Formularz i opłata

Formularz rejestracyjny

Rodziców wszystkich uczniów prosimy o przesłanie podpisanego formularza do 30 kwietnia na adres administracja@szkolapolska.no.

Formularz rejestracyjny – WORD
Formularz rejestracyjny – PDF

Opłata semestralna

Nr konta: 6039 05 49752

Opłata semestralna w roku szkolnym 2018/2019:

DzieciOpłaty
1-no dzieckoKr. 2000,-
2-je dzieciKr. 3450,-
3-je dzieciKr. 4250,-
4-ro dzieciKr. 5050,-

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły 6039 05 49752 z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia/uczniów.

Szkoła nie wystawia faktur i nie wysyła maili informujących o terminach płatności.

Ostateczny terminData
Termin składania formularzy- 30 kwiecień
Termin opłaty za semestr jesienny- 31 maj
Termin opłaty za semestr wiosenny- 15 styczeń
Termin opłat zaległych- natychmiastowy

Zasady kontynuacji  nauki i naboru do szkoły

1) Pierwszeństwo kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny i do 31 maja uiścili opłatę semestralną.

2) Nowi uczniowie są przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły uiszczenie opłaty semestralnej w terminie 14 dni.

3) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr. 6039 05 49752.

4) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.