Rok szkolny 2008 – 2009

Rok szkolny 2008 – 2009

01.09.2008 – Informacje ogólne

W tym roku szkoła liczyła 217 uczniów. Osiągnięcia i wydarzenia mininego roku szkolego:

 • wprowadzono ”Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców”
 • rozpoczęto prace nad weryfikacją i udoskonaleniem programu nauczania ze zmianą podreczników w klasach średnich i najstaszych
 • grono pedagogiczne wraz z zarządem postanowiło zamienić lekcję geografii na drugą lekcję religii w klasie X.
 • stworzony został budżet
 • od 1 stycznia 2009 roku zaczęła działać nowa strona internetowa szkoły.
 • najwyższe odznaczenie Komisji Edukacji Narodowej otrzymali byli dyrektorowie szkoły p. Zbigniew Tyszko i Romuald Iwanow
 • odbyła się promocja książki autorstwa prof. Edwarda Olszewskiego ”POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im. Jana Pawła II – 20 lat w służbie Polonii i Polski”

W roku szkolnym odbyły sie 3 zabawy dla rodziców, a dochód przeznaczony został na dalszy rozwój szkoły.

 

Wszystkim społecznie udzielającym się nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom serdecznie dziekujemy.

 

Hanna Sand
Dyrektor

 

 

 

Grono Pedagogiczne: Skład Zarządu: Funkcja w Zarządzie:
Małgorzata Białkowska Hanna Sand – Przewodnicząca/Dyrektor
Paulina Budniak Ewelina Sternal – Zastępca d/s pedagogicznych
Krystyna Dawidowicz Bjørn Sand – Zastępca d/s ekonomicznych

Romuald Iwanow

Ewa Underland – Zastępca d/s administracyjnych
Dorota Kunicka Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Laszczyńska Paulina Budniak – Przewodnicząca Kolegium Nauczycielskiego
Izabella Łopianowska Katarzyna Ruszkowska – Rzecznik Prasowy Szkoły
o. Gerard Filak Ryszard Studzinski – Członek zarządu
o. Marek Szewczyński o. Marek Szewczyński – Członek zarządu
Renata Rębosz
Katarzyna Ruszkowska
s. Faustyna Walczak
s. Natanaela Hess
Dorota Sarna
Ewelina Siembida
Krzysztof Skweres
Agnieszka Sowa
Ewelina Sternal
Iwona Ślusarczyk

 

Skład rady rodziców: Klasa: Inne funkcje:
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Paulina Budniak – Webmaster
Agnieszka Staniewicz – Klasa 0 Bogdan Strażyński – Mąż zaufania
Ewa Underland – Klasa I Łukasz Budniak – Fotograf
Paweł Sypien – Klasa II
Ewa Bergli – Klasa III
Marek Adamski – Klasa IV
Beata Brekkås – Klasa V
Marek Zabłocki – Klasa VI
Małgorzata Fijałkowska – Klasa VII
Małgorzata Kubikk-Varnes – Klasa VIII
Ewa Obiora – Klasa IX
Maria Nykaza – Klasa X

 

 

 

20.09.2008 – Nowy Dyrektor szkoły – Hanna Sand

W dniu 20 września 2009 roku odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków naszej organizacji.Na stanowisko dyrektora szkoły swoje kandydatury złożyli:

 • Hanna Nicolaisen
 • Hanna Sand
 • ks. Marek Szewczynski

 

01.11.2008 – Święto Niepodległości i Pasowanie na ucznia klas 1-szych

 

Pierwszego listopada uczniowie I klasy zostali przyjęci do wspólnoty szkolnej. Na uroczystym apelu w obecności kolegów, rodziców i grona pedagogicznego ślubowali koleżeńskość, szacunek i chęć zdobywania wiedzy.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_004_s1k.jpg

Znakomicie przygotowana do uroczystości klasa I

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_003_s1k.jpg

 

Uroczystość przygotowały Panie Małgorzata Białkowska wychowawczynię klasy IV i Dorota Kunicka wychowawczynie klasy I. Gospodarze uroczystości koledzy z IV klasy przeprowadzili egzamin, który pierwszoklasiści zdali celująco.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_005_s1k.jpg

