Opłaty

Opłaty

Nr konta: 6039 05 49752

Opłata semestralna w roku szkolnym 2018/2019:

DzieciOpłaty
1-no dzieckoKr. 2150,-
2-je dzieciKr. 3750,-
3-je dzieciKr. 4700,-
4-ro dzieciKr. 5650,-

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły.

Szkoła nie wystawia faktur i nie wysyła maili informujących o terminach płatności.

Ostateczny terminData
Termin składania formularzy- 30 kwiecień
Termin opłaty za semestr jesienny- 30 kwiecień
Termin opłaty za semestr wiosenny- 15 styczeń
Termin opłat zaległych- natychmiastowy

 

Decyzją Zarządu wprowadzone zostają nowe zasady naboru.

1) Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny i do 31 maja uiścili opłatę semestralną.

2) Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz rejestracyjny do dnia 15 czerwca, otrzymali potwierdzenie o przyjęciu do szkoly i wnieśli opłatę semestralną w terminie 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia o otrzymanym miejscu w szkole.

3) Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.

4) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr. 6039 05 49752.

5) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.

6) Formularze rejestracyjne należy składać co roku do 30 kwietnia.

Formularz prosimy przesłać na adres:
Polsk Lørdagsskole
Postboks 2931 Tøyen
0608 OSLO


Lub elektronicznie:

administracja@szkolapolska.no