Rok szkolny 2011 – 2012

Rok szkolny 2011 – 2012

O szkole
03.09.2011 – Pierwszy dzień w roku szkolnym
07.09.2011 – III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
25.09.2011 – II edycja konkursu “Rodacy Rodakom”
22.10.2011 – Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej
23.11.2011 – Konkurs “Mam talent”
19.11.2011 – Święto Niepodległości 11-go listopada
19.11.2011 – Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów
04.12.2011 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
10.12.2011 – Szkołę odwiedził Św. Mikołaj
10.12.2011 – Wizyta Pani Aleksandry Kujawskiej z Fundacji Edukacja dla Demokracji
07.01.2012 – Jasełka
07.01.2012 – Zabawa karnawałowa
22.04.2012 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli
05.05.2012 – Konstytucja 3-maja
05.05.2012 – Promocja książki “Polacy w Norwegii 1940-2010”
09.06.2012 – Zakończenie roku szkolnego

O szkole

W tym roku szkoła liczyła 209 uczniów. Osiągnięcia i wydarzenia minionego roku szkolnego:

  • odbyła się sierpniowa rada pedagogiczna
  • utworzone zostały dwie klasy I-sze A i B
  • dyrektor szkoły Hanna Sand uczestniczyła w III Kongresie Towarzystw Naukowych w Świecie, którego tematem przewodnim była Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne
  •  podjęta została współpraca z Katedrą Polonistyczną Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • szkołę odwiedziła Aleksandra Kujawska Kierownik projektu Szkoła.PL Fundacji Edukacja dla Demokracji

Zarząd:
Hanna Matras-Sand – Prezes i Dyrektor
Iwona Ślusarczyk – Z-ca ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. administracyjnych
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Ruszkowska – Członek Zarządu
Marek Adamski – Członek Zarządu
Ryszard Studziński – Członek Zarządu

Grono Pedagogiczne:
Izabela Bielińska (licencjat)
mgr Magdalena Bugiel
mgr Aleksandra Cekiera
mgr Ewelina Chojna
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
o.Gerard Filak
Izabela Haneczko (licencjat)
Aneta Krupa (licencjat)
mgr Maciej Okonek
mgr Ewelina Siembida
mgr Angelika Sitko
Wojciech Sobieski
Jarosław Staśkiewicz
mgr Sylwia Ślawska-Sobuń
Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
dr Marta Tomczyk-Maryon
mgr Magdalena Wątor

Rada Rodziców:
Klasa 0 – Agnieszka Gregersen
Klasa 1a – Elwira Fiećko, Katarzyna Kasprzak
Klasa 1b – Marta Szmulik Sveen, Rafał Cekiera
Klasa 2 – Agnