Rok szkolny 2009 – 2010

Rok szkolny 2009 – 2010

O szkole
05.09.2009 – Pierwszy dzień roku szkolnego
09.10.2009 – Konferencja Przyszłość szkoły polonijnej w Malmö
24.10.2009 – Dzień Papieski / Dzień Edukacji Narodowej
21.11.2009 – Święto Niepodległości i Pasowanie na ucznia klas 1-szych
21.11.2009 – Pasowanie na ucznia klas 1-szych
04.12.2010 – Konferencja Tworzenie programu nauczania dla szkół polonijnych
05.12.2009 – V konkurs „Czytamy po polsku” (pierwsza edycja)
06.12.2009 – Święty Mikołaj odwiedził dzieci
09.01.2010 – Jasełka i zabawa karnawałowa
18.03.2010 – „Arsenał pamięci 2010”
20.03.2010 – V konkurs „Czytamy po polsku” (druga edycja)
22.03.2010 – Konferencja oświatowa w Sztokholmie
10.04.2010 – Minuta ciszy w uhonorowaniu pamięci wszystkich Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
08.05.2010 – Święto Konstytucji 3-go maja
22.05.2010 – Dzień Matki i Ojca
05.06.2010 – Walne Zgromadzenie członków organizacji
12.06.2010 – Zakończenie roku szkolnego

O szkole

W tym roku w szkole pobierało naukę 265 uczniów.

Osiągnięcia i wydarzenia w minionym roku szkolnym:

 • praca nad ujednoliceniem programu nauczania dopasowanym do nowej;
 • podstawy programowej dla szkół za granicą;
 • zmiana podręczników w klasach 5-10;
 • wprowadzenie dzienników szkolnych;
 • wypracowanie aktywnych metod nauczania;
 • uczestnictwo dyrektor w konferencji ”Przyszłość szkoły polonijnej” 9-11 października 2009 w Malmö;
 • uczestnictwo dyrektor w konferencji roboczej Tworzenie programu nauczania dla szkół polonijnych pod kierownicztwem dr. Grażyny Czetwertyńskiej 6-8 grudnia 2009 w Warszawie;
 • uczestnictwo Iwony Ślusarczyk i Hanny Sand w ”Konferencji oświatowej dla nauczycieli Polskich ” 23-25 kwietnia 2010 w Sztokholmie.

Zarząd:
Hanna Matras-Sand – Prezes i Dyrektor
Ewelina Sternal – Z-ca ds. pedagogicznych
Iwona Ślusarczyk – pełniąca obowiązki z-cy ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. administracyjnych
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Budniak – Członek Zarządu
Katarzyna Ruszkowska – Członek Zarządu
Ryszard Studziński – Członek Zarządu
o.Marek Szewczyński – Członek Zarządi

Grono Pedagogiczne:
mgr Małgorzata Białkowska
Izabela Bielińska (licencjat)
mgr Paulina Budniak
mgr Swietłana Charkiewicz
mgr Krystyna Dawidowicz
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
s.Natanaela Hess
mgr Romuald Iwanow
mgr Monika Gierczak
o.Gerard Filak
mgr Renata Rembosz
mgr Katarzyna Ruszkowska
mgr Dorota Sarna
mgr Ewelina Siembida
mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
mgr Wanda Suchoszek
o.Marke Szewczyński
Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
s.Faustyna Walczak
mgr Magdalena Wątor
mgr Edyta Zubrzyńska

Rada Rodziców:
Klasa 1 – Agnieszka Staniewicz
Klasa 2 – Ewa Underland
Klasa 3a – Kristoffer Dynda
Klasa 3b – Monika Klich-Gnila
Klasa 4 – Ewa Bergli
Klasa 5 – Marek Adamski
Klasa 6 – Beata Brekkås
Klasa 7 – Marek Zabłocki
Klasa 8 – Małgorzata Fijałkowska
Klasa 9 – Małgorzata Kubikk-Varnes
Klasa 10 – Ewa Obiora

do góry

05.09.2009 – Pierwszy dzień roku szkolnego

do góry

09.10.2009 – Konferencja Przyszłość szkoły polonijnej w Malmö

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_001_2009.jpg
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat

W dniach 9-11 października 2009 w Malmö odbyła się międzynarodowa konferencja polonijna pt. „Przyszłość szkoły polonijnej”. Organizatorami byli Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö.

