2016.06.16 – Ostróda – VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych “Wschód, Zachód – łączy nas Polska”

VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” (16-19.06.2016)

Uczestnik konferencji Hanna Matras-Sand i za-ca ds pedagogicznych Monika Stapor