Rok szkolny 2007 – 2008

Rok szkolny 2007 – 2008

O szkole
14.12.2007 – Uczniowie z Łodzi z rewizytą w naszej szkole
15.12.2007 – Informacje po Walnym Zgromadzeniu Rady Rodziców
16.12.2007 – Przyspieszone wybory na stanowisko Kierownika
08.02.2008 – Postanowienia Walnego Zgromadzenia
14.02.2008 – Sesja zdjęciowa
23.04.2008 – Przejęcie funkcji Dyrektora przez Zarząd szkoły
24.05.2008 – Raport końcowy Grupy Mediacyjnej
31.05.2008 – Jubileuszowy Koncert 20-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej

O szkole

W roku 2007/2008 szkoła liczyła 160 uczniów.
Osiągniecia i wydarzenia w minionym roku szkolnym:

 • Szkoła obchodziła 20-cia lat istnienia. Relacje z jubileuszowego koncertu można znależć na stronie internetowej na zakładce “20-lecie szkoły”.
 • Zostały zorganizowane trzy zabawy dla dorosłych, a dochód przeznaczyliśmy na dalszy rozwój szkoły.
 • Wszystkim społecznie udzielającym się nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom serdecznie dziekujemy. Dzięki waszej pomocy dzieci i młodzież miały możliwości przeżycia profesjonalnie przygotowanego koncertu, wraz z krótką migawką w TV Polonia.

Hanna Sand
Rzecznik Prasowy

Zarząd:
Mariusz Małecki – Prezes i Dyrektor szkoły
Hanna Nicolaisen – Z-ca ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Agnieszka Bugajska – Z-ca ds. administracyjnych
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Renata Rębosz – Przewodnicząca Kolegium Nauczycielskiego
Ryszard Studziński – Skarbnik
Romuald Iwanow – Mąż zaufania
Marta Kleniewska – Rzecznik Prasowy
Hanna Matras-Sand – Rzecznik Prasowy

Grono Pedagogiczne:
Małgorzata Białkowska
Paulina Budniak
Helena Bukowiec
o.Gerard Filak
s.Natanaela Hass
Romuald Iwanow
Marta Kleniewska
Lucyna Królikowska
Magda Kulig
Dorota Kunicka
Małgorzata Leszczyńska
Izabella Łopianowska
Renata Rębosz
Katarzyna Ruszkowska
Dorota Sarna
Ewelina Siembida
Agnieszka Sowa
Ewelina Sternal
Iwona Ślusarczyk
s.Faustyna Walczak

Rada Rodziców:
Klasa 0 – Małgorzata Lipka
Klasa 1 – Rafał Sikora
Klasa 2 – Marta Tracz
Klasa 3 – Marek Adamski
Klasa 4 – Magdalena Sikora
Klasa 5 – Marek Zabłocki
Klasa 6 – Małgorzata Fijałkowska
Klasa 7 – Hanna Zakrzewska
Klasa 8 – Ewa Obiora
Klasa 9 – Ewa Martinsen
Klasa 10 – Małgorzata Varnes

Inne funkcje:
Adam Laszczyński – Webmaster

Na czas do kolejnego walnego zgromadzenia nowymi zastępcami d/s ekonomicznych czyli Księgowymi zostali decyzją Rady Zarządu Małgorzata Fijałkowska oraz Bjørn Sand.
do góry

14.12.2007 – Uczniowie z Łodzi z rewizytą w naszej szkole

Dnia 6. października gościliśmy – zaproszonych przez naszą szkołę – przedstawicieli Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi. Grupa ta, podobnie jak i przedstawiciele naszej szkoły, brała udział w II Spotkaniach Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie z Łodzi, wraz ze swoimi Nauczycielkami, przebywali w Oslo od 30. września.

Dnia 6. października gościliśmy – zaproszonych przez naszą szkołę – przedstawicieli Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi. Grupa ta, podobnie jak i przedstawiciele naszej szkoły, brała udział w II Spotkaniach Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie z Łodzi, wraz ze swoimi Nauczycielkami, przebywali w Oslo od 30. września do 7. października bieżącego roku.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_001.jpg
Przed pałacem królewskim

I w tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim RODZINOM, które przyjęły pod swój dach naszych Przyjaciół z Polski.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_002.jpg

BEZ WAS, DRODZY PAŃSTWO, NIE BYŁOBY TEJ REWIZYTY

Występy uczniów z Łodzi z okazji Dnia Papieskiego / Święta Patrona naszej szkoły.

