2017.10.17 – Kraków – V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie “Inteligencja polska w świecie”

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie “Inteligencja polska w świecie” (Kraków 17-21.10.2017)

Hanna Matras-Sand prezes i dyrektor naszej szkoły była uczestnikiem oraz  reprezentantem szkolnictwa polonijnego w Norwegii na V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie „Inteligencja polska w świecie” w Krakowie.

Organizator: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
Foto: Bogdan Zimowski

17.10.2017
Inauguracja i przemówienia

Historie rodzinne
Seminarium poświęcone pamięci Profesora Zbigniewa Brzezińskiego (prowadzenie: Prof. Andrerzej Borowski)

  • Andrzej Lubowski (ekonomista, analytik i pisarz w USA), Zbigniew człowiek, który podminował Kreml
  • Dr Ryszard Schnept (były ambasador RP w USA), Zbigniew Brzeziński – strateg globalny
  • Film Strateg z komentarzem reż. Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, TVN

18.10.2017
Polskie towarzystwa naukow w świecie i ich rola w kształtowaniu etosu inteligencji polskiej
Polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe – panel dyskusyjny i wykład wprowadzający: Prof. Janusz Lipkowski (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)

19.10.2017
Wojenne losy polskich uczonych – uczeni w świecie

20.10.2017
Język i tożsamość

Polonia amerykańska w przestrzeni miejskiej i medialnej

21.10.2017
Prof. Andrzej Białas (Prezes PAU) podsumowanie V Kongresu PTNwŚ

Wykład Profesora Jana Woleńskiego (członka PAU) Rola polskich logików pracujących za granicą w czasach II wojny światowej i późniejUroczyste zakończenie obrad i msza św. w Katedrze na Wawelu

Wystawy towarzyszące:
Polskie towarzystwa naukowe w świecie
Polscy uczeni w świecie ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU
Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941-1943