2017.02.11 – Oslo – “Rola wychowawcza szkoły – wyzwania” warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Rola wychowawcza szkoły – wyzwania” warsztaty metodyczne dla nauczycieli (Oslo 11.02.2017)

W godzinach 15:30 – 22:00 odbyły się warsztaty metodyczne z psycholog Kamila Gryn.
Bardzo dziękujemy Panu Konsulowi RP Sławomirowi Kowalskiemu za udostępnienie nam sali konferencyjnej.