2018.09.21 – Kraków – Kobiece utopie w działaniu. Sto lat wyborczych kobiet (1918-2018)

Siła migracji kobiet – Kreatorki i reformatorki edukacji polonijnej (Kraków 21-22.09.2018)

Prezes Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo w ramach sesji Siła migracji kobiet wygłosiła referat Kreatorki i reformatorki edukacji polonijnej.
Organizatorami konferencji byli Instytut Socjologii UJ oraz Komitet Socjologii PAN.

Fragment referatu:

Dlaczego polskie kobiety, matki podejmują się tak wielkiego wyzwania jakim jest założenie, a następnie prowadzenie placówek edukacyjnych poza granicami Polski?
Nasuwające się pytanie w dobie nieustannie wzrastającej migracji skłania nas do refleksji nad koniecznością zapewnienia dzieciom imigrantów wykształcenia w poszanowaniu ich przekonań, idei i obyczajów.
Świadomość roli i znaczeniem języka polskiego i kultury polskiej wśród dzieci polskich i pochodzenia polskiego jest jednym z elementów udanego procesu integracji w nowym kraju. To jednak nie jedyny powód. Otwarcie rynku pracy i wywołana tym faktem potrzeba kształcenia umiejętności języków obcych w kontekście podjęcia wymarzonej pracy w przyszłości jest kolejną motywacją do działania.
Brak inicjaty w kraju pobytu gwarantujących polskim dzieciom dostęp do nauki języka pochodzenia skłania nas do podejmowania wolontariackich inicjatyw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie.