Rada rodziców

Rada Rodziców

Do Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 zostali wybrani:

Imię i nazwisko Klasa
Agnieszka Robak- Przewodnicząca
 Agata Wańkowska, z-cy Justyna Lubińska, Marlena Urbanowicz       - Przedszkole
 Monika Robert, z-ca Dorota Szczuka - Klasa 0
 Ewa Korytowska, z-ca Anna Bobruk- Klasa IA
 Agnieszka Adrzejewska, z-ca Arleta Chukwurah- Klasa IB
 Beata Wasyluk, z-cy Ewelina Jasik, Tomasz Rybka- Klasa IIA
 Róża Ciaputa, z-cy Barbara Gawron, Justyna Milanowska- Klasa IIB
 Agnieszka Falana, z-cy Barbara Porębska, Anna Ziółkowska- Klasa IIIA
 Rafał Barański, z-ca Eliza Gmerek- Klasa IIIB
 Andżelika Derengowska, z-ca Monika Tucholska- Klasa IV
 Magdalena Wiśniewska- Klasa V
 Renata Floryan-Plewa- Klasa VI
 Agnieszka Zawada, z-ca Urszula Sudolska- Klasa VII
 Agnieszka Hass, z-ca Jerzy Batkiewicz- Klasa VIII
 Natalia Orlow, z-ca Barbara Ptak- Klasa IX
 Alina Antoniak Hov- Klasa X