Rok szkolny 2006 – 2007

Rok szkolny 2006 – 2007

04.10.2006 – Konferencja dla rodziców
07.11.2006 – Nowy kierownik szkoły – Mariusz Małecki
26.02.2007 – Podziękowania
26.02.2007 – Spotkanie szkół polonijnych
15.04.2007 – Szkolna biblioteka
16.04.2007 – Podsumowanie IV konkursu “Czytamy po polsku”
01.05.2007 – Proponowane zmiany statutu Polskiej Szkoły Sobotniej (Romuald Iwanow)
09.05.2007 – Proponowane zmiany statutu Polskiej Szkoły Sobotniej (Hanna Nicolaisen)
16.05.2007 – Dyskusja nad zmianami Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej
19.05.2007 – Zielona szkoła w Mariaholm
06.06.2007 – Drugie Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II
09.06.2007 – Zakonczenie roku szkolnego

04.10.2006 – Konferencja dla rodziców

W najbliższą sobotę, 7. października odbędzie się konferencja pt. “Współpraca pomiędzy rodzicami a szkołą – problemy oraz możliwości wśród rodzin z mniejszości narodowych”.
Organizatorem konferencji (prowadzonej w języku norweskim) jest “Kontaktutvalget mellom invandrerbefolkningen og myndighetene”.

Miejsce i czas spotkania – Oslo Arbeidsersamfunn, Arbeidersamfunnets plass 1 (wejście od Torggata), godz. 12.00 – 15.00. Wstkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa.

do góry

07.11.2006 – Nowy kierownik szkoły – Mariusz Małecki

W dniu 04.11.2006 na Walnym Zgromadzeniu Rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo został wybrany nowy kierownik szkoly – Mariusz Małecki.

Dotychczasowy kierownik szkoły Romuald Iwanow objął funkcję “Męża Zaufania” i – jak dotychczas – nauczyciela historii. Wybór zastępcy kierownika do spraw pedagogicznych został przesunięty na następne spotkanie szkolne w dniu 18.11.2006.

Nowemu kierownikowi szkoły życzę sukcesów i wszelakiej pomyślności w dalszym prowadzeniu naszej szkoły.

Romuald Iwanow
dotychczasowy kierownik szkoły

do góry

26.02.2007 – Podziękowania

Dnia 9 lutego odbyła się Zabawa Karnawałowa z której całkowity dochód, po odliczeniu wszystkich wydatków wyniósł 30.994,- NOK.

Jako Kierownik Szkoły chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim rodzicom za pomoc w organizowaniu zabawy i przygotowanie potraw. W szczególny sposób dziękuję rodzicom, którzy pomagali w kuchni, barze i bufecie oraz w sprzątaniu sali.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że za zarobione pieniądze szkoła już zakupiła wysokiej klasy wielofunkcyjną kopiarkę, która jest niezbędna w prowadzeniu naszej dalszej szkolnej działalności.

Mariusz Małecki
Kierownik Polskiej Szkoły Sobotniej

do góry

26.02.2007 – Spotkanie szkół polonijnych

Na zaproszenie Wspólnoty Polskiej w Łodzi w dniach od 27 marca do 3 kwietnia grupa ośmiorga dzieci wraz z Panią Hanną Nicolaisen i Panią Ewą Obiora wyjadą na II Spotkania Szkół Polonijnych im. Jana Pawła II. Życzymy im powodzenia i godnego reprezentowania naszej szkoły.

Mariusz Małecki
Kierownik Polskiej Szkoły Sobotniej

do góry

15.04.2007 – Szkolna biblioteka

Krótko o tym jak powstawała nasza szkolna biblioteka.

W dniu Święta Edukacji Narodowej 14. października 2006 otwarta została SZKOLNA BIBLIOTEKA.

Przygotowania trwały kilka miesięcy, a szczególnie nasiliły się w tygodniach poprzedzających otwarcie biblioteki. Każdą książkę trzeba było trzykrotnie stemplować, zapisać numer, zakatakogować. Trzeba też było zakupić i założyć karty książki i karty czytelnika.

Pracy było dużo. Wielu nauczycieli pomogło w przygotowaniach, za co jestem im bardzo wdzieczna. Szczególne podziękowanie należy się p. Helenie Bukowiec, która przepracowała ze mna bardzo dużo godzin.
W dniu otwarcia szkolna biblioteka liczyła ponad 600 książek i 80 filmów. Ten zbiór to dary od Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, fundacji “Oświata Polska za Granicą”, fundacji “Semper Polonia”, od p. Konsul Danuty Szostak i z mojego prywatnego zbioru. Książki te zostały zgromadzone w ciagu trzech ostatnich lat.

Książek wciąż przybywa. Jak na razie udało się “wynegocjować” od Rustad Skole jedną szafę. Mamy też jeden regał w magazynie szkolnym.

