2018.06.09 – Odznaczenie Z-ca ds. pedagogicznych Iwony Ślusarczyk Medalem Komisji Edukacji Narodowej