakładów finansowych jest konieczne:

Uważam, że zwiększenie nakładów jest absolutnie konieczne. Mamy takie plany, żeby na najbliższym zebraniu plenarnym PAU postawić ten problem – mianowicie żeby rozpocząć akcję, którą nazwałbym narodowym planem pomocy dla dzieci, które w ostatnim czasie wyjechały za granicę. Szacunki mówią, że to może być pół miliona dzieci. Z tym trzeba dotrzeć do polskich władz na najwyżśzym szczeblu. Wszyscy rozumieją, że porblem jest, ale chyba ta skal przerosła nasze wyobrażenia. To fundamentalna sprawa dla przyszłości Polski.” – powiedział prof. Andrzej Białas.

Prezydent Bronisław Komorowski wskazał na potrzebę samoorganizowania się środowisk polonijnych, możliwość odwoływania się do znakomitych wzorców, które istnieją w niektórych krajach. Podreślił, że rola państwa polskiego musi być istotna, ale nie powinna być rolą organizatora, lecz wpierającego konkretne przedsięwzięcia. Proponował, aby szukać nowych autorytetów, ludzi sukcesu, stawiać na ludzi mających odwagę myśleć inowacyjnie.

Ja całym sercem jestem związany ze sprawami polskimi i polonijnymi, i bardzo chętnie wezmę udział w takiej dyskusji, ale nie na zasadzie, że to ja mam wymyśleć, jak was uszczęśliwić, tylko to wy macie wymyśleć, jak sobie uszczęśliwić i znaleźć tu rolę dla państwa polskiego; także dla polskiego prezydenta” – powiedział w piątek Bronisław Komorowski.

Podsumowanie badań naukowych szkolnictwa polskiego na obczyźnie, ocena stanu nauczania polskich dzieci i młodzieży, wskazanie głównych problemów i konkretnych działań zawarte jest w deklaracji końcowej nazwanej Deklaracją Krakowską.

Kongres zakończył się w niedzielę mszą św. w Katedrze Wawelskiej, podczas której ks. kard. Franciszek Macharski mówił o potrzebie przebaczania jako sposobowi przeciwdziałania chaosowi w świetle zachowania prawdy i godności ludzkiej.

Koleżanki z Wielkiej Brytanii

Koleżanki z USA