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_002_2009.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_003_2009.jpg
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall

Swoją obecnością zaszczycili:

 • Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall,
 • Wiceminister Spraw Zagranicznych – Jan Borkowski,
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Marek Borowski,
 • Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Joanna Fabisiak,
 • Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży – Tadeusz Sławecki,
 • Członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Kultury – Barbara Borys-Damięcka,
 • Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Maciej Płażyński,
 • Ambasador RP w Królestwie Szwecji – Michał Czyż.

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_004_2009.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_005_2009.jpg

Norwegię reprezentowały Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo p. Katarzyna Słabowska-Wachowiak oraz Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo p. Hanna Sand.

images/stories/Historia/2009_2010/Malmo/malmo_006_2009.jpg

Komunikat

Dokument końcowy

do góry

24.10.2009 – Dzień Papieski / Dzień Edukacji Narodowej

do góry

21.11.2009 – Święto Niepodległości i Pasowanie na ucznia klas 1-szych

Polska Szkoła Sobotnia w Oslo uczcila dzień 11-ego listopada akademią przygotowaną przez Panią Katarzynę Wachowiak-Słabowska, a oprawę muzyczną Pani Mariola Drejowicz-Gerent.

images/stories/Historia/2009_2010/11_listopada/2009_003_s1k.jpg
Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Honorowego…

images/stories/Historia/2009_2010/11_listopada/2009_002_sn.jpg
… oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

images/stories/Historia/2009_2010/11_listopada/2009_003_sn.jpg
Uczniowie klas V, VI i VII wyrecytowali wiersze i odśpiewali pieśni.

images/stories/Historia/2009_2010/11_listopada/2009_013_s1k.jpg
>Młodsi koledzy z zainteresowaniem słuchali o historii naszego kraju ojczystego.

images/stories/Historia/2009_2010/11_listopada/2009_004_sn.jpg
Pierwsza część akademii zakończyła się w patriotycznym duchu i podkreśleniu jak wiele dla nas znaczy słowo “ojczyzna”.

do góry

21.11.2009 – Pasowanie na ucznia klas 1-szych

Dnia 21.11.2009 roku w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo odbyło się ślubowanie klasy I.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_001_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_002_s1k.jpg

Uroczystość przygotowana została przez wychowawczynię:

 • kl. I – Małgorzatę Białkowską oraz
 • nauczyciela języka polskiego – Katarzynę Ruszkowską.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_007_s1k.jpg
Gospodarzami i prowadzącymi krótką uroczystość byli uczniowie klasy V.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_006_s1k.jpg

Przybyłych na akademię uczniów i rodziców powitała uroczyście pani dyrektor – Hanna Matras-Sand.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_005_s1k.jpg

Program artystyczny rozpoczęli uczniowie klasy V recytujący piękne wiersze; następnie pierwszoklasiści zdali swój pierwszy egzamin na ucznia wcześniej zachęceni głośnymi słowami kolegów z kl. V:
To odwagi nadszedł czas, pierwszy egzamin na ucznia zdasz

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_008_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_009_s1k.jpg

Pierwszoklasiści wobec wszystkich zebranych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów szkoły. W otrzymanej od pani dyrektor Wielkiej Księdze zostało wklejone zdjęcie klasowe, a dużym ołówkiem podpisać się miał każdy pierwszoklasista.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_010_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_011_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_012_s1k.jpg

Uczniowie otrzymali także od wychowawczyni pamiątkowe dyplomy oraz upominki od klasy V.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_014_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_016_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_015_s1k.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_004_s1k.jpg

Na zakończenie uroczystości dyrektor podziękowała wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w akademii, po czym wszyscy rozeszli się do szkolnych sal.