Hanna Sand i Dorota Kunicka

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_006_s1k.jpg

Małgorzata Białkowska z klasą IV

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_008_s1k.jpg

Pierwszoklasiści w trakcie ślubowania

 

Odświętnie ubrani uczniowie złożyli przysięge oraz zostali pasowani na uczniów przez Dyrektor Hannę Sand. Dyplomy wręczała Pani Dorota Kunicka.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_009_s1k.jpg

Paula w trakcie pasowania

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_010_s1k.jpg

Tuż przed pasowaniem

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_011_s1k.jpg

 

Kasper w trakcie pasowania

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_012_s1k.jpg

 

Aleksander w trakcie pasowania

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_013_s1k.jpg

 

Maksymilian pokazuje swój dyplom

 

 

Część oficjalna uroczystości “Pasowania na ucznia klasy I” zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. Dumni ze zdanego egzaminu i pamiątkowych dyplomów pierwszoklasiści mogli zacząć następny punkt programu przygotowany przez rodziców.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_014_s1k.jpg

 

Po powrocie do klasy lekcyjnej na uczniów czekało przygotowane przez rodziców przyjęcie.

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_015_s1k.jpg

Między innymi smaczne i zdrowe owoce.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_016_s1k.jpg

Popularne ciasta, soki i paluszki.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Pasowanie/2008_017_s1k.jpg

Było bardzo miło i uroczyście.

 

 

 

06.12.2008 – IV konkurs „Czytamy po polsku” (pierwsza edycja)

 

06.12.2008 – Święty Mikołaj odwiedził dzieci

 

10.01.2009 – Jasełka i zabawa karnawałowa

 

07.02.2009 – Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz promocja książki

7 lutego przyniósł ze sobą dwa jakże ważne wydarzenia dla życia Polskiej Szkoły Sobotniej. W tym dniu Pan Romuald Iwanow, wieloletni dyrektor i zasłużony nauczyciel naszej szkoły, podczas krótkiej uroczystości na auli w Rustad skole otrzymał z rąk ambasadora RP w Oslo Pana Wojciecha Kolańczyka Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_001_medal.gifimages/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_002_medal.jpg

 

 

Odznaczenie to, nadawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pan Romuald Iwanow został w ten sposób wyróżniony za swoją wieloletnią działalność, którą przyczynił się do promowania i szerzenia kultury polskiej za granicą.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_003_medal.gif

Drugim ważnym wydarzeniem była promocja książki “POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA im. Jana Pawła II , 20 lat w służbie Polonii i Polski“, na której obecny był sam autor prof. dr hab. Edward Olszewski oraz redaktor prowadzący Pani Justyna Brylewska z Wydawnictwa Adam Marszałek, w którym książka została wydana.

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_004_ksiazka.gifimages/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_005_ksiazka.jpg

 

 

Książka zawiera między innymi opis uroczystego koncertu z okazji 20-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II, który miał miejsce 31 maja 2008, ponadto odnajdziemy w niej 20- letnią historię szkoły wraz listą nauczycieli, którzy pracowali w szkole na przestrzeni 20 lat. Atutem książki są kolorowe zdjęcia, które niewątpliwie zwiększają jej atrakcyjność.

 

 

images/stories/Historia/2008_2009/Medal/2008_006_ksiazka.gif

 

Książkę wraz z autografem autora w cenie 100 NOK można było nabyć tuż po uroczystości.

 

Marta Kleniewska
Rzecznik Prasowy Szkoły

 

 

 

 

21.03.2009 – Kurs dla nauczycieli

 

28.03.2009 – IV konkurs „Czytamy po polsku” (druga edycja)

 

29.03.2009 – IV Spotkania Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II w Łodzi

Równiż w tym roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo reprezentowana była na IV Spotkaniach Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II w Łodzi. Uczniowie z klas IX i X napisali program i przygotowali się pod kierownictwem Pani Eweliny Siembidy.

 

images/stories/Historia/2008_2009/Lodz/img_0067_lodz.jpg

Od lewej: Łukasz Rybakiewicz, Sebastian Buśko, Dominik Zych, Joachim Majorczyk Eide, Nzimirro Adam Obiora, Mateusz Zych (z przodu)

 

 

PROGRAM IV SPOTKANIA SZKÓŁ POLSKICH I POLONIJNYCH im. JANA PAWŁA II w dniach 28 marca – 4 kwietnia 2009 r.