Ponieważ utrudniony jest dostęp do wszystkich książek, drukujemy wszystkie tytuły na internetowych stronach naszej szkoły, by umożliwić orientację o posiadanym zbiorze i ułatwić możliwość wypożyczania.
Biblioteka czynna jest podczas trzeciej i czwartej lekcji. Na trzeciej lekcji pracuje w bibliotece p. Helena Bukowiec, a na czwartej p. Bożena Hansson. Klasy mogą również wypożyczać grupowo, po uprzednim umówieniu się z ww. Paniami.

Wiele osob wypożyczało już książki i filmy. Jest to dowodem na to, że biblioteka jest potrzebna i że pomysł jej zorganizowania był trafny. Życzę miłej lektury książek z naszej szkolnej biblioteki.

Hanna Nicolaisen

do góry

16.04.2007 – Podsumowanie IV konkursu “Czytamy po polsku”

Dnia 24. marca podsumowany został tegoroczny konkurs i najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody.

Stało się już tradycją, że konkurs odbywa się w dwóch edycjach. I edycja, obejmująca ferie Bożonarodzeniowe, trwała od 9.12.2006 do 13.01.2007, II edycja, obejmująca ferie zimowe, trwała od 17.02 do 10.03.2007.

W konkursie wzięło udział 29 osób. Łączny czas spędzony nad polskimi tekstami wyniósł 369 godzin i 13 minut.

Dnia 24. marca podsumowany został tegoroczny konkurs i najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody:

Klasy gimnazjalne VIII-X:
1. miejsce – Martin Filip Martinsen – kl. IX (i równocześnie w całej szkole)
3. miejsce – Anna Paula Fijałkowska – kl. X

Klasy starsze V-VII:
1. miejsce – Bartosz Jakub Zarosa – kl. V
2. miejsce – Jan Fijałkowski – kl. V
3. miejsce – Josef Skar – kl. VII

Wyróżnienie – Dominik Zych – kl. VII
Wyróżnienie – Sebastian Buśko – kl. VII

Klasy młodsze III-IV:
1. miejsce – Nicolas Emil Martinsen – kl. III
2. miejsce – Maria Al-Mashhadi – kl. IV
3. miejsce – Emil Skar – kl. VI

Wyróżnienie – Karolina Zych – kl. IV
Wyróżnienie – Weronika Tracz – kl. IV
Wyróżnienie – Błażej Buśko – kl. IV

Nagroda pocieszenia – Claudia Sikora – kl. III
Nagroda pocieszenia – Patryk Brekkås – kl. III

Klasy najmłodsze 0-II:
1. miejsce – Sebastian Adamski – kl. II
2. miejsce – Natalia Adamska – kl. 0

Nagroda pocieszenia – Aleksandra Tracz – kl I
Nagroda pocieszenia – Patryk Włodarczyk – kl. 0

Najmłodszymi laureatami konkursu byli Natalia Adamska i Patryk Włodarczyk z kl. 0.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. Laureatom składam serdeczne GRATULACE.
Hanna Nicolaisen

P.S. Notatka o udziale w konkursie, jak i zdobyte wyróżnienia będą wpisane na świadectwo.

do góry

01.05.2007 – Proponowane zmiany statutu Polskiej Szkoły Sobotniej (Romuald Iwanow)

Mąż Zaufania Polskiej Szkoły Sobotniej przedstwia propozycje zmian w statucie naszej szkoły. Propozycje te zamieszczamy na naszej stronie, aby przed głosowaniem nad zmianami mogli się z nimi zapoznać: Zarząd, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Członkowie i Rodzice Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

Mąż Zaufania Polskiej Szkoły Sobotniej przedstwia propozycje zmian w statucie naszej szkoły. Propozycje te zamieszczamy na naszej stronie, aby przed głosowaniem nad zmianami mogli się z nimi zapoznać: Zarząd, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Członkowie i Rodzice Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

1. Jest §2. Władze szkoły (…)W skład Zarządu wchodzą:(…) Proponowana zmiana Po akapicie “przewodniczący Rady Rodziców, wybierany spośród aktualnych członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów, najpóźniej na początku roku szkolnego, na przeciąg 2 lat,” dodaje się następujące zdania:

· zastępca kierownika do spraw administracyjnych, wybierany na okres dwóch lat na Walnym Zgromadzeniu, zwykłą większością głosów którego kandydaturę zgłasza kierownik. Do jego obowiązków należy zabieganie w urzędach o lokal dla szkoły, współpraca z organem wynajmujacym lokal szkole, zaopatrzenie w potrzebne materiały biurowe, dbanie o stan techniczny urządzeń szkolnych,

· przewodniczący kolegium nauczycielskiego szkoły, wybierany wyłącznie przez nauczycieli, w głosowaniu tajnym, w ostatnim dniu roku szkolnego – z kadencją – na jeden kolejny rok szkolny. Do jego obowiązków należy: sporzadzenie planu lekcji dla wszystkich grup szkolnych najpóźniej do dnia 25 sierpnia każdego roku i przydzielanie godzin lekcyjnych poszczegolnym nauczycielom po zaakceptowaniu obu projektów przez kierownika szkoły oraz ustalanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

