2016.12.01 – Oslo – Debata w Litteraturhuset

Debata w Litteraturhuset “Kulturkrasj eller omsorgssvikt? Innvandrerfamilier i møte med norsk barnevern” (Oslo 01.12.2016)