2018.09.20 – Warszawa – V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (Warszawa 20-23.09.2018)

W Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości  1918-2018 Senat RP, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” oraz Rada Polonii Świata zwołały V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W roku wielkiego narodowego jubileuszu, dla uczczenia zasług polskich emigrantów, którzy przez lata zabiegali o suwerenną Rzeczpospolitą i jej powrót do wolnego świata, z podziękowaniem dla wszystkich organizacji polonijnych za kultywowanie ojczystych tradycji, kultury i języka, za przywiązanie do polskiej tożsamości, z wyrazami uznania dla organizatorów: Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Polonii Świata, w przekonaniu, że Zjazd będzie znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy instytucji i organizacji w kraju i za granicą, z życzeniami owocnych obrad, wielu wzruszeń podczas pobytu w Polsce oraz aby podejmowane przez Państwa – ambasadorów Ojczyzny – inicjatyw y przyczyniały się do jednoczenia Polaków na całym świecie i wzmacniały pozytywny obraz Polonii i zarazem Polski

Andrzej Duda
Warszawa 23 maja 2018 roku.”

Oficjalne obchody rozpoczęło się Mszą św. w katedrze św.Jana, następnie odbyło się złożenie wieńcó przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Tego dnia odbya się sesja inauguracyjna w Sejmie.


Dyrektor Polskiej Szkoły w Bergen Iwona Mazurek-Orłowska


Prezes Hanna Matras-Sand z koleżanką Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech Ewą Miżejewską


Prezes Rady Polonii Świata Teresa Berezowska

Organizatorzy przeznaczyli jedeń dzień na obrady w ośmiu forach tematycznych:
• Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju
Forum Edukacji Polonijnej
• Forum Kultury Polonijnej
• Światowe Forum Mediów Polonijnych
• Forum Duszpasterstwa Polonijnego
• Forum Sportu i Turystyki Polonijnej
• Forum Organizacji Polonijnych

Zjazd zakończyła uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Hanna Matras-Sand Prezes naszej szkoły i członek Zarządu KOP wraz z Dyrektor Polskiej Szkoły w Bergen Iwoną Mazurek-Orłowską reprezentowały Norwegię.