· rzecznik prasowy szkoły, wybierany na okres dwóch lat na Walnym Zgromadzeniu, zwykłą większościa głosów, którego kandydaturę zgłasza kierownik szkoły,

· skarbnik szkoły, wybierany na okres dwoch lat na Walnym Zgromadzeniu razem z zastepcą do spraw ekonomicznych, zwykłą większościa głosów, którego kandydaturę zgłasza kierownik szkoły,

2. Jest §5. Prawo głosowania Bierne i czynne prawo wyborcze, przysługuje osobie z Polskiej Szkoły Sobotniej i Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej, która ukończyła 18 lat i opłaciła aktualną składkę członkowską. Listę osób którzy aktualnie opłacili składkę i przez ten fakt, w sposób dorozumiany, wyrazili chęć bycia członkiem organizacji, wywiesza w dniu głosowania z-ca d/s ksiegowych.(…) Proponowana zmiana Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje rodzicom (opiekunom) dziecka uczęszczającego do szkoły, pracującym nauczycielom oraz innym osobom czynnie związanym ze szkołą. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza z-ca d/s ksiegowych.(…)

3. Jest §7. Kierownik szkoły (…)Kierownik szkoły odpowiedzialny jest za zwykłą działalność szkoły i reprezentuje jej interesy na zewnątrz.(…) Proponowana zmiana (…)Kierownik szkoły odpowiedzialny jest za zwykłą działalność szkoły i reprezentuje jej interesy na zewnątrz. W razie jakichkolwiek wątpliwości – decyzja kierownika szkoły w zwykłych bieżących sprawach dotyczących nauczania i funkcjonowania szkoły – jest wiążąca dla wszystkich.(…)

Romual Iwanow
Mąż Zaufania w Polskiej Szkoły Sobotniej

do góry

09.05.2007 – Proponowane zmiany statutu Polskiej Szkoły Sobotniej (Hanna Nicolaisen)

Inna propozycja zmian w statucie Polskiej Szkoły Sobotniej. Tę propozycję zmian wysuwa z-ca d/s pedagogicznych – Hanna Nicolaisen.

Zarząd Szkoły Rada Pedagogiczna Rada Rodziców i pozostali Rodzice Proponowane zmiany do statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Akapit 2. Skreślić wspólny do oraz Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej
Akapit 3. Skreślić wyraz obu
Dopisać akapit W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy prawne dotyczące działania organizacji społecznych w Norwegii.

§2. WŁADZE SZKOŁY Akapit 1. Naczelną władzą organizacji Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II jest Walne Zebranie. Członkami Walnego zebrania z prawem głosowania są tylko rodzice/opiekunowie uczniów i nauczyciele. Nauczyciele też powinni mieć możliwość uczestniczenia w Walnym Zebraniu.
Akapit 2. i 3. Najwyższym organem odpowiedzialnym za kierowanie działalnością szkoły jest Zarząd Szkoły, na którego czele stoi dyrektor szkoły. Zarząd szkoły wybierany jest na Walnym Zebraniu. Do obowiązków Zarządu, poza kierowaniem działalnością szkoły, należy również: opracowanie budżetu, prowadzenie spraw personalnych, zawieranie umów i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem. W skład Zarządu wchodzą: dyrektor szkoły, jego zastępcy, przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik. Zarząd nie powinien mieć zebrań podczas, gdy któryś z jego członków prowadzi lekcje. Członkowie Zarządu zdają sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
W podpunkcie 3. zamiast: zastępca kierownika do spraw pedagogicznych, wybierany (…) spośród kandydatów zgłoszonych przez kierownika szkoły (…) powinno być kandydatów zgłoszonych przez Radę Pedagogiczną.

§5. PRAWO GŁOSOWANIA Akapit 1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje (tylko) rodzicom/opiekunom i nauczycielom.

§7. KIEROWNIK SZKOŁY Akapit 1. Po zdaniu: Kandydatami na kierownika i jego zastępców winny być osoby czynnie związane ze szkołą. dodać: Zarówno kierownik jak i zastępca do spraw pedagogicznych powinni być pedagogami.

§8. MĄŻ ZAUFANIA Akapit 3. Skreślić wyraz obu. Dopisać: Mąż Zaufania powinien być obiektywnym mediatorem i obiektywnie rozwiązywać niezgodności, bez popierania tylko jednej ze stron konfliktu.

§9. RADA RODZICÓW Akapit 2. skreślić Akapit 5. Przewodniczący Rady Rodziców ma prawo uczestniczyć każdym zebraniu Rady Pedagogicznej (pozostali członkowie Rady Rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu) bez prawa głosowania.

