2016.02.13 – Oslo – Warsztat dla rodziców projektu TRANSFAM “Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”

Warsztat dla rodziców projektu TRANSFAM “Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci” (Oslo 13.02.2016)

Pani Stella Strzemecka, doktorantka i asystentka naukowa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badaczka goszcząca w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią Uniwersytetu w Oslo (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) Universitetet i Oslo) przeprowadziła w dn. 13.02.2016 r. spotkanie dla rodziców pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci” w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo.

Spotkanie dla rodziców składało się z czterech części.

  • W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia p. Stelli Strzemeckiej pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”.
  • W drugiej części p. Strzemecka zaprezentowała rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatu dla rodziców z dn. 23.01.2016 r.
  • Z kolei w trzeciej części spotkania uczestnicy odbyła się dyskusja na temat wypracowanych rekomendacji i dalsza wymiana doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły.
  • W ostatniej części spotkania rodzice mieli okazję do rozmowy indywidualnej z p. Strzemecką.