Opłaty

Opłaty

Nr konta: 6039 05 49752

Opłata semestralna w roku szkolnym 2018/2019:

Ilość dzieciOpłaty
Jedno dzieckoKr. 2150,-
Dwoje dzieciKr. 3750,-
Troje dzieciKr. 4700,-
Czworo dzieciKr. 5650,-

Czesne za szkołę prosimy uiszczać na konto bankowe szkoły.

Szkoła nie wystawia faktur i nie wysyła maili informujących o terminach płatności.

Ostateczny terminData
Termin składania formularzy30 kwiecień
Termin opłaty za semestr jesienny31 maj
Termin opłaty za semestr wiosenny15 styczeń
Termin opłat zaległychnatychmiastowy

 

Decyzją Zarządu wprowadzone zostają nowe zasady naboru.

1) Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie w terminie do 30 kwietnia złożyli formularz rejestracyjny i do 31 maja uiścili opłatę semestralną.

2) Nowi uczniowie oczekujący na miejsce w szkole, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz rejestracyjny do dnia 15 czerwca, otrzymali potwierdzenie o przyjęciu do szkoly i wnieśli opłatę semestralną w terminie 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia o otrzymanym miejscu w szkole.

3) Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnch miejsc. Warunkiem jest złożenie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty semestralnej za szkołę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu do szkoły.

4) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w terminie uiszczać czesne za szkołę na konto bankowe nr. 6039 05 49752.

5) W przypadku braku terminowej opłaty semestralnej uczeń automatycznie traci miejsce w szkole.

6) Formularze rejestracyjne należy składać co roku do 30 kwietnia.

Formularz prosimy przesłać na adres:
Polsk Lørdagsskole
Postboks 2931 Tøyen
0608 OSLO


Lub elektronicznie:

administracja@szkolapolska.no