2012.06.22 – Pułtusk – I Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

I Zjazd Kongresu Oświaty polonijnej – założycielski (Pułtusk 22-24.06.2012)

W dniach 22 – 24 czerwca 2012  w Pułtusku w Domu Polonii,  w pięknym  renesansowym zamku  z XV wieku odbył się  I Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej, dalej nazywanym KOP.

Grupa dziesięciu działaczy polonijnych zainicjowała powstanie międzynarodowej organizacji oświatowej pod nazwą Kongres Oświaty Polonijnej.

Skład komitetu założycielskiego to:
1. Dorota Andraka – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
2. Agnieszka Grochola – Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway w Irlandii
3. Teresa Arszagi vel Harszagi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli
4. Tomasz Norbert Karawajczyk – Przedstawiciel Forum Polskich Szkół w Holandii
5. Małgorzata Lasocka – Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie
6. Józef Malinowski – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech
7. Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
8. Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
9. Hanna Sand – Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo
10. Dr Jolanta Tatara – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont i Romeoville

Interesy oświaty polonijne w Norwegii reprezentowała Hanna Matras Sand Prezes i Dyrektor naszej szkoły.

W rezolucji czytamy: “Kongres jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczy, mającym za zadanie wypracować koncepcje i rozwiązania wspierające rozwój oświaty polskiej za granicą, we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi...”

Zobacz Rezolucja KOP
https://www.kop-pl.com/zjazd-2012/