Formularz

Formularz rejestracyjny

Pobierz, wypełnij i wydrukuj formularz rejestracyjny. Podpisz własnoręcznie i wyślij do szkoły.
Aby dziecko mogło w następnym roku szkolnym uczęszczać do naszej szkoły uprzejmie prosimy rodziców o złożenie formularza rejestracyjnego najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

Formularz rejestracyjny – WORD
Formularz rejestracyjny – PDF

Decyzją Zarządu wprowadzone zostają nowe zasady naboru

1) Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny i do 31 maja uiścili opłatę semestralną.

2) Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz rejestracyjny do dnia 15 czerwca, otrzymali potwierdzenie o przyjęciu do szkoly i wnieśli opłatę semestralną w terminie 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia o otrzymanym miejscu w szkole.

3) Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.

4) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr. 6039 05 49752.

5) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.

6) Formularze rejestracyjne należy składać co roku do 30 kwietnia.

Podpisany przez rodzica/opiekuna formularz prosimy przesłać na adres pocztowy szkoły:
Polsk Lørdagsskole
Postboks 2931 Tøyen
0608 OSLO

Lub elektronicznie:
administracja@szkolapolska.no