Plan lekcji

Plan lekcji oraz e-lekcji – rok szkolny 2021/2022

Od 13.11.2021 w systemie stacjonarnym uczą się klasy 0 – 6 i gr.przedszkolna
Klasy 7 – 9 oraz klasa przygot. do egz. z j.pol jako drugiego pozostaje w systemie on-line.

Klasa10:00 -
10:40

10:50 -
11:30

11:40 -
12:20

12:40 -
13:20

13:30 -
14:10

14:20 -
15:00

PrzedszkoleJ.polski
M.Herner
M.Wiśniewska
J.polski
M.Herner
M.Wiśniewska
J.polski z el.rytmiki.
M.Herner
M.Wiśniewska
J.polski
M.Herner
M.Wiśniewska
J.polski
M.Herner
M.Wiśniewska
Klasa 0J.polski
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
K.Łukaszuk(wsp.)
J.polski z el.rytmiki.
M.Drejowicz-Gerent
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
Klasa 1A J.polski
K.Łukaszuk
I.Kustosik(wsp.)
J.polski
K.Łukaszuk
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
K.Łukaszuk
J.polski
K.Łukaszuk
Klasa 1BJ.polski
K.Krawętek
J.polski
K.Krawętek
J.polski
K.Krawętek
M.Kocięcka(wsp.)
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
K.Krawętek
Klasa 2A J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski
I.Rokicka
J.polski
I.Rokicka
J.polski
I.Rokicka
A.Dorsz(wsp.)
Klasa 2BJ.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
I.Kustosik
A.Dorsz(wsp.)
J.polski
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
Klasa 3AJ.polski
A.Dorsz
J.polski
A.Dorsz
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski z el.kat.
L.Mąka
Klasa 3BJ.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
Klasa 4AJ.polski z el.geogr.
M.Kocięcka
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
L.Mąka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
Klasa 4BJ.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
I.Grzesiczak
J.polski
I.Grzesiczak
J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
Klasa 5J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
K.Krawętek
J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
Klasa 6J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
M.Pelczarska
J.polski
M.Pelczarska
J.polski z el.hist.
M.Pelczarska
Klasa 7J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.geogr.
A.Andrejczuk
J.polski
K.Lachowska
J.polski
K.Lachowska
Klasa 8J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski
K.Lachowska
J.polski
K.Lachowska
J.polski z el.geogr.
A.Andrejczuk
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
Klasa 9J.polski z el.geogr.
A.Andrejczuk
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
K.Kucała
J.polski
K.Kucała
Przygotowanie
do egzaminu
z j.polskiego
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu