2012.04.22 – Oslo – Warsztaty “Od kultury do języka, og języka do literatury. Zastosowanie aktywizujących metod nauczania w szkolnictwie polonijnym”

Warsztaty metodyczne „Od kultury do języka, od języka do literatury, zastosowanie aktywizujących metod nauczania w szkolnictwie polonijnym” (Oslo 22.04.2012)

Organizator: Polska Szkoła Sobotnia w Oslo,
Prelegentki: prof. Anna Pilch Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ oraz dr Marta Rusek z UJ

Zajęcia odbyły się w czterech blokach po półtorej godziny. Miały charakter konwersacyjny i warsztatowy.

Blok 1:
Jak uczyć? Lekcja – twórczość nauczyciela i aktywność ucznia.
Prowadząca: dr Marta Rusek

Blok 2:
Jak czytać i rozumieć wiersze? Sens i znaczenie języka literatury i kultury. Sztuka dialogu z tekstem i z sztuką dialogu z uczniami.
Prowadząca: prof. Anna Pilch

W przerwie były pizze i wody gazowane oraz niewielki odpoczynek dla umysłu. Wiele dyskusji i wymian poglądów.

Blok 3:
Literatura i film. “Oswajanie” klasyki literackiej w szkole
Prowadząca: dr Marta Rusek

Blok 4:
Grupa I: Autoportret malarski i literacji jako de-konstruowanie samego siebie, a jednocześnie identyfikacja z własnym dziełem.
Warsztaty interpretacyjne i metodyczne. Praca nad tekstem i obrazem, konstrukcja lekcji integracyjnej.
Prowadząca: prof. Anna Pilch

Grupa II:
Od języka do literatury, od literatury do języka. Tekst literacki na lekcjach w klasach młodszych.
Prowadząca: dr Marta Rusek

Nasi goście odwiedzili też szkołę i niektóre klasy.

Przedszkolaki kolorowały kwiaty, a…

…uczniowie w klasie Pani Anety Krupy robili piękne serca dla rodziców.

Obowiązkowo odwiedziliśmy bufet szkolny.