§10. RADA PEDAGOGICZNA Akapit 6. skreślić cały akapit

Hanna Nicolaisen
Zastępca ds pedagogicznych

do góry

16.05.2007 – Dyskusja nad zmianami Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej

W dniu 28.04.2007 na posiedzeniu Zarządu Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu została podjęta uchwała, że zaproponowane zmiany statutu przez Męża Zaufania, zostaną przyjęte i przesłane pod dyskusję na Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2007.

Zgodnie z §11. Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo tylko propozycje Zarządu, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – po ich uprzednim pozytywnym przegłosowaniu w tych organach – będą ujęte w porządku dziennym zebrania.

Wszystkie inne zgłoszone propozycje są tylko prywatnym poglądem autora i jako takie nie będą brane pod głosowanie w czasie Walnego Zgromadzenia.

Romual Iwanow
Mąż Zaufania w Polskiej Szkoły Sobotniej

do góry

19.05.2007 – Zielona szkoła w Mariaholm

W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyła się Zielona Szkoła. Bawiliśmy się wspólnie na górze Kolsås. W tym roku spotkaliśmy się 19 maja w Mariaholm. Oto krótka relacja oraz parę zdjęć z tegorocznej Zielonej Szkoły w Mariaholm.

W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyła się Zielona Szkoła. Bawiliśmy się wspólnie na górze Kolsås. W tym roku spotkaliśmy się 19 maja w Mariaholm. Na spotkanie zaproszeni byli wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele. Osobom, które nie miały własnego transportu zapewniono przewóz. Tak więc każdy, kto miał ochotę przyjechać do Mariaholm, mógł uczestniczyć w Zielonej Szkole i w Polskiej Majówce, na którą, wraz z naszą szkołą zapraszał Związek Polaków w Norwegii. W Mariaholm była też młodzieżowa grupa taneczna z Wileńszczyzny.

Swoją obecnością na naszej imprezie zaszczyciły nas panie: Danuta Szostak – konsul RP w Oslo oraz Aleksandra Podhorodecka – prezes brytyjskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_001.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_002.jpg>

Zieloną Szkołę rozpoczęliśmy Mszą Św., po której był wspólny posiłek przygotowujący nas do najważniejszego punktu programu, czyli zabawy integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych p.t. “Witajcie w naszej bajce”. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, z których każda miała za zadanie przedstawić jak najlepiej potrafi wylosowaną bajkę. Przygotowywaliśmy się do tego zadania wykonując stroje i dekoracje.

Po prezentacji bajek kolejno przez każdą z grup pani Małgosia Małyska “wymieszała” wszystkie bajki, czytając ułożoną przez siebie nową bajkę, w której nadal bawili się razem bohaterowie przedstawianych bajek: “Królewny Śnieżki”, “Czerwonego Kapturka”, “Jasia i Małgosi”, “Kopciuszka” oraz bajki “O rybaku i złotej rybce”.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_003.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_004.jpg

Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem i wspaniale odgrywali swoje role, zarówno podczas prezentacji swoich bajek, jak i uczestnicząc w nowopowstałej bajce.

“Za górami, za lasami
Dawno…, albo tu, dziś właśnie

Utworzyły nową bajkę
Stare, wszystkim znane baśnie.”

Wszyscy aktorzy bawili się świetnie i zgodnie, bo:

“Bajka zawsze bajki szuka
I wypływa z niej nauka:
Gdy uśmiechu nie żałujesz i miłości
Znajdziesz wkoło wiele ludzkiej życzliwości.”

images/stories/Historia/2006_2007/2006_005.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_006.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_007.jpg

Po wspólnej dla wszystkich zabawie, dzieci i młodzież brali udział w zabawach sportowych i różnych konkursach z nagrodami. Dorośli natomiast mogli w tym czasie wysłuchać wykładu na temat: “Jak sobie radzić z własnym dzieckiem – wychowywać czy eksperymentować?”. Była też skromna loteria fantowa, z której dochód (1135 koron) przeznaczony będzie jako wkład do zakupu sztandaru szkoły, albo na jakiś inny “zbożny” cel.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_008.jpg

Wieczorem odbyła się majowa akademia, w której wystąpili uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej oraz goście z Wileńszczyzny. Wszystkich zachwyciły polskie tańce ludowe w wykonaniu dzieci i młodzieży, natomiast zespół taneczny z Wileńszczyzny dwukrotnie został zmuszony brawami do bisu. Na zakończenie było grillowanie, wspólne śpiewanie i zabawa do późnych godzin nocnych.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_009.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_010.jpg

Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane i w interesujący sposób przeprowadzone. Duża w tym zasługa naszych nauczycieli oraz wykładowców z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego (jednostki bezpośrednio podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej w Warszawie). Poprowadzili oni również tegoroczny, czterodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli naszej szkoły.

