2011.11.30 – Warszawa – Spotkanie uczestników projektu “Opracowanie i pilotażowe wdrażanie innowacyjnych programów nauczania”

Spotkanie uczestników projektu “Opracowanie i pilotażowe wdrażanie innowacyjnych programów nauczania” (Warszawa 30.11.2011)

30.11.2011 – Uczestnik podsumowania projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrażanie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programaową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” Organizator: ORPEG – Warszawa