Formularz i opłata

Formularz rejestracyjny

Rodziców wszystkich uczniów prosimy o przesłanie podpisanego formularza do 30 kwietnia na adres administracja@szkolapolska.no

Opłaty za I semestr roku szkolnego 2024/2025  prosimy uiszczać w terminie  do 31.05.2024.

Formularz rejestracyjny – WORD
Formularz rejestracyjny – PDF

Opłata semestralna

Nr konta: 6039 05 49752

Opłata  za jeden  semestr w roku szkolnym 2024/2025 wynosi:

Ilość dzieciOpłaty
Jedno dzieckoKr. 2150,-
Dwoje dzieciKr. 3750,-
Troje dzieciKr. 4700,-
Czworo dzieciKr. 5650,-

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły 6039 05 49752 w tytule podając imię i nazwisko oraz klasę ucznia/uczniów.

Szkoła nie wystawia faktur i nie wysyła maili informujących o przyjęciu formularza rejestracyjnego.

Ostateczny terminData
Termin składania formularzy30 kwiecień
Termin opłaty za semestr jesienny31 maj
Termin opłaty za semestr wiosenny15 styczeń
Termin opłat zaległychnatychmiastowy

Zasady kontynuacji  nauki i naboru do szkoły

1) Pierwszeństwo kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny oraz uiścili opłatę semestralną.

2) Nowi uczniowie są przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły uiszczenie opłaty semestralnej w terminie 14 dni.

3) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr 6039 05 49752.

4) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.