Pozostaje mi na koniec podziękować wszystkim, którzy przyczynili się swą pomocą do zorganizowania tegorocznej Zielonej Szkoły i kursu dla nauczycieli:

  • Pani Konsul – Danucie Szostak – za pokrycie kosztów związanych z wynajęciem lokali w Mariaholm,
  • wykładowcom z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego za kurs i pomoc w zorganizowaniu Zielonej Szkoły,
  • Bogdanowi Kulasowi za pomoc organizacyjną i bardzo dobrą współpracę,
  • Radzie Rodziców za ufundowanie nagród/upominków dla dzieci, nauczycielom za wielkie zaangażowanie podczas całego pobytu w Mariaholm.
  • Wszystkim uczestnikom Zielonej Szkoły dziękuję za wspólną zabawę.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_011.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_012.jpg

Proszę również o uwagi dotyczące organizacji Zielonej Szkoły, by następne tego rodzaju spotkania były jeszcze lepsze. Zdaję sobie sprawę z tego, że były jakieś niedociągnięcia, ale… Tylko ten się nie myli, kto nic nie robi.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_013.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_014.jpg

Serdecznie pozdrawiam
Hanna Nicolaisen

do góry

06.06.2007 – Drugie Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II

W dniach od 27. marca do 3 kwietnia ośmioosobowa delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w drugim Spotkaniu szkół im. Jana Pawła II w Łodzi. Wyjazd ten odbył się na zaproszenie Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi oraz Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi. Oto relacja ze spotkania oraz wrażenia samych uczestników.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_015.jpg

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi oraz Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi zaprosiły ośmioosobową delegację uczniów z naszej szkoły na Drugie Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_016.jpg

Była to pierwsza w historii szkoły grupowa wyprawa młodzieży do Polski.
Mottem spotkania były słowa Ojca Świętego: “Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”

Program pobytu na spotkaniu był bardzo bogaty.

W spotkaniu które trwało do 27. marca do 3. kwietnia wzięła udział młodzież z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i my – z Norwegii.

Na wspólnych posiedzeniach każda grupa przedstawiała, wcześniej przygotowany program. Zgodnie z poleceniem trzeba było napisać dwa wiersze i dwie piosenki związane z tematem Spotkania, przygotować prezentację szkoły i jej patrona oraz dać przykłady prac związanych z osobą Jana Pawła II. Musieliśmy też przedstawić dramę na temat wylosowanego Przykazania (my wylosowaliśmy pierwsze). Z zainteresowaniem oglądaliśmy wszystkie grupy, podziwiając bardzo różnorodne sposoby prezentowania tematów. Nasza prezentacja też podobała się bardzo.

Po dwóch bardzo pracowitych dniach wyruszyliśmy na Pielgrzymkę śladami Jana Pawła II. Byliśmy w Częstochowie, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie (łącznie z Łagiewnikami). To było dla nas WIELKIE przeżycie.

Poza tym zwiedziliśmy również Łódź, zarówno z wszystkimi uczestnikami zjazdu, jak i indywidualnie – z naszymi nowymi Przyjaciółmi z Łodzi. (Mieszkaliśmy u uczniów 32. Gimnazjum im. Karola Wojtyły, i bardzo zaprzyjaźniliśmy się z Nimi). Już w drodze powrotnej planowaliśmy, kiedy zaprosić Ich do nas.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_017.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_018.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_019.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_020.jpg

Zupełnie przez przypadek udało nam się też zwiedzić Warszawę. Stało się tak z powodu konieczności zmiany terminu lotu do Polski. Musieliśmy pojechać o jeden dzień wcześniej i… ten dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie stolicy. Wygospodarowaliśmy też trochę czasu, by pójść na basen (by uniknąć kolejki do wieczornego mycia) i na zakupy (by kupić pamiątki z Polski).

images/stories/Historia/2006_2007/2006_021.jpg

Drugiego kwietnia goszczeni byliśmy przez zaprzyjaźnione gimnazjum. Uczestniczyliśmy we wspólnej lekcji i w akademii związanej z drugą rocznicą śmierci Jana Pawła II. W ramach warsztatów dziennikarskich odwiedziliśmy redakcje Radia Eska oraz Gazety Wyborczej.

Tego samego dnia wieczorem uczestniczyliśmy w Misterium oraz bardzo uroczystej Mszy Św., która rozpoczęła się, dokładnie o godzinie 21.37 (godzina śmierci Papieża). Modliliśmy się o szybką beatyfikację naszego wspólnego PATRONA – Jana Pawła II.

Po Mszy poszliśmy pod Krzyż Papieski i tam każdy postawił, trzymany podczas całej Mszy, zapalony znicz. Tam też pożegnaliśmy się z wszystkimi, bo wczesnym rankiem, następnego dnia wyruszaliśmy w drogę powrotną.

Smutno było rozstawać się z nowymi przyjaciółmi. Polało się trochę łez. Byliśmy z Nimi tylko tydzień, ale cały czas razem, od wczesnego rana do późnych godzin nocnych.