Do swoich domów zaprosili:
pp. Bugajscy – Joannę i Emilkę
pp. Fallahinejad – Paulinę i Monikę
pp. Majorczyk – Dawida
pp. Martinsen – Lidkę i Błażeja
pp. Obiora – Adama
pp. Zych – Dominika i Bartka
pp. Værnes – Emilkę
a ja – panie: Iwonkę, Jolę i Monikę

images/stories/Historia/2007_2008/2007_003.jpg
Pokaz filmu z naszego pobytu w Łodzi.

Poza zwykłym goszczeniem, Gospodarze zapewnili uczniom różne rozrywki (były kręgle, dyskoteki…). Gospodarze przygotowali dwa (wspólne dla całej grupy) posiłki. Tutaj pomogły też panie Małgosia Białkowska, Helena Bukowiec, Dorotka Kunicka, Renia Reguła i Agnieszka Zych. Do tej pomocy właczyły się też panie ze sklepiku szkolnego.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_004.jpg
Publiczność ogląda film z naszego pobytu w Łodzi

Zarząd Szkoły zafundował bilety wstępu, dzięki temu mogliśmy zwiedzić najciekawsze miejsca, muzea i wystawy.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_005.jpg

Każdego dnia – od poniedziałku do piątku – spotykalismy się w centrum miasta – “POD TYGRYSEM” i stamtąd wyruszaliśmy na oglądanie miasta. Około godziny 17-tej wracaliśmy “pod Tygrysa” i rozstawaliśmy się do nastepnego dnia.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_006.jpg
Bliźniacy z Łodzi z naszymi bliźniaczkami.

W sobotę byliśmy wszyscy razem w naszej szkole. Mogliśmy pokazać Gościom w jakich warunkach uczymy się i bawimy. Uczniowie z Łodzi, wraz ze swoimi Nauczycielkami i p. Dyrektor, uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez p. Małgosię Białkowską w kl. III oraz przez p. Kasię Skibę – w kl. X. Poza tym Goście weszli z krótką wizytą do każdej z klas, od klasy przedszkolnej do X.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_007.jpg
Gospodarze ze swoimi gośćmi

images/stories/Historia/2007_2008/2007_008.jpg

Uczniowie z Łodzi przedstawili nam świetnie przygotowany program artystyczny o Janie Pawle II. Tym samym wyręczyli nas w przygotowaniu akademii na Dzień Papieski. Pokazali też zdjęcia i krótkie filmy z wiosennego pobytu naszej grupy w Łodzi. Ich profesjonalny występ bardzo się wszystkim podobał. Na zakończenie występu pani Dyrektor, w imieniu własnym i całej grupy, podziekowała za zaproszenie do Oslo oraz za wspaniałą gościnę.
Na pamiątkę pobytu podarowała naszej szkole album o Łodzi.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_009.jpg
Gospodarze ze swoimi gośćmi

To był trudny tydzień (szczególnie dla mnie), przemierzyliśmy wiele kilometrów, bywaliśmy zmęczeni, ale humory dopisywały a na twarzach zwiedzających widać było zadowolenie.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_010.jpg
oraz
images/stories/Historia/2007_2008/2007_011.jpg
Gospodarze ze swoimi gośćmi

Nawiązały się nowe przyjaźnie, pogłębiły dawne i przy pożegnaniu… popłynęło wiele łez. Te łzy i późniejsze telefony, listy i maile świadczą o tym, że rewizyta była udana i warta powtórzenia.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_012.jpg

Oczywiście nie obyło się bez małych wypadków, drobnych uchybień, niedociągnięć. Było to PIERWSZE przedsięwzięcie tego rodzaju. Na błędach też się uczymy.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_013.jpg
Ostatnie chwile przed odlotem

Było to dla mnie bardzo trudne zadanie i jestem dumna, że dzięki pomocy wielu osób i mojej silnej woli, udało się je zrealizować.

images/stories/Historia/2007_2008/2007_014.jpg
Łzy pożegnania

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Hanna Nicolaisen
Z-ca dyrektora ds. pedagogicznych

do góry

15.12.2007 – Informacje po Walnym Zgromadzeniu Rady Rodziców

Najważniejsze informacje po Walnym Zgromadzeniu Rady Rodziców z dnia 1 grudnia 2007.

