2015.07.18 – Kraków – II Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

II Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej (Kraków 18-21.07.2015)

Kraków gościł przedstawicieli środowisk oświatowych na II Zjeździe Kongresu Oświaty Polonijnej.

Wspierani  przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie, Stowarzyszeni “Wspólnota Polska” oddział w Warszawie, który partycypował m.in. w kosztach wyżywienia.
Oddział Kraków Stowarzyszenia “Wpólnota Polska” udostępnił Dom Polonii, w którym odbyła się inauguracja oraz wszystkie sesje.

18 lipca 2015 w dniu inauguracji mielilśmy przyjemność wysłuchania wystąpień takich znakomitości jak:


Prof. Zygmunta Kolendy


Prof. dr hab. Władysława T. Miodunka


Prof. dr hab. Doroty Praszałowicz


dr hab. Piotra Horbatowskiego


Prezes SWP Piotra Bonisławskiego

19 lipca 2015 odbył się Zjazd wyborczy Kongresu Oświaty Polonijnej

20 i 21 lipca 2015 odbyły się zajęcia warsztatowe “Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych”.

Hanna Matras Sand reprezentowała interesy oświaty polonijnej w Norwegii jako uczestnik i współorganizator II Zjazd KOP.

Więcej informacji na stronie Kongresu Oświaty Polonijnej  II Zjazd