2016.01.23 – Oslo – Warsztaty dla rodziców projektu TRANSFAM “Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalen, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”

Warsztaty dla rodziców projektu TRANSFAM “Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalen, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych” (Oslo 23.01.2016)

images/stories/Historia/2015_2016/projekt_transfam/Logo_UJ_NGrants.jpg

Warsztaty dla rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo
pt. „Polskie dzieci w norweskiej szkole”

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Agder Research w Kristiansand w dniu 23 stycznia 2016 zorganizował warsztat dla polskich rodziców, których dzieci uczęszczają do norweskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i/lub średniej.

Warsztat został zorganizowany w oparciu o wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego TRANSFAM pt. „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”. Głównym celem projektu jest zbadanie zarówno problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny za granicą, jak i szans oraz sukcesów, do których przyczynił się wyjazd z Polski, a także tego jak wygląda dorastanie dzieci w Norwegii. Rodzice i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo brali aktywny udział w badaniach.

Warsztat składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 wystąpień:

  • Dr Magdalena Ślusarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt.  „Rodzice wobec doświadczeń szkolnych swoich dzieci i swoich relacji ze szkołą”
  • Mgr Stella Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany wygłosiła referat pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”
  • Dr Randi Wærdal i Justyna Morczkowska z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowały „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”

Zapraszając na warsztat, zespół badawczy chciał z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badawczymi, z drugiej zaś bezpośrednio podziękować tym, którzy uczestniczyli w badaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z życiem w Norwegii.

Warsztat był okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły. Wspólnie zostały wypracowane rekomendacje, które mogą być kierowane do instytucji edukacyjnych w Norwegii.

Hanna Sand

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

warsztaty

warsztaty

warsztaty

Dr Magdalena Ślusarczyk podsumowuje jakie doświadczenia mają rodzice mający dzieci uczące się w norweskiej szkole i ich relacje ze szkoła.

warsztaty

Mgr Stalla Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany zrelacjonowała doświadczenia dzieci w norweskiej szkole i środowisku rówieśniczym.

warsztaty

Justyna Morczkowska w imieniu swoim i dr Randi Wærdal z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowała „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”.

warsztaty

W drugiej części pracowaliśmy w grupach. Wyniki pierwszej grupy przedstawia p. Agnieszka Hass.

warsztaty

warsztaty

Drugą grupę zaprezentowała Pani Aleksandra Maciaś.

warsztaty

Dzięki pomocy p. Elżbiety Schjetne również dr Randi Wærdal mogła uczestniczyć w naszych dyskusjach.

warsztaty

Rezultat pracy trzeciej grupy przedstawiała mgr Adrianna Ślusarczyk.

warsztaty

warsztaty

Ogromne zaangażowanie i niezmiernie ciekawa tematyka towarzyszyły 3-godzinnym warsztatom. Dziękujemy badaczom za zaprezentowanie wyników badań, a uczestnikom za udział w warsztatach.