2018.06.09 – Odznaczenie Z-ca ds. pedagogicznych Iwony Ślusarczyk Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

uhonorowana została z-ca dyrektora ds. pedagogicznych Pani Iwona Ślusarczyk. Medal nadany przez Minister Edukacji Annę Zalewską za załugi dla rozwoju oświaty polonijnej wręczył Senator Artur Warzocha.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w dniu obchodów 30-lecia działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo 9 czerwca 2018.


Gratulacje złożył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski.