Plan lekcji

Plan e-lekcji – rok szkolny 2021/2022

Klasa10:00 -
10:40

10:50 -
11:30

11:40 -
12:20

12:40 -
13:20

13:30 -
14:10

14:20 -
15:00

PrzedszkoleGrupa zawieszona do momentu powrotu do budynku.
Klasa 0Grupa zawieszona do momentu powrotu do budynku.
Klasa 1A J.polski
K.Łukaszuk
J.polski
K.Łukaszuk
J.polski
K.Łukaszuk
J.polski z el.muz.
K.Ciwis-Kędra
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
Klasa 1BJ.polski
K.Krawętek
J.polski
K.Krawętek
J.polski
K.Krawętek
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
K.Ciwis-Kędra
Klasa 2A J.polski z el.muz.
K.Ciwis-Kędra
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski
J.Czajka
J.polski
J.Czajka
J.polski
J.Czajka
Klasa 2BJ.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
K.Ciwis-Kędra
J.polski
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
Klasa 3AJ.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski
M.Pietrasik
J.polski
M.Pietrasik
Klasa 3BJ.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
Klasa 4AJ.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski z el.geogr.
M.Kocięcka
J.polski z el.kat.
L.Mąka
Klasa 4BJ.polski
I.Grzesiczak
J.polski
I.Grzesiczak
J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
L.Mąka
Klasa 5J.polski
K.Kucała
J.polski
K.Kucała
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
Klasa 6J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
K.Kucała
J.polski
K.Kucała
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
Klasa 7J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.geogr.
K.Ciwis-Kędra
J.polski
K.Lachowska
J.polski
K.Lachowska
Klasa 8J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski
K.Lachowska
J.polski
K.Lachowska
J.polski z el.geogr.
D.Reder
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
Klasa 9J.polski z el.geogr.
D.Reder
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
K.Kucała
J.polski
K.Kucała
Przygotowanie
do egzaminu
z j.polskiego
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu