Plan lekcji

Plan lekcji oraz e-lekcji – rok szkolny 2022/2023

Klasa10:00 -
11:15

11:15 -
11:45

11:45 -
13:00

13:20 -
14:30

14:30 -
14:40

PrzedszkoleZajęcia tematyczne
R.Dostatni
P.Gawron
Wspólny posiłek
R.Dostatni
P.Gawron
Zajęcia plastyczne/
muzyczne

R.Dostatni
P.Gawron
Zabawy i gry sportowe
R.Dostatni
P.Gawron
Wspólne porządkowanie sali
R.Dostatni
P.Gawron
Klasa10:00 -
10:50

11:00 -
11:45

12:05 -
12:50

13:00 -
13:45

13:55 -
14:40

Klasa 0AJ.polski
M.Wiśniewska
M.Siemieniec(wsp)
J.polski z el.rytmiki.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
M.Wiśniewska
J.polski
M.Wiśniewska
J.polski
M.Wiśniewska
Klasa 0BJ.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
N.Goebel-Szreder
J.polski
N.Goebel-Szreder
J.polski
N.Goebel-Szreder
J.polski
N.Goebel-Szreder
Klasa 1A J.polski
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
R.Ćwikliński(wsp.)
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
U.Wojtuszko(wsp.)
Klasa 1BJ.polski
R.Ćwikliński
J.polski
R.Ćwikliński
J.polski z el.kat.
I.Kustosik
J.polski
R.Ćwikliński
U.Wojtuszko(wsp.)
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
Klasa 2A J.polski z el.kat.
I.Kustosik
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
M.Siemieniec
J.polski
M.Siemieniec
J.polski
M.Siemieniec
Klasa 2BJ.polski
S.Smolarek
J.polski z el.kat.
I.Kustosik
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
S.Smolarek
J.polski
S.Smolarek
Klasa 3AJ.polski
A.Dorsz
J.polski
A.Dorsz
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
Klasa 3BJ.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
Klasa 4AJ.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
J.polski
A.Dorsz
J.polski
A.Dorsz
J.polsk z el.geogr
A.Dorsz
Klasa 4BJ.polski z el.geogr.
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
Klasa 5AJ.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski z el.hist.
K.Ćwiklińska
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
J.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
Klasa 5BJ.polski z el.geogr.
I.Grzesiczak
J.polski z el.hist.
I.Grzesiczak
J.polski
I.Grzesiczak
J.polski
I.Grzesiczak
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
Klasa 6J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
M.Burycz
J.polski z el.hist.
M.Burycz
Klasa 7J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
Klasa 8J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski
K.Ćwiklińska
Klasa 9J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
Przygotowanie
do egzaminu
z j.polskiego
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu