2017.03.18 – Oslo – Konferencja “Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej”

Konferencja “Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej” (Oslo 18.03.2017)

W dniach 18-19 marca odbyła się konferencja pt. Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej.

W pierwszym dniu nauczyciele uczestniczyli w wykładach:

  • 10:10 – 10:50 – Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska “Rozdroża tożsamości dzieci i młodzieży”
  • 11:15 – 11:45 – Mgr Magdalena Szelc-Mays “Czytam bo lubię! Czyli o pożytkach płynących z wczesnej nauki czytania”
  • 12:05 – 12:40 – Mgr Stella Strzemecka “Chciałbym mieszkać w mieszance Norwegii i Polski – edukacja kulturowa i zmiany toższamości dzieci migrantów”

Konferencja

Konferencja

Dyrektor Hanna Sand wita wykładowców oraz zaproszonych gości.

Konferencja

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Konferencja

mgr Magdalena Szelc-Mays

Konferencja

Konferencja

Konferencja

mgr Stella Strzemecka

Konferencja

Rodzice mieli możliwość rozmowy w wykładowcami oraz Panem Konsulem RP Sławomirem Kowalskim.

Konferencja

Niektórym uczennicom spodobały się materiały projektu edukacyjnego dla rodzin dwujęzycznych UJ Czytam, bo lubię!
Warsztaty dla nauczycieli rozpoczęliśmy 19 marca o godzinie 9:00.

Konferencja

Pierwszym tematem była Dynamika tożsamości dziecka dwujęzycznego przedstawiona przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę-Moszczyńska.

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Szkołę i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci migrantów omówiła mgr Stella Strzemecka.

Konferencja

Po parogodzinnej pracy indywidualnej i w grupach nadszedł czas na trochę ruchu. W Metody gry i zabawy w nauczaniu w szkole wprowadziła nas mgr Magdalena Szelc-Mays.

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Nie tylko wiele nauczyliśmy się, ale również bawiliśmy się tańcząc i śpiewając.

Konferencja

Konferencja

Nasze warsztaty zakończyła mgr Monika Stąpor pokazując Celownik – jak ciekawie poprowadzić lekcję gramatyki.

Konferencja

Konferencja

Wykładowcy:

  • Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Profesor psychologii kulturowej i religioznawczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się badaniami nad adaptacją migrantów w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Autorka wielu publikacji oraz współautorka książki (Nie) łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji.

  • Mgr Magdalena Szelc-Mays

Nauczyciel akademicki w Centrum Języka Polskiego i Kultury Uj. Zajmuje się nauczaniem dorosłych i przygotowuje materiały dla dzieci polonijnych.

  • Mgr Stella Strzemecka

Doktorantka i asystentka naukowa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badaczka goszcząca w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią Uniwersytetu w Oslo (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning STK Universitetet i Oslo)

  • Mgr Monika Stąpor

Nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo, Liceum im. Edvarda Muncha w Oslo i Folkeuniversitet-Øst. Absolwentka Polonistyki UJ, Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, Wielokulturowości i Międzynarodowej Edukacji na Oslo University College.