2016.06.16 – Ostróda – VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych “Wschód, Zachód – łączy nas Polska”

VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” (16-19.06.2016)

Prezes i dyrektor Hanna Matras-Sand wraz za-cą ds pedagogicznych Moniką Stąpor były uczestniczkami VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Tematem przewodni było łączenie polonii i polaków zamieszkałych w prawie wszystkich krajach świata.

Program konferencji:
16.06.2016 – Uroczyste otwarcie Zjazdu

 • Wystąpienie przedstawicieli Komitetu Honorowego oraz Organizatorów
 • Wręczenie nagród w konkursie Polonijny Nauczyciel Roku
 • Wykład inauguracyjny dedykowany 1050 rocznicy Chrztu Polski – prof. dr hab. Jan Żaryn Chrześcijańskie dziedzictwo Polski i jego rola w podtrzymywaniu tożsamości narodowej

17.06.2016
Sesja I: Polonijna polityka oświatowa państwa Polskiego – system wsparcia edukacji Polskiej za granicą

 • Senat R.P. „Koncepcja wsparcia systemu oświaty polskiej poza granicami w latach 2015-2019”.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej „Realizacja wsparcia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych i polskich za granicą”.
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska „Kompleksowa strategia wsparcia oświaty polskiej za granicą: nauczyciel , rodzic , uczeń”, Dariusz Piotr Bonisławski – Wiceprezes SWP
 • Kongres Oświaty Polonijnej, „Rola organizacji polonijnych w systemie wspierania oświaty polskiej poza granicami.”, dr Jolanta Tatara – Prezydent KOP

Sesja II: Od wielokulturowości do tożsamości, od asymilacji do integracji – jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi

 • Dynamika tożsamości dzieci i młodzieżyX” prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska, UJ i SWPS
 • Edukacja kulturowa i zmiany tożsamościowe polonijnych uczniów – doświadczenia dzieci polskich migrantów na przykładzie badań w Norwegii“, Stella Strzelecka – UJ, Hanna Sand – Dyrektor Polskiej Szkoły w Oslo.
 • Społeczna rola polonijnego nauczyciela i jego wpływ na otaczające go środowisko” Agnieszka Zając – psycholog prowadzący polską szkołę w Irlandii Północnej, pedagog specjalny, psychoterapeuta, Dyrektor Polskiej Szkoły w Ballymenie, Irlandia Północna, członek Prezydium KOP.

Sesja III: Słyszeć – słuchać – usłyszeć, czyli jak skutecznie pracować z dzieckiem dwujęzycznym

 • Emocje w języku dzieci dwujęzycznych, dr Faustyna Mounis – psycholog, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, Francja
 • Percepcja słuchowa dzieci dwujęzycznych, Katarzyna Czyżycka – logopeda, terapeuta, polonista, nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, Włochy
 • System języka – przyswajanie a programowanie w sytuacji dwujęzyczności, dr Elżbieta Ławczys – językoznawca, logopeda, nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, Niemcy

18.06.2016
Sesja IV: Uczymy jak uczyć, Filozofia i sposoby wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych realizowanego przez ODN SWP na przykładzie projektów kluczowych

 • Lokalne Ośrodki Metodyczne – model działania i plany rozwoju”, Zdzisław Hofman, pedagog, trener, wolontariusz.
 • Efekty pilotażu LOM na przykładzie ośrodków w Anglii, Beneluksie, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych”, Anna Smolińska , lider LOM we Włoszech.
 • Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego – dlaczego warto akurat te wybrać?”, dr Sebastian Przybyszewski – UWM Olsztyn, ODNSWP, prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – UMK Toruń
 • Akademia Polskości” z perspektywy doświadczeń, Sławomir Prusakowski , psycholog, trener, wykładowca SWPS.

Sesja V: Historie znane i nieznane

 • Samarytanie z Markowej”, dr Mateusz Szpytma, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
 • Oferta programowa Biura Edukacji Publicznej IPN, Olga Tumińska, Wydział Edukacji Historycznej IPN.
 • Dyskusyjny panel filmowy – „Zapora” (film o bohaterze – majorze Hieronimie Dekutowskim – jednym z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemny); po projekcji odbędzie się spotkanie z Konradem Starczewskim twórcą filmu.
 • Wykorzystanie gier i multimediów do nauki historii Polski – warsztaty.

19.06.2016
Sesja VI: Podsumowanie, przyjęcie uchwał i wniosków

 • Dr Jolanta Tatara, Agnieszka Zając, Kongres Oświaty Polonijnej
 • Dariusz P. Bonisławski, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Link:  http://wspolnotapolska.org.pl/zjazdnauczycieli/6/index.php