Pobyt w Polsce uważam za bardzo udany. Uczniowie spisali się bardzo dobrze. Chętnie pojechałabym z tą samą grupą jeszcze raz. Myślę, że niedługo spotkamy się z naszymi Przyjaciółmi bo już w drodze powrotnej “planowaliśmy” spotkanie z Nimi w Oslo. Mamy nadzieję, że nasze marzenia spełnią się, ale… musimy wpierw porozmawiać o tym z Rodzicami.

Hanna Nicolaisen

images/stories/Historia/2006_2007/2006_022.jpg

A oto jak wspominają pobyt w Polsce na Spotkaniu sami uczestnicy:

Pobyt w Łodzi był bardzo fajny. Poznałem dużo młodzieży, a z niektórymi zaprzyjaźniłem się. Podobały mi się zabytki i kościoły. Zjazd był dla mnie porządną lekcją religii, polskiego i historii. Polubiłem polskie jedzenie (wspominam rybę, surówki i chleb).
Na zawsze zapamiętam słowa piosenki: “Nie ma lepszego od Jana Pawła II o o, nie ma lepszego od Jana Pawła II.”
Życzę wszystkim uczniom uczęszczającym do Polskiej Szkoły Sobotniej, by mogli być wybrani do wzięcia udziału w przyszłorocznym zjeździe szkół im. Jana Pawła II w Łodzi.

Nzimirro Adam Obiora

W poniedziałek 26. marca wsiedliśmy do samolotu do Polski. W samolocie rozmawialiśmy spokojnie, ale można było wyczuć, że wszyscy trochę się denerwowali. Po raz pierwszy jechaliśmy na taką wycieczkę.
Wiedzieliśmy, że czeka nas ciekawa podróż. Najpierw przez jeden dzień byliśmy w Warszawie. Zwiedzanie stolicy Polski było ciekawe.
Następnego dnia czekała nas podróż do Łodzi. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy jechać do Łodzi razem z klasą z Bostonu, bardzo się ucieszyliśmy. Muszę powiedzieć, ze było trochę dziwnie i śmiesznie rozmawiać z Polakami, którzy, tak jak my, nie mieszkają w Polsce.
Przyjechaliśmy do Katolika (Katolickiej Szkoły) w Łodzi. Tam było krótkie powitanie i wspólny posiłek. Tam też klasa z Bostonu spotkała rodziny, u których miała mieszkać. My zaś pojechaliśmy do gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi. Z jednej szkoły do drugiej nie było zbyt daleko. Wszyscy siedzieliśmy w autobusie bardzo cichutko. Nikt nic nie mówił, ale mam wrażenie, że odczuwaliśmy pewien niepokój. I tak dojechaliśmy do “naszej” szkoły, na spotkanie “naszych” rodzin. Weszliśmy do klasy i każdy zaczął zastanawiać się u kogo zamieszka, jacy Oni będą, itd… Czułam, że wszyscy denerwowali się trochę. Nasz niepokój okazał się niepotrzebny, bo Rodziny, u których mieszkaliśmy były SUPER!
W Łodzi poznaliśmy dużo nowych kolegów i koleżanek i przez ten tydzień byliśmy wszyscy jedną dużą rodziną! Kiedy nadszedł czas rozstania, było dużo łez. Pożegnać się z przyjaciółmi, którzy tyle czasu spędzili razem z nami, było bardzo trudno.
Wróciliśmy do naszych domów w Norwegii pełni wrażeń i uczuć, które zabraliśmy ze sobą z Polski.

Ta wycieczka była bardzo pouczająca i znaczyła bardzo dużo dla nas. Dużo zobaczyliśmy i dużo przeżyliśmy. Wiemy, że nie było czego się bać!
Chcę podziękować naszej kochanej Pani Hani Nicolaisen, która zorganizowała ten wyjazd i w Polsce opiekowała się nami jak mama. Bez niej, byłoby to wszystko niemozliwe!