Katarzyna Ruszkowska
Nauczycielka języka polskiego

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_017_s1k.jpg

W klasie na pierwszoklasistów czekała niespodzianka przygotowana przez rodziców.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_018_s1k.jpg

Przyjęcie, na którym były ciasta, galaretki, soki.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_020_s1k.jpg

Otrzymali nawet jajka niespodzianki.

images/stories/Historia/2009_2010/Pasowanie/2009_021_s1k.jpg
Wychowawczyni Pani Małgorzata Białkowska pokazała wszystkim prezenty otrzymane od kolegów z V klasy.

do góry

04.12.2010 – Konferencja Tworzenie programu nauczania dla szkół polonijnych

„Innowacyjne programy nauczania” Dębę 4-6 grudnia 2009
„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania zgodnymi z polską podstawą programową kształcenia ogólneg i wymaganiami egzaminacyjnymi przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.

Interesy szkół polonijnych w Norwegii reprezentowały Magdalena Ihnatowicz (Dyrektor Polskiej Szkoły w Bergen) i Hanna Sand (Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo).

Program konferencji roboczej obejmował przedstawienie pilotażowych programów nauczania w 3 przedziałach wiekowych:

 • 5 – 6 lat
 • 10 – 13 lat
 • 14+

Dr. Grażyna Czetwertyńska przedstawiła przebieg prac i plany na następny rok. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski zaprezentował dalsze plany zmian systemu szkolnictwa polonijnego.
Pozostała część czasu konferencji wykrzystana została na prace udoskonalające i ostatni szlif programów nauczania.

images/stories/Historia/2009_2010/Debe/debe_201012_004.jpg
Od lewej: dr. Grażyna Czetwertyńska – Ekspert prowadzący projektu, Podsekretarz Stanu MEN Krzysztof Stanowski

images/stories/Historia/2009_2010/Debe/debe_201012_002.jpg
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski

images/stories/Historia/2009_2010/Debe/debe_201012_003.jpg
Od lewej: Agnieszka Grochola – Dyrektor szkoły w Galway, Magdalena Ihnatowicz – Dyrektor Szkoły w Bergen, dr. Grażyna Czetwertyńska, Minister Krzysztof Stanowski, Hanna Sand – Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

images/stories/Historia/2009_2010/Debe/debe_201012_001.jpg
do góry

05.12.2009 – V konkurs „Czytamy po polsku” (pierwsza edycja)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w V konkursu “Czytamy po polsku”.

Karty konkursowe zostaną rozdane przez nauczycieli języka polskiego we wszystkich klasach.

do góry

06.12.2009 – Święty Mikołaj odwiedził dzieci

Tradycyjnie i tego roku Święty Mikołaj odwiedził uczniów naszej szkoły. Poniżej relacja z jego wizyty w przedstawiona na fotografiach.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_001_klp.jpg
Wizyta w przedszkolu.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_002_klp.jpg

Uśmiechnięte buzie przedszkolakó świadczą o udanej wizycie.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_003_kl0.jpg

Klasa 0 też bardzo czekała na Świętego Mikołaja.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_004_kl1.jpg

Klasa 1 odpowiedziała na wszystkie zadane pytania.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_005_kl2.jpg

Uczniowie klasy 2 otrzymuja paczki ze słodyczami.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_006_kl3.jpg

W klasie 3-ciej wszyscy uczniowie ustawili się w kolejce.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_007_kl4.jpg

W klasie 4 nauczycielka języka polskiego Pani Swietłana też chciałaby otrzymać słodką paczkę.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_008_kl8.jpg

A to klasa 8, która również czekała na Świętego Mikołaja.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_009_kl9.jpg

Po uśmiechach na twarzach domyślamy się, że młodzież klasy 9-tej i 10-tej (na fotografii poniżej) z przyjemnością powitała naszego gościa.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_010_kl10.jpg

O uczniach w grupie tanecznej Święty Mikołaj również pamiętał.

images/stories/Historia/2009_2010/Sw_Mikolaj/2009_011_kl.jpg
Dziękujemy Świętemu Mikołajowi, że o nas co roku pamięta!!!

do góry

09.01.2010 – Jasełka i zabawa karnawałowa

Pierwsze zajęcia w 2010 roku rozpoczęły się przedstawieniem Jasełek, przygotowanych przez siostry Elżbietanki Faustynę i Natanaelę.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_001_jas.jpg
Narrator Sebastian Adamski.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_002_jas.jpg

