Dyżury rodziców

Dyżury rodziców

Plan dyżurów w kawiarence i na korytarzach:

 • Rodzice uczniów pełnią dyżury w bufecie i na korytarzach według wyznaczonego harmonogramu.
 • Dyżur w bufecie obejmuje:
  a/ przygotowanie posiłku (np. sałatki, kanapek,  etc.) lub upieczenie ciasta
  b/ praca w bufecie w wyznaczonym terminie.
 • Rodzic, który nie może wypełnić powierzonego zadania w wyznaczonym dniu, zgłasza swoją nieobecność do środy poprzedzającej spotkanie w szkole na adres administracja@szkolapolska.no
  Wskazany termin pozwala na zorganizowanie odpowiednij ilości produktów w bufecie.
 • W wypadku niemożności wypełnienia obowiązku należy zapłacić rekompensatę w wysokości kr 200.
 • Na każdym stanowisku na korytarzu muszą dyżurować co najmniej dwie dorosłe osoby.