2019.06.13 – Toruń – VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Wschód, Zachód – Łączy nas Polska

VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Wschód, Zachód –  Łączy nas Polska (Toruń 13-16.06.2019)

Prezes Hanna Matras-Sand reprezentowała naszą szkołę oraz szkoły polonijne w Norwegii z raminia Kongresu Oświaty Polonijnej na VIII Zjeździe Nauczycieli Polonijnym w Toruniu. Pozostali uczestnicy, którzy wzięli udział w zjeździe reprezentowali 28 krajów z pięciu kontynentów świata.

Patronat Honorowy objęła Pierwsza Dama Agat Kornhauser-Duda.

Organizatorem było Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, a gospodarzem konferencji Miasto Toruń.

13.06.2019 – Uroczysta inauguracja Zjazdu

 • Wystąpienia Gości Honorowych, przedstawicieli organizatorów i uczestników
 • Rodzina, szkoła i kościół filarami polskości poza granicami Rzeczypospolitej – Senator Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Gala wręczenia nagród “Polonijny Nauczyciel Roku

14.06.2019
Sesja I:

 • Oświata polska za granicą w polityce państwa polskiego, kierunki i priorytety wsparcia. Wystąpienia przedstawicieli Senatu, Kancelarii Prezydenta, MEN, MSZ
 • Kształtowanie tożsamości narodowej oraz kulturowej w warunkach emigracyjnych (wykład)

Sesja II: Stoliki eksperckie

 • Językowe dylematy nauczycieli polonijnych
 • Lokalne Ośrodki Metodyczne
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Dotacje na działalność oświtatową – źródła, procedury, terminy

Sesja III: Szkoły polonijne i polskie za granicą, stan obecny i perspektywy rozwoju
Sesja IV: Jakość ważnym czynnikiem rozwoju szkoły polonijnej i polskiej za granicą

15.06.2019
Sesja V: Współpraca rodziny i szkoły – partnerstwo podtrzymujące tożsamość młodego człowieka
Sesja VI: Panele i warsztaty eksperckie (równoległe)

16.06.2019

 • Programy SWP wzmacniające oświatę polonijną i polską poza granicami.
 • Sesja plenarna podsumowująca zjazd. Wnioski

Link: http://www.wspolnotapolska.org.pl/zjazdnauczycieli/index.php