28 marca ( sobota )

 • Przyjazd uczestników i rozlokowanie w rodzinach.

29 marca ( niedziela )

 • Msza Św. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego .
 • Wycieczka po Łodzi śladami Ojca Świętego.
 • Obiad u rodzin.
 • Film o Janie Pawle II.

30 marca ( poniedziałek )

 • Inauguracja IV Spotkania w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104.
 • Obiad w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym, im. Jana Pawła II.
 • „Poznajemy się” – prezentacje szkół.

31 marca ( wtorek )

 • „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam” – Polska – Ojczyzna w homiliach Ojca Św. i wspomnieniach rodziców, dziadków, rodziny, i przyjaciół ( prezentacje uczestników).
 • Obiad w KGiLO im. Jana Pawła II.
 • „POLSKA – MOJA OJCZYZNA” – warsztaty.
 • Wyjazd do Krakowa.

1 kwietnia (środa)

 • Wycieczka: Kraków, Wadowice i Wieliczka.

2 kwietnia (czwartek)

 • CD wycieczki.
 • Powrót do Łodzi.
 • Misterium o Janie Pawle II i Msza Św. w czwartą rocznicę Jego śmierci w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 • Uroczysta Msza Św. koncelebrowana w godzinie śmierci Jana Pawła II.
 • Liturgia światła przy krzyżu misyjnym.

3 kwietnia (piątek)

 • Wizyta w szkołach im. Jana Pawła II.
 • Obiad
 • Podsumowanie IV Spotkania i pożegnanie uczestników.
 • Spotkanie nauczycieli i opiekunów.

4 kwietnia (sobota)

 • Wyjazd uczestników do domów.

 

 

 

W 3-cim dniu Spotkań młodzież zaproszona została do Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta na inaugurację oraz prezentację każdej szkoły. W krótkim 15 minutowym programie nasi uczniowie przedstawili historię Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo oraz zaprezentowali Poemat “Ojczyzna” Jana Pawła II.

 

(1. Dominik)

 

 

Myśląc ojczyzna – to korzenie, ojcowizna

Ojczyzna– kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą, niż każdy z nas, z niej się wyłaniam…

gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełniła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Joachim)

Ojczyzna to język.

 

Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny.

Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa, i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem

poza nim dźwięczy rzadko.

(3. Sebastian)

 

Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi, która zbocza przecina

 

jakby prąd wysokiego napięcia, biegnąc górą

– tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać.

Droga biegnie po tych samych zboczach, powraca na miejsca te same,

staje się wielkim milczeniem, które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi.

 

(4. Adam)

Ojczyzna to ludzie sumienia i ich czyny,

Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam,

by stanowić o wspólnym dobru, i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje.

Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach woli.

(5. Łukasz)

 

Ojczyzna to wolność.

 

Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.

Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmagania.

Dar i zmagania wpisują się w karty ukryte a przecież jawne.

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacać ciągle na nowo siebie posiadać.

Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok:

Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić.

Po której jesteśmy stronie?

 

(6. Mateusz)

Ojczyzna to nadzieja – myśląc Ojczyzna powracam w stronę drzewa

Więc schodzimy ku Tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich ludziach

– ziemio naszych upadków i zwycięstw,

którą wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną.

Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu.

Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej.

I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.

Następnego dnia młodzież zaprezentowała scenkę rodzajową opartą na napisanych przez siebie pracach, a opowiadających historie i przeżycia członków rodziny lub zaprzyjażnionych z czasów okupacji niemieckiej.

images/stories/Historia/2008_2009/Lodz/img_0069_lodz.jpg

 

 

 

 

 

Jan Pawel II “Zdumienie”

 

Zatoka lasu zastępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat…
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem…
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem…
— niesiony dokąd?

Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty…
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać —
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».)

Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
— wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» —
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens… ma sens… ma sens!»

 

 

 

 

 

09.05.2009 – Święto Konstytucji 3-go maja

 

13.06.2009 – Zakończenie roku szkolnego