Zatwierdzono wniosek o rozszerzenie Zarządu Szkoły o nowe stanowiska. Nowo wybranymi osobami w Zarządzie Szkoły są:

 • Agnieszka Bugajska – Z-ca Dyrektora do spraw Administracyjnych
 • Renata Rębosz – Przewodnicząca Kolegium Nauczycielskiego
 • Bjørn Sand – Z-ca Dyrektora do spraw Ekonomicznych
 • Marta Kleniewska – Rzecznik Prasowy
 • Hanna Sand – Rzecznik Prasowy
 • Ryszard Studziński – Skarbnik

Na Rewizora wybrano Panią Alinę Nilsen.
Stanowisko to nie wchodzi w skład Zarządu.

Mariusz Małecki
Kierownik Szkoły

do góry

16.12.2007 – Przyspieszone wybory na stanowisko Kierownika

Przyjęto wniosek o przyspieszeniu wyborów na stanowisko Kierownika Polskiej Szkoły Sobotniej.

Uwaga! Wybory na stanowisko Kierownika Szkoły odbędą się 26 stycznia 2008 roku.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 10 stycznia 2008.

Prezentacja nowych kandydatów, odbędzie się dnia 12 stycznia 2008.

Ponadto, podtrzymano wniosek o podwyższeniu składki za szkołę!

Od drugiego semestru opłaty będą wynosiły:

 • Za 1 dziecko opłata pozostała ta sama, czyli 800 NOK za semestr
 • Za 2 dziecko opłata wzrosła z 200 NOK do 400 NOK za semestr
 • Za każde następne dziecko, bezpłatnie
 • Za Religię, opłata pozostała ta sama, czyli 400 NOK za semestr

Mariusz Małecki
Kierownik Szkoły

do góry

08.02.2008 – Postanowienia Walnego Zgromadzenia

W dniu 26.01.2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

Podczas zebrania, w wyniku jawnego głosowania członków obecnie urzędujący Dyrektor Mariusz Małecki został zatwierdzony na stanowisko Dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej na okres następnych 2 lat. Dodać należy, że nie zgłoszono żadnych kontrkandydatur na to stanowisko.
Dyrektor Szkoły przedstawił następnie program działań szkoły na okres najbliższych lat.

Wśród głównych zadań znalazły się m.in.:

 • unowocześnienie i dopasowanie statutu do obecnej sytuacji
 • usprawnienie działalności administracyjnej i organizacyjnej szkoły
 • dostosowanie metod nauczania do obecnego charakteru szkoły
 • ulepszenie współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami
 • ulepszenie przepływu informacji
 • lepsze wykorzystanie funduszy i finansów szkoły
 • podniesienie prestiżu szkoły
 • organizacja koncertu jubileuszowego z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły

Dyrektor Mariusz Małecki przedstawił dwie kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Pedagogicznych: Eweliny Sternal i Pauliny Budniak. W jawnym głosowaniu na stanowisko to została wybrana Ewelina Sternal 55 głosami, na Paulinę Budniak zagłosowały 22 osoby.

Na zakończenie zebrania Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych Bjørn Sand przedstawił stan finansowy Polskiej Szkoły Sobotniej.

W dniu 02.02.2008 roku odbyła się w sali Røa Samfunnshus Polska Zabawa, z której całkowity dochód przeznaczony został na potrzeby Polskiej Szkoły Sobotniej. Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji tej zabawy i służyli swoją pomocą, m.in. poprzez przygotowanie potraw, które były serwowane podczas zabawy.
Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć, że jednym z celów tej zabawy było pozyskanie funduszy na działalność szkoły. Dlatego uważamy, że przynoszenie na zabawę wszelkiego rodzaju własnych potraw i napojów w znacznym stopniu uniemożliwia realizację tego celu. Dlatego informujemy, że w przyszłości będzie obowiązywał całkowity zakaz przynoszenia własnych potraw i napojów.

