Dyżury rodziców

Dyżury rodziców

Prosimy, aby przygotowywane produkty nie zawierały orzechów!

Plan dyżurów w kawiarence i na korytarzach:

 • Rodzice uczniów pełnią dyżury w bufecie i na korytarzach według wyznaczonego harmonogramu.
 • Dyżur w bufecie obejmuje:
  a/ przygotowanie posiłku (np. sałatki, kanapek,  etc.) lub upieczenie ciasta
  b/ praca w bufecie w wyznaczonym terminie.
 • Rodzic, który nie może wypełnić powierzonego zadania w wyznaczonym dniu, zgłasza swoją nieobecność do środy poprzedzającej spotkanie w szkole na adres administracja@szkolapolska.no
  Wskazany termin pozwala na zorganizowanie odpowiednij ilości produktów w bufecie.
 • W wypadku niemożności wypełnienia obowiązku należy zapłacić rekompensatę w wysokości kr 200.
 • Na każdym stanowisku na korytarzu muszą dyżurować co najmniej dwie dorosłe osoby.
Data dyżuruDyżur w bufecie Stanowisko 1 i 2Stanowisko 3 i 4Stanowisko 5
03.09.2022kl. 5a, 5b i 6kl. 5akl. 5bkl. 6
17.09.2022kl. 4a, 4b, 7 i 9kl. 4akl. 4bkl. 7 i 9
24.09.2022kl. 1a, 1b i 8 kl. 1akl. 1bkl. 8
15.10.2022kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2bprzedszkole
22.10.2022kl. 3a, 3b, 0a i 0bkl. 3akl. 3bkl. 0a i 0b
12.11.2022kl. 5a, 5b i 6kl. 5akl. 5bkl. 6
26.11.2022kl. 4a,4b, 7 i 9kl. 4akl. 4bkl. 7 i 9
03.12.2022kl. 1a, 1b i 8kl. 1akl. 1bkl. 8
07.01.2023kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2bprzedszkole
21.01.2023kl. 5a, 5b i 6kl. 5akl. 5bkl. 6
04.02.2023kl. 3a, 3b i 0a i 0bkl. 3akl. 3bkl. 0a i 0b
11.02.2023kl. 4a,4b, 7 i 9kl. 4akl. 4bkl. 7 i 9
04.03.2023kl. 1a, 1b i 8kl. 1akl. 1bkl. 8
18.03.2023Kl. 2a i 2b i przedszkolekl. 2akl. 2bprzedszkole
15.04.2023kl. 3a, 3b i 0a i 0bkl. 3akl. 3bkl. 0a i 0b
22.04.2023kl. 5a, 5b i 6kl. 5akl. 5bkl. 6
29.04.2023kl. 4a,4b, 7 i 9kl. 4akl. 4bkl. 7 i 9
06.05.2023kl. 1a, 1b i 8kl. 1akl. 1bkl. 8
03.06.2023kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2bprzedszkole
11.06.2022Zakończenie roku szkolnegoCzłonkowie ZarząduCzłonkowie ZarząduCzłonkowie Zarządu