Plan lekcji

Plan lekcji oraz e-lekcji – rok szkolny 2023/2024

10:00 -
11:15

11:15 -
11:45

11:45 -
13:00

13:20 -
14:30

14:30 -
14:40

PrzedszkoleZajęcia tematyczne
P.Matusiak
S.Musiał
M.Włoch
K.Kuryś
Wspólny posiłek
P.Matusiak
S.Musiał
M.Włoch
K.Kuryś
Zajęcia plastyczne/
muzyczne

P.Matusiak
S.Musiał
M.Włoch
K.Kuryś
Zabawy i gry sportowe
P.Matusiak
S.Musiał
M.Włoch
K.Kuryś
Wspólne porządkowanie sali
P.Matusiak
S.Musiał
M.Włoch
K.Kuryś
Klasa10:00 -
10:50

11:00 -
11:45

12:05 -
12:50

13:00 -
13:45

13:55 -
14:40

Klasa 0J.polski
I.Grzesiczak
K.Jackowska(wsp.)
J.polski z el.rytmiki.
M.Drejowicz-Gerent
K.Jackowska(wsp.)
J.polski
I.Grzesiczak
A.Ciaputa(wsp.)
J.polski
I.Grzesiczak
A.Ciaputa(wsp.)
J.polski
I.Grzesiczak
A.Ciaputa(wsp.)
Klasa 1AJ.polski
N.Goebel-Szreder
A.Ciaputa(wsp.)
J.polski
N.Goebel-Szreder
A.Ciaputa(wsp.)
J.polski
N.Goebel-Szreder
Ł.Komorowski(wsp.)
J.polski z el.kat.
N.Goebel-Szreder
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
Klasa 1BJ.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
S.Mrowiec(wsp.)
J.polski
M.Burycz
J.polski z el.kat.
M.Burycz
Klasa 1CJ.polski
Ł.Komorowski
M.Waliczek(wsp.)
J.polski
Ł.Komorowski
J.polski z el.muz.
I.Rokicka
J.polski
Ł.Komorowski
U.Wojtuszko(wsp.)
J.polski z el.kat.
Ł.Komorowski
N.Goebel-Szreder(wsp.)
Klasa 2A J.polski
U.Wojtuszko
J.polski
U.Wojtuszko
I.Grzesiczak(wsp.)
J.polski
U.Wojtuszko
M.Stąpor(wsp.)
J.polski z el.muz.
S.Mrowiec
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
U.Wojtuszko(wsp.)
Klasa 2BJ.polski z el.kat.
M.Burycz
J.polski z el.muz.
S.Mrowiec
J.polski
M.Siemieniec
S.Smolarek(wsp.)
J.polski
M.Siemieniec
I.Kustosik(wsp.)
J.polski
M.Siemieniec
I.Kustosik(wsp.)
Klasa 3A J.polski
M.Siemieniec
S.Mrowiec(wsp.)
A.Banach(wsp.)
J.polski
M.Siemieniec
M.Waliczek(wsp.)
A.Banach(wsp.)
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
K.Jackowska(wsp.)
A.Banach(wsp.)
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
K.Jackowska(wsp.)
A.Banach(wsp.)
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
S.Mrowiec(wsp.)
K.Ćwiklińska(wsp.)
Klasa 3BJ.polski z el.kat.
A.Hermansen
S.Smolarek(wsp.)
J.polski z el.kat.
A.Hermansen
S.Smolarek(wsp.)
E.Pawlak-Jasik(wsp.)
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
M.Waliczek(wsp.)
J.polski
S.Smolarek
M.Waliczek(wsp.)
M.Stąpor(wsp.)
J.polski
S.Smolarek
M.Waliczek(wsp.)
M.Stąpor(wsp.)
Klasa 4AJ.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
J.polski
A.Dorsz
J.polski
A.Dorsz
J.polski z el.geogr.
A.Dorsz
Klasa 4BJ.polski z el.geogr.
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
J.polski
I.Kustosik
J.polski z el.muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
Klasa 5J.polski
A.Dorsz
J.polski
A.Dorsz
J.polski z el.kat.
Ł.Mąka
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polsk z el.geogr
K.Jackowska
Klasa 6J.polski
M.Stąpor
J.polski
M.Stąpor
J.polski z el.hist.
W.Gromkowski
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
Klasa 7J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
Klasa 8J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.hist.
W.Gromkowski
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
J.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
Klasa 9J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski
K.Ćwiklińska
J.polski z el.hist.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el.kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el.geogr.
E.Pawlak-Jasik
Przygotowanie
do egzaminu
z j.polskiego
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu
J.polski
K.Wisz-Mocanu