2019.07.05 – Kraków – Język polski ponad granicami – metodyczne wsparcie nauczycieli polonijnych i działaczy oświatowych

Język polski ponad granicami – metodyczne wsparcie nauczycieli polonijnych i działaczy oświatowych (warsztaty metodyczne – Kraków 5-8.07.2019)

Kongres Oświaty Polonijnej, Uniwerstytet Jagielloński oraz Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej przy wsparciu Senatu RP zorganizowali warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół polonijnych.
Dr Jolanta Tatara Prezes KOP oraz prof. Jerzy Zdrada Prezes SOiKP powitali uczestników.

Wykład inauguracyjnych wygłosił prof. Władysław Miodunka (Uniwerstytet Jagielloński).

Koleżanki i koledzy z całego świata byli uczestnikami warsztatów. Zawiązało się wiele przyjaźni.

Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez dr Agnieszkę Rabiej pt. Różni uczniowie – różne potrzeby edukacyjne. Jak efektywnie pracować z dziećmi w szkole polskiej za granicą?

Naszą szkołę reprezentowała autorka podręczników do języka polskiego do klas 1 i 2 Urszula Wardak.

Część warsztatowa zakończyła się panelem dyskusyjnym, wymianą wiedzy i doświadczeniami między nauczycielami polonijnymi i akademickimi.

Późne popołudnie spędziliśmy na spotkaniu biesiadnym w Centrum Macierzy Polonii.

Spotkanie z Jerzym Trelą, wybitnym aktorem teatralnym i filmowym

W drugim dniu kontynuowaliśmy warsztaty metodyczne.

Podsumowanie warsztatów przez Prezes KOP dr Jolantę Tatarę.

Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Narodowego w Krakowie.

Nasza nauczycielka Urszula Wardak udzieliła wywiadu w Gazecie Petersburskiej  http://gazetapetersburska.org/wp/language/pl/sylwetki-nauczycieli-polonijnych/