Dyżury rodziców

Dyżury rodziców

Prosimy, aby przygotowywane produkty nie zawierały orzechów!

Plan dyżurów w kawiarence i na korytarzach:

 • Rodzice uczniów pełnią dyżury w bufecie i na korytarzach według wyznaczonego harmonogramu.
 • Dyżur w bufecie obejmuje:
  a/ przygotowanie posiłku (np. sałatki, kanapek,  etc.) lub upieczenie ciasta
  b/ praca w bufecie w wyznaczonym terminie.
 • Rodzic, który nie może wypełnić powierzonego zadania w wyznaczonym dniu, zgłasza swoją nieobecność do środy poprzedzającej spotkanie w szkole na adres administracja@szkolapolska.no
  Wskazany termin pozwala na zorganizowanie odpowiedniej ilości produktów w bufecie.
 • W wypadku niemożności wypełnienia obowiązku należy zapłacić rekompensatę w wysokości kr 300.
 • Na każdym stanowisku na korytarzu muszą dyżurować co najmniej dwie dorosłe osoby.
Data dyżuruDyżur w bufecie Stanowisko 1 i 2Stanowisko 3 i 4
02.09.2023kl. 4a, 4b, 7, 8 i 9kl. 4a i 4bkl. 7 i 8
16.09.2023kl. 1a, 1b i 1ckl. 1akl. 1b i 1c
23.09.2023kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2b
14.10.2023kl. 3a, 3b, 0kl. 3akl. 3b
28.10.2023kl. 5, 6a i 6bkl. 5kl. 6a i 6b
11.11.2023kl. 4a, 4b, 7, 8 i 9kl. 4a i 4bkl. 7 i 8
25.11.2023kl. 1a, 1b i 1ckl. 1akl. 1b i 1c
09.12.2023kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2b
06.01.2024kl. 3a, 3b, 0kl. 3akl. 3b
20.01.2024kl. 5, 6a i 6bkl. 5kl. 6a i 6b
03.02.2024kl. 4a, 4b, 7, 8 i 9kl. 4a i 4bkl. 7 i 8
10.02.2024kl. 1a, 1b i 1ckl. 1akl. 1b i 1c
02.03.2024kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2b
16.03.2024kl. 3a, 3b, 0kl. 3akl. 3b
06.04.2024kl. 5, 6a i 6bkl. 5kl. 6a i 6b
20.04.2024kl. 4a, 4b, 7, 8 i 9kl. 4a i 4bkl. 7 i 8
27.04.2024kl. 1a, 1b i 1ckl. 1akl. 1b i 1c
25.05.2024kl. 2a, 2b i przedszkolekl. 2akl. 2b
08.06.2024kl. 3a, 3b, 0kl. 3akl. 3b
15.06.2024Zakończenie roku szkolnegoCzłonkowie ZarząduCzłonkowie Zarządu