Violetka

Wyjazd do Polski wspominam bardzo ciepło. Mimo, ze nie było to takie łatwe kłaść się o godz. 00.00 i następnego dnia wstawać o 05.00. Ale, moim zdaniem, to opłacało się, i chętnie powtórzyłabym to, gdybym miała taką okazję. Tak wiele zobaczyłam, tyle miejsc związanych z naszym kochanym Papieżem Polakiem.
Wszyscy byliśmy jakby zgromadzeni w jednej wspólnocie. Razem śpiewaliśmy pieśni i piosenki. Razem chodziliśmy na msze św. Dużo rozmawialiśmy i dzieliliśmy się naszymi poglądami. Razem jedliśmy kremówki i razem podróżowaliśmy autokarem. Wspólnie szliśmy w marszu dla Jezusa w Niedzielę Palmową i wszyscy w skupieniu modliliśmy się w godzinę rocznicy śmierci naszego Papieża. Podczas pielgrzymki pisaliśmy prośby do Matki Świętej, i na kolanach obchodziliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dla mnie osobiście, nie była to tylko wielka przygoda (fizyczna), ale także wielkie przeżycie duchowe. Tyle młodzieży, i tak wielka moc wspólnej modlitwy pozostawiła swoje ślady w sercu. Ta pielgrzymka dużo dla mnie znaczy, i na pewno nigdy jej nie zapomnę.
Bardzo milo wspominam rodziny, u których mieszkaliśmy i ludzi, których poznaliśmy. Zostaliśmy wszyscy przyjęci bardzo ciepło i niemal od razu powstały wielkie przyjaźnie. Przed pierwszym spotkaniem, wszyscy byliśmy bardzo ciekawi i nieco zestresowani (zarówno my, jak i rodziny, u których mieliśmy zamieszkać). Ale już po pierwszym dniu przekonaliśmy się, że wcale nie było się o co martwić, poza tym, że za niedługo będziemy musieli jechać z powrotem do Norwegii. Podczas drogi powrotnej na lotnisko, w autokarze było cicho, prawie nie rozmawialiśmy. Tak jak przez cały pobyt wszyscy się cieszyli i byli zadowoleni, tak teraz każdy siedział smutny, rozmyślając nad nasza wycieczką i wszyscy żałowaliśmy, że ten pobyt w Polsce był tak krótki. Zaprzyjaźniliśmy się z rówieśnikami z Polski oraz z Polakami, którzy przybyli z Niemiec, Ameryki i Litwy. To też wspominam bardzo dobrze, bo razem przegadaliśmy wiele godzin. Opowiadaliśmy jak żyje się w naszych krajach, jak jest w naszych domach i co robimy na codzień. Dużo nowych rzeczy dowiedzieliśmy się i było to bardzo interesujące. Wymieniliśmy się adresami internetowymi i numerami telefonów. Na pewno będziemy utrzymywać kontakt.

Kamila Loba

Jestem bardzo zadowolony z wycieczki. Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Byliśmy w wielu Kościołach i innych miejscach, które odwiedził Patron naszej szkoły Jan Paweł II. Kupiliśmy dużo pamiątek. Mieliśmy dużo wspólnych zajęć. Przedstawienia oparte na Przykazaniach były interesujące. W Wadowicach zwiedziliśmy mieszkanie, w którym mieszkał Karol Wojtyła. Byliśmy w Jego Kościele Parafialnym. Byliśmy też na papieskich kremówkach. Najwięcej czasu byliśmy w Łodzi. Zwiedzaliśmy to miasto z wszystkimi uczestnikami oraz w małych grupkach – z kolegami, u których mieszkaliśmy. Byłem w jednym z największych centrów handlowych w Europie. A w Warszawie udało nam się pójść na basen (po wielogodzinnym zwiedzaniu).

Dominik Zych

Podróż do Polski zaczęliśmy od Warszawy, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto, Pałac Kultury i Katedrę Św. Jana. Później pojechaliśmy do Łodzi, gdzie zakwaterowano nas u rodzin uczniów z 32. Gimnazjum im. Karola Wojtyły. W KATOLIKU (Katolickim Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II) mieliśmy zajęcia i obiady. Była też dwudniowa wycieczka do Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa (z Łagiewnikami włącznie). W Częstochowie zobaczyliśmy wspaniały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i muzeum 600-lecia. W Wadowicach byliśmy w Domu Papieża, w Bazylice i oczywiście na… kremówkach (mniam, mniam). Zobaczyliśmy Kalwarię Zebrzydowską (tam nocowaliśmy). A rano następnego dnia pojechaliśmy do Krakowa.
Podczas pobytu w Polsce mieliśmy dużo ważnych wrażeń. Mam nadzieję, że będą jeszcze organizowane takie zjazdy. WARTO na nich być!!!

Konrad Værnes

Wycieczka do Łodzi była dla mnie wielkim przeżyciem. Byłam zachwycona, że mogłam uczestniczyć w takim wyjątkowym wyjeździe! Początkowo obawiałam się, że będzie nudno i nieciekawie, ale potem okazało się bardzo interesująco! Najbardziej zachwyciła mnie atmosfera, ludzie i piosenki!
Byłam potwornie zmęczona ciągłym wstawaniem o godz. 05:00 rano i bardzo późnym chodzeniem spać. Mimo tego, że byliśmy czasami głodni, zmęczeni i wykończeni – to wszystko było warte tych wspaniałych, wspólnych chwil!
Z zabytków najbardziej podobała mi się Częstochowa. Klasztor był przepiękny, a obraz Matki Bożej Częstochowskiej i pełna skupienia atmosfera w Kaplicy wywarły na mnie wielkie, niezapomniane wrażenie.
Uczestnicy tej wycieczki byli z różnych stron świata: z USA, Litwy, z Niemiec i… z Norwegii. Najbardziej zbliżyliśmy się do młodzieży z Bostonu i z Wilna. Najlepszy kontakt miałam z dziewczynkami z Bostonu, a chłopcy z Litwy byli po prostu przemili… Zaprzyjaźniliśmy się bardzo szybko! Wszyscy bardzo mi się podobali!
Samira i ja od razu odnalazłyśmy wspólny język ze wszystkimi uczestnikami. Bardzo nam się wszystko podobało, a “nasze” rodziny były po prostu przesympatyczne, przemiłe, i bardzo troskliwie opiekowały się nami.

Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się spotkamy, w Norwegii, w Bostonie lub na Litwie!
BYŁO PO PROSTU SUPER FAJNIE!!!

Kari

To był super wyjazd. Warto było pojechać! Zobaczyłem wiele obiektów, których nigdy nie widziałem i nie myślałem, że kiedykolwiek zobaczę. Oglądaliśmy Katedrę w Łodzi i w Warszawie, Wawel w Krakowie, Jasną Górę w Częstochowie i wiele innych ciekawych miejsc… to się nie da opowiedzieć, to trzeba zobaczyć!
Niesamowite było to, że byliśmy z różnych krajów, a nikt nie miał problemu z porozumieniem się. Zawarliśmy wiele znajomości i przyjaźni. Państwo, u których mieszkałem byli bardzo mili i w ogóle wszyscy byli bardzo mili.
Ten wyjazd miał tylko jedną wadę – BYŁ ZA KRÓTKI !!!

Martin Martinsen

images/stories/Historia/2006_2007/2006_023.jpg

Jestem bardzo zadowolona z wycieczki do Polski. Wiele chwil utkwiło mi w pamięci i w sercu. Poznałam dużo wspaniałych osób, które przyjęły mnie bardzo serdecznie. Zaprzyjaźniłam się z fajnymi ludźmi z Litwy, Ameryki oraz z Polski. Z wieloma z Nich utrzymuję kontakt. Poznałam Super Koleżankę – Paulinę, u której mieszkałam i bardzo Ją polubiłam. Zżyłyśmy się bardzo, miałyśmy dużo wspólnych tematów do rozmów i lubiłyśmy prawie taką samą muzykę.
Każde miejsce, w którym byliśmy pielgrzymując śladami Ojca Świętego, mocno utkwiło mi w sercu; szczególnie Częstochowa. Bardzo przeżyłam przejście na kolanach wokół CUDOWNEGO OBRAZU i modlitwę przy samym ołtarzu, na którym znajduje się ten Obraz.
Uważam, że na wycieczce było wspaniale. Dziękuję serdecznie naszej Pani Hani, która była dla nas bardzo wyrozumiała i zawsze nas wspierała. Dziękuję Jej za to i mam nadzieję, że wkrótce Pani Hania znów zabierze nas na jakąś wycieczkę.

Samira Anna Fallahinejad

do góry

09.06.2007 – Zakonczenie roku szkolnego

Uroczystosc rozpoczelismy Msza Swieta, ktora odprawili ojciec Gerard i oj iec Jan. Po Mszy Swietej Hanna Nicolaisen podsumowala konczacy sier rok szkolny, wspominajac o niedociagnieciach i osiagnieciach.

Do tegorocznych osiagniec mozemy z cala pewnoscia zaliczyc:
– zorganizowanie biblioteki szkolnej
– otwarcie klasy przedszkolnej
– metodyczny kurs dla nauczycieli prowadzony przez specjalistow z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, (PCN jest jednostka Ministerstwa Edukacji Narodowej)
– Zielona Szkole w Mariaholm

Osiagniec tych nie byloby gdyby nie uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele szkoly, na czele z p. Konsul – Danuta Szostak.

Wszystkim ktorzy przyczynili sie do tegorocznych sukcesow serdecznie dziekujemy.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_024.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_025.jpg

A potem wystąpili uczniowie klas V, VI i VII z okolicznościowym programem przygotowanym przez p. Helenę Bukowiec oraz nasz szkolny Zespół Taneczny prowadzony przez p. Beatę Małecką. Wszyscy występujący otrzymali duże brawa, a szczególnie oklaskiwani byli najmłodsi tancerze.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_026.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_027.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_028.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_029.jpg

Były też wręczone nagrody:

1) za 100% obecność na zajęciach szkolnych otrzymali:
Natalia Adamska,
Stefan Odd Gruszczyński,
Sebastian Adamski.

2) za obowiązkowość i wytrwałość w uczęszczaniu do szkoły od klasy przedszkolnej do klasy X nagrody otrzymały:
Anna Paula Fijałkowska,
Violetta Sołowiej.

images/stories/Historia/2006_2007/2006_030.jpg

images/stories/Historia/2006_2007/2006_031.jpg

Inne nagrody oraz świadectwa wręczone zostały przez wychowawców w klasach.

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzę udanych, radosnych, pełnych wrażeń wakacji i do zobaczenia 8-go września na rozpoczęciu następnego roku szkolnego.

Hanna Nicolaisen

do góry