Plan lekcji

Plan lekcji – rok szkolny 2018/2019

 10:00 - 10:5011:00 - 11:4512:05 - 12:5013:00 - 13:5013:55 - 14:40
PrzedszkoleJ.polski
K.Widok
N.Kowalewska
J.polski
K.Widok
N.Kowalewska
J.polski
K.Widok
N.Kowalewska
J.polski
K.Widok
N.Kowalewska
J.polski
K.Widok
N.Kowalewska
Klasa 0J.polski
K.Łukaszuk
M.Szczepańska
J.polski
K.Łukaszuk
M.Szczepańska
J.polski
K.Łukaszuk
M.Szczepańska
J.polski z el. muz.
K.Łukaszuk
M.Szczepańska
J.polski
K.Łukaszuk
M.Szczepańska
Klasa IAJ.polski z el. muz.
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski
M.Kocięcka
J.polski z el. kat.
E.Stankiewicz
J.polski z el. int.
M.Kocięcka
M.Burycz
Klasa IBJ.polski
A.Kietla-Rzewucka
J.polski
A.Kietla-Rzewucka
J.polski z el. muz.
A.Kietla-Rzewucka
J.polski z el. int.
A.Kietla-Rzewucka
J.polski z el. kat.
E.Stankiewicz
Klasa IIAJ.polski z el. kat.
E.Stankiewicz
J.polski z el. muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski
K.Wójcik
E.Wysocka
J.polski
K.Wójcik
E.Wysocka
J.polski z el. int.
K.Wójcik
Klasa IIBJ.polski
E.Wysocka
K.Wójcik
J.polski
E.Wysocka
K.Wójcik
J.polski z el. kat.
E.Stankiewicz
J.polski z el. muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z. el. int.
E.Wysocka
Klasa IIIAJ.polski z el. muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el. kat.
ks.Piotr Śledź
J.polski z el. kat.
ks.Piotr Śledź
J.polski
E.Zubrzyńska
I.Kustosik
J.polski
E.Zubrzyńska
I.Kustosik
Klasa IIIBJ.polski
I.Kustosik
E.Zubrzyńska
J.polski
I.Kustosik
E.Zubrzyńska
J.polski z el. muz.
M.Drejowicz-Gerent
J.polski z el. kat.
ks.Piotr Śledź
J.polski z el. kat.
ks.Piotr Śledź
Ruchoma przerwa
13:00 - 11:3513:45 - 14:40
Klasa VJ.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el. geo.
I.Ślusarczyk
J.polski z el. his.
E.Zalewska
J.polski
E.Baj
J.polski
E.Baj
Klasa VIIIJ.polski z el. geo.
I.Ślusarczyk
J.polski z el. his.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
E.Zalewska
J.polski
E.Zalewska
Ruchoma przerwa
12:05 - 13:0013:10 - 13:45
Klasa IVJ.polski z el. geo.
M.Burycz
J.polski z el. kat.
E.Stankiewicz
J.polski
M.Burycz
J.polski
M.Burycz
J.polski z el. muz.
M.Drejowicz-Gerent
Klasa VIJ.polski z el. his.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz
J.polski
M.Graczyk
J.polski
M.Graczyk
J.polski z el. geo.
I.Ślusarczyk
Ruchoma przerwa
10:00 - 11:0011:10 - 11:45
Klasa VIIJ.polski
M.Graczyk
J.polski
M.Graczyk
J.polski z el. his.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el. geo.
I.Ślusarczyk
J.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz
Klasa IXJ.polski
E.Zalewska
J.polski
E.Zalewska
J.polski z el. geo.
I.Ślusarczyk
J.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz
J.polski z el. his.
P.Wolińska-Jadwidzic
Klasa XJ.polski
E.Baj
J.polski
E.Baj
J.polski
E.Baj
J.polski z el. his.
P.Wolińska-Jadwidzic
J.polski z el. kat.
J.Staśkiewicz