2014.09.04 – Kraków – IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie “Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież”

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie “Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” (4-7.09.2014 Kraków)

Hanna Matras-Sand (uczestnik, autorka referatu o sytuacji szkolnictw polonijnego w Norwegii) IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” w Krakowie.

Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński