Program nauczania

Program nauczania

Szkoła realizuje program nauczania oparty na podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą oraz tworzonych  na jej podstawie autorskich programów nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów.

KLASA PRZEDMIOT
Przedszkole  J. polski z el. integracyjnymi 
Klasa 0J. polski
J. polski z el. muzyki
Klasa IJ. polski
J. polski z el. muzyki
J. polski z el. religii
Klasa IIJ. polski
J. polski z el. muzyki
J. polski z el. religii
 
Klasa III
J. polski
J. polski z el. muzyki
J. polski z el. religii
 
Klasa IV
J. polski
J. polski z el. muzyki
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
 
Klasa V
J. polski
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
J. polski z el. historii
 
Klasa VI
J. polski
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
J. polski z el. historii
 
Klasa VII
J. polski
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
J. polski z el. historii
 
Klasa VIII
J. polski
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
J. polski z el. historii
 
Klasa IX
J. polski
J. polski z el. religii
J. polski z el. geografii
J. polski z el. historii
 
Klasa X
Kurs przygotowujący do egzaminu z j.polskiego jako drugiego