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_003_jas.jpg
Chór aniołów śpiewał kolędy.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_004_jas.jpg
Był pastuszek.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_005_jas.jpg
Maria śpiewa kołysankę.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_006_jas.jpg
Trzej Królowie przybyli ze swoimi darami.

images/stories/Historia/2009_2010/Jaselka/2009_007_jas.jpg

W drugiej cześci odbyła się zabawa karnawałowa oraz quiz dla najstarszych klas. Spędzilśmy miło czas uczestnicząc w wielu konkurencjach zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_001_kar.jpg
Nasza niestrudzona Pippi (Pani Małgorzata Białkowska) przygotowała wiele ciekawych konkurencji.

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_002_kar.jpg
W popularnym tańcu kaczuszek aktywnie uczestniczyli najmłodsi uczniowie.

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_003_kar.jpg
W błysku lamp aparatów fotograficznych tańczyliśmy w kole.

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_004_kar.jpg
Kostiumy były przeróżne…

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_005_kar.jpg
Były mikołaje, Spiderman, księżniczki i hiszpanki…

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_006_kar.jpg
piękny mały, czarny kotek…

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_007_kar.jpg
piękne kolory…

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_008_kar.jpg
Był doktor, widźma, kowboj…

>images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_009_kar.jpg
Rodzice zasilili szeregi tańczących czynnie dopingując konkurujących.

images/stories/Historia/2009_2010/Karnawal/2009_010_kar.jpg
Wszyscy zmęczeni, ale rozbawieni zakończyliśmy pierwszy dzień szkolny w roku 2010.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie programu wspaniałej zabawy karnawałowej i udekorowanie sali.

Hanna Matras-Sand
Dyrektor

do góry

18.03.2010 – „Arsenał pamięci 2010”

Mineło kilka ładnych miesięcy od mojego pobytu w Łodzi, do której przyjechałam na dziewiąte spotkanie podsumowujące Ogólnopolski Konkurs Arsenał Pamięci 2010. Spotkanie to miało miejsce w dniach 18 i 19 marca 2010 roku, jednak ja, z tego co pamiętam, byłam tam cztery dni.
O Arsenale Pamięci dowiedziałam się na pierwszej lekcji języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej. Interesują mnie takie konkursy, zwłaszcza, że miałam możliwość zwiedzenia miasta w którym nigdy przedtem nie byłam. “Czym jest ten Arsenał Pamięci?”, spyta się czytelnik, który nigdy przedtem nazwy tej nie słyszał. Arsenał skojarzy mu się pewnie ze składzikiem broni, ale co ma to o pamięci? Czy nie możemy stworzyć składzika z pamięcią zamiast broni? Niekoniecznie naszej pamięci, ale pamięci naszych bliskich, lub osób czy rzeczy przez nas spisywaną.
Przed Arsenałem Pamięci były dwa inne arsenały, mianowicie Arsenał Braterstwa w latach 1998-1999, po nim Arsenał Służby (1999-2009), aż w końcu ten Arsenał, o którym informacja doszła do mnie.

Ze strony arsenalpamieci.com:
Trzecia i czwarta edycje Konkursu to “Arsenał Pamięci”. Jego mottem jest cytat z III Księgi “Dziadów” Adama Mickiewicza:
“Jeżli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie”.
Ulotka będąca zaproszeniem do udziału w Arsenale Pamięci wysłana do wszystkich szkół ponadpodstawowych i drużyn harcerskich Łodzi nawoływała:
“Historia i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje po nich PAMIĘĆ. Zostają miejsca – domy, mieszkania, mury, place, ulice. Zostają przedmioty – kiedyś: rekwizyty na scenie historii a dziś: bezcenne pamiątki narodowej tradycji. Ich los nie jest pewny! Ludzka niewiedza, bezmyślność lub ignorancja skazują te okruchy pamięci na zagładę. Nie pozwólmy na unicestwienie istniejących jeszcze śladów historii.

