2014.09.04 – Kraków – IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie “Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież”

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie “Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” (4-7.09.2014 Kraków)

Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński

03.09.2014 – Spotkanie powitalne


Koncert Leszka Wójtowicza

04.09.2014 – Otwarcie IV Kongresu (Duża Aula PAU)

Otwarcie i prowadzenie prof. Andrzej Białas – Prezes PAU


Referat ks. prof. Michała Hellera: Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?

05.09.2014 – Panel edukacyjny Szkolnictwo polskie w świecie –  perspektywa krajowa i diaspory (Dom Polonii)

Od lewej: Barbara Dudzik, Jolanta Tatara, Hanna Matras-Sand, Dorota Andraka


Referat dot. stanu szkolnictwa polonijnego we Francji przedstawiła Danuta Lemoyne


Szkolnictwo polonijne w Holandii przedstawił Tomasz Karawajczyk


Referat o stanie szkolnictwa polonijnego w Królestwie Norwegii przedstawiła Hanna Matras-Sand.


O sytuacji w Irlandii mówiła Marta Szutkowska-Kiszkiel.


Prof. Halina

Koncert Jacka Wójciskiego – Pejzaż horyzontalny (Muzeum Narodowe – Galeria Sukiennince)

06.09.2014 – Świat po Sybirakach, Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków

Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Losy Polaków na Syberii

07.09.2014 – Zakończenie Kongresu mszą w Katedrze na Wawelu