Dokładne informacje, na temat pozyskanych podczas zabawy środków finansowych zostaną przekazane podczas najbliższego spotkania w Polskiej Szkole Sobotniej.

Hanna Sand
Rzecznik Prasowy

do góry

14.02.2008 – Sesja zdjęciowa

Sesja zdjęciowa “Z życia szkoły” nauczycieli i uczniów zaczyna się od najbliższych zajęć 16. lutego 2008.

Hanna Sand
Rzecznik Prasowy

do góry

23.04.2008 – Przejęcie funkcji Dyrektora przez Zarząd szkoły

Z uwagi na rezygnację p. Mariusza Małeckiego z funkcji dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej na posiedzeniu zarządu 04.04.2008, zarząd postanowił przejąć kierownictwo szkoły do dnia wyborów.

Wybory na stanowisko dyrektora szkoły oraz męża zaufania odbędą się 20.09.2008.

Kandydaci na powyższe stanowiska proszeni są o składanie pisemnych ofert do członków zarządu, najpóźniej do 05.09.2008.

W imieniu zarządu Romuald Iwanow
Mąż zaufania

do góry

24.05.2008 – Raport końcowy Grupy Mediacyjnej

Na ostatnich zajęciach – 12. kwietnia – został przedstawiony końcowy raport z działalności Grupy Mediacyjnej, powołanej do pomocy w rozwiązaniu konfliktu w Szkole. Raport ten w podsumowaniu głosi:

“W swojej krótkiej działalności Grupa Mediacyjna, kierowała się zasadą obiektywizmu i najlepszymi intencjami w zrozumieniu aspektów życia Szkoły.

Na spotkaniach rozważaliśmy zarówno trudne problemy, jak i relacje personalne. Omawialiśmy wydarzenia dające satysfakcję z osiągnięć Szkoły i Jej absolwentów. Wspominaliśmy majowe spotkania Szkoły ze środowiskiem Polaków w Mariaholm, które stały się piękną tradycją Szkoły, wspólne wyjazdy na narty i zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, połączone z nauką i zabawami dla dzieci oraz interesującymi wykładami dla rodziców. Podkreślone zostały zasługi Szkoły jak i momenty, w których mogła być Ona szczególnie dumna ze swych uczniów i dotychczasowych absolwentów: wygrali oni wszakże dwukrotnie konkursy organizowane w Warszawie przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska dla młodzieży polonijnej z całego świata! Imponowali swą wiedzą i wspaniałą polszczyzną! Takich osiągnięć nie sposób zapomnieć czy pominąć milczeniem, bowiem zapisały się one nie tylko piękną kartą w historii Szkoły, ale świadczyły o wychowywaniu polskiej młodzieży w Norwegii w duchu dobrze pojmowanego patriotyzmu, stając się powodem do dumy całej Polonii Norweskiej.

Zważywszy zatem na wszystkie powyższe okoliczności i istotną rolę Polskiej Szkoły Sobotniej w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży polskiej w Oslo – uważamy, iż należy dołożyć wszelkich możliwych starań do zażegnania powstałego konfliktu i kryzysu, w czym – jak sądzimy – postulaty i wnioski, wypracowane przez m.in. Grupę Mediacyjną wydają się być pomocne i możliwe do przyjęcia – przy dobrej woli uczestników.

Na zakończenie pragniemy poinformować, że wszystkie dokumenty i protokoły ze spotkań Grupy Mediacyjnej są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, teraz i w przyszłości i są własnością Szkoły.

Oslo – 12 kwietnia 2008 r.
Podpisali:
Ks. Wojciech Kotowski SS.CC
Małgorzata Kubik-Værnes
Jan Lipka
Anna Śmiałek-Grzyb
Wiesław Jankowski

Tak więc osoby które z różnych przyczyn nie otrzymały pełnej treści raportu, mogą się zapoznać z nim w Szkole.

Wiesław Jankowski
Przewodniczący Grupy Mediacyjnej

do góry

31.05.2008 – Jubileuszowy Koncert 20-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej

W dniu 31 maja 2008 roku odbył się Jubileuszowy Koncert 20-lecia istnienia Polskiej Szkoły Sobotniej. Sprawozdanie z koncertu poparte galerią zdjęć na zakładce “20-lecie szkoły“.

do góry