To na nich opiera się nasz DOM – Ojczyzna. Udowodnijmy ludziom, od których decyzji zależy ocalenie lub zniszczenie śladów naszej narodowej historii i kultury, że ‘Ojczyzna’ nie jest dla młodych Polaków pojęciem obojętnym i ogólnym, lecz bliskim i opartym na konkretach.
Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, sybiracy, ofiary politycznych represji. Istnieją jeszcze nie zatarte ślady naszej historii i kultury odchodzącego XX wieku – miejsca wydarzeń, ślady na murach, domy, dokumenty, fotografie, drobne przedmioty, kapliczki, zagubione w lasach opuszczone i zapomniane mogiły.”

Ja napisałam o swojej prababci i jej medaliku.
Kiedy babcia Maria miała lat 19, na jej wioske najechali niemcy. Stawiali ludzi przed płotami ich domów, przedtem każąc wynosić im ich obrazki z komunii, które rozwalali. Podchodzili też do wszystkich i mowili: Jak żeś katolik, pokaż mentolik, to znaczy medalik. Babci medalik wylądował gdzieś w krzakach i czołgając się w zmroku, ryzykując własne życie, udało jej się go jakoś znaleźć razem z rozwalonym obrazkiem z komuni,i które ma do dzisiaj. Łańcuszka nie udało się odszukać. O poranku wywieźli wszystkich do niemiec, ale to już inna historia.

Nie wiedziałam że ten kawałek biografii mojej prababci może tak się spodobać. Pani Barbara Wachowicz przeczytała moją pracę jako pierwszą, a czytała na głos tyko kilka i napisała mi dedykacje na pierwszej stronie swojej książki, które dostawali wszyscy laureaci, ‘Nazwę Cię Kosciuszko’.
Dedykacja napisana fioletowym mazakiem brzmi tak:
Weroniczce
– By Jej strzegł medalik babuni –
i życzę polski w sercu!
Barbara Wachowicz

Były ze mną też dwa skromne wywiady, jeden do TVP Łódź, gdzie opowiadam o babcinym medaliku, drugi do radia, który był przeprowadzany razem ze mną i kolegą, gdzie z nowu mówiłam o mojej pracy, a on o swojej.
Było też losowanie nagród, gdzie każdy laureat coś dostać. Mi przypadł memorystick, który bardzo mi się przydaje. Były tam książki, gry, mp3 i większe upominki.
Wszystko to odbywało sie w Pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi, jednak dzień wcześniej byliśmy w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. hm. Janka Bytnara, gdzie słuchaliśmy opowieści Pana Augusta Kowalczyka, który przedstawił recital aktorski 6804 – z pamięci gawęda osobista Augusta Kowalczyka – byłego więźnia KL Auchwitz”. 89-letni dziś aktor swoją opowieścia poruszył wszystkich. Podziękowaniem była spontaniczna owacja na stojąco. Słuchając go, zwróciłam uwagę na słońce, które na początku opowieści świeciło mu na czoło, ale potem światło było coraz wyżej, aż zapalono zimne lampy, kojarzące się ze szpitalem, a powieść została skończona. Pomyślałam, ze czas tak szybko leci, że to kolejny dzien mijający dla pana Augusta, który przeżył ucieczkę z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wiele lat temu i dla nas, osób młodych, które na pewno chciałyby, aby ich potomkowie przy zachodzie słońca słyszeli historie ich życia, czy nawet wyrwane wersy z niej i by zapamiętali jak najwięcej. Piasek dalej sie sypie, słońce dalej zachodzi, cykl jest taki sam, ale sytuacja na świecie może zmienić się właśnie w tak krótkim czasie, przez około siedemdziesiąt minut przez które mówił pan Kowalczyk, któremu miałam okazję wręczyć podarunek i popatrzeć w oczy.
W ten sam wieczór, po opowieści Pana Augusta Kowalczyka dostaliśmy książki Pani Barbary Wachowicz, o których już mówiłam.
Jak na razie, mówiłam tylko o samym Arsenale i o tych dwóch dniach na spotkaniu. Jednak, jako że spędziliśmy tam dni cztery i dużo zwiedzaliśmy, wypadało napisać i o tym.
Z zaśnieżonej norwegii wystartowaliśmy zanim zmierzchęło, jednak nie było widać słońca zanim nie przebiliśmy się przez chmóry, więc wszystko było w odcieniach szarości, bo zaczęły się roztopy. Do lotniska w Łodzi dolecieliśmy kiedy było już ciemno, więc widziałam tylko światła domów i kontury gołych drzew. Na lotnisku powitał nas Pan Krzysztof Jakubiec razem z nasza panią przewodnik, Elżbietą Pędziwiatr, którzy zaprowadzili nas do busa i odwiezli do hotelu. Z naszej noclegowni poszliśmy na kolację do
innego hotelu. Na drugi dzień pojechaliśmy w sam geometryczny środek polski, czyli do Piątku. Potem do Walewic, do dworu domu Pani Walewskiej, kochanki samego Napoleona. Niestety, nie mogliśmy go zwiedzić, bo było jakieś spotkanie wojskowe. Jednak, zobaczyłam hol, a tym muszę się pochwalić. W końcu, byłam w środku. Obeszlismy go na około, mocząc buty w jeszcze nieroztopionym, ale za to mokrym śniegu. Potem byliśmy na innym dworku, którego nazwy nie pamiętam,w Muzeum Diabłów i w sklepie sporzywczym gdzie było przeterminowane mleczko w tubce o miesiąc. W innych dniach zwiedziliśmy ulicę Piotrkowska, jeszcze więcej muzeów, na wystawie o Romanie Polańskim, w basenach termalnych, a w wolnymcz czasie kilka razy w Manufakturze.

Weronika Patrycja Polańska
Laureatka Konkursu

do góry

20.03.2010 – V konkurs „Czytamy po polsku” (druga edycja)

do góry

22.03.2010 – Konferencja oświatowa w Sztokholmie

W dniach 23-25 kwietnia 2010 odbyła się „Konferencja oświatowa dla nauczycieli polskich”, w której interesy oświaty polonijnej w Norwegii reprezentowały Iwona Ślusarczyk i Hanna Sand z Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_001_2010.jpg
Konsul RP w Sztokholmie Pan Radomir Wojciechowski<

Konferencja organizowana była przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie we współpracy ze Szwedzkim Urzędem Szkolnictwa (Skoleverket), Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, Związkiem Nauczycieli Polskich w Szwecji, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym oraz Polską Szkołą Sobotnią w Goteborgu.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_002_2010.jpg

Program konferencji obejmował wystąpienia:

– Anny Österlund Dyrektor ds. Edukacji (Skoleverket), która przedstawiła aktualna sytuacje z zakresie nauczania języków ojczystych w Szwecji.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_005_2010.jpg

– Matsa Wennerholm (Pełnomocnik szweckiego Urzędu Szkolnictwa ds. nauczania języków ojczystych), który przedstawił sytuację „Nauczyciela języka polskiego w kontekście szwedzkiej szkoły

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_006_2010.jpg

– pomoc w języku ojczystym dla uczniów nowoprzyjezdnych”, poparty dyskusją z udziałem Joachima Götza, Dyrektora Centrum Nauczania Języków Ojczystych w Sztokholmie (Sprakcentrum).

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_008_2010.jpg

– Katarzyna Baumann (certyfikowany trener/edukator/pedagog) przedstawiła psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem-emigrantem, problemy i metody ich rozwiązywania.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_010_2010.jpg

– Elżbieta Stencel (certyfikowany trener/Kierownik Szkoły Polskiej w Sztokholmie) przeprowadziła „Warsztat pracy nauczyciela” z uwagą na emisje głosu, zachowanie asertywne oraz komunikację werbalną jako podstawy kompetencji psychologicznej, rozwiązywanie konfliktów, stres i wypalenie zawodowe oraz zarządzanie sobą w czasie.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_023_2010.jpg

– Pozostałe kraje skandynawskie przedstawiły sytuację szkolnictwa polonijnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na naukę języka polskiego jako ojczystego.

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_020_2010.jpg
Dania – Maria Miedzianogóra

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_014_2010.jpg
Finlandia – Danuta Kral-Leszczyńska

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_013_2010.jpg
Szwecja – Jacek Jurkowski

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_015_2010.jpg
Norwegia – Iwona Ślusarczyk

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_011_2010.jpg
Uczestnicy konferencji

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_007_2010.jpg
Mats Wennerholm, Hanna Sand i Iwona Ślusarczyk

24 kwietnia 2010 na zebraniu założycielskim powołano do życia Skandynawskią Unię Oświaty Polonijnej. Przyjęto treści zawarte w liście intencyjnym wystosowanym do skandynawskich organizacji oświatowych oraz wybrano tymczasową Radę Unii.
Koleżance Iwonie Ślusarczyk (Norwegia) powierzono zadanie zwołania Forum Unii.

Protokół zebrania

images/stories/Historia/2009_2010/Sztokholm/stockh_025_2010.jpg
Założyciele Skandynawskiej Unii Oświaty Polonijnej
do góry

10.04.2010 – Minuta ciszy w uhonorowaniu pamięci wszystkich Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

do góry

08.05.2010 – Święto Konstytucji 3-go maja

do góry

22.05.2010 – Dzień Matki i Ojca

do góry

05.06.2010 – Walne Zgromadzenie członków organizacji

Porządek dnia:

 1. Ukonstytuowanie.
 2. Wybór sekretarza.
 3. Wybór 2 osób do podpisania protokołu.
 4. Zatwierdzenie zwołania zebrania zgodnie ze statutem.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2009.
 6. Rachunkowość roku 2009.
 7. Budżet na rok 2010.
 8. Wybory (Przewodniczącego Zarządu/Dyrektora Szkoły i pozostałych członków Zarządu).

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się spotkanie, na którym członkowie organizacji mieli możliwość przedstawienia i przedyskutwania tematów o charakterze ogólnym.

Praca Zarządu w roku szkolnym 2009/2010 skupiała się na:

 • Zmianie podręczników
 • Nowym programie nauczania przystosowanym do podstawy programowej MEN dla szkół polonijnych
 • Pomocach naukowych (biblioteczka z MEN-u), geograficzne mapy ścienne, pomoce multimedialne (j.polski, geografia, historia)
 • Wypracowywaniu metod wspomagających prace nad podniesiem poziomu
 • Wprowadzeniem dzienników szkolnych
 • Nowymi zasadami naboru do szkoły
 • Obowiązeku uczęszczania na wszystkie lekcje

Zarząd przedstwił następujący plan działania na rok szkolny 2010/2011:

 • Zakup map historycznych
 • Dalsze udoskonalanie dopasowanego do potrzeb naszej szkoły programu nauczania
 • Wypracowanie ujednoliconych metod nauczania z użyciem pomocy dydaktycznych (plansz, map, programów multimedialnych)
 • Ujednolicenie kryteriów oceniania
 • Zorganizowania kursu szkoleniowego dla nauczycieli
 • Zorganizowanie prelekcji dla rodziców ”Polskie dziecko na emigracji”
 • Dalsze prace nad poprawieniem sytuacji zawodowej nauczycieli polonijnych
 • Plan działania dotyczący usprawnienia zarządzania organizacją (terminowe opłaty składkowe, posiadanie podręczników przez uczniów, praca społeczna rodziców na rzecz organizacji)

Rachunkowość i budżet zostały zatwierdzone. Budżet obejmuje podniesienie opłaty o 100,- NOK. Opłata za jedno dziecko wynosi 12.000,- NOK, a za dwoje lub więcej 1850,- NOK.

Na nową dwuletnią kadencję zatwierdzono Zarząd w składzie:

Przewodnicząca Zarządu Hanna Sand
Z-ca ds. pedagogicznych Iwona Ślusarczyk
Z-ca ds. ekonomicznych Bjørn Sand
Z-ca ds. organizacyjnych Ewa Underland
Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Fijałkowska
Przewodnicząca Kolegium Nauczycielskiego Katarzyna Ruszkowska
Członek Zarządu Marek Adamski
Członek Zarządu Ryszard Studziński

do góry

12.06.2010 – Zakończenie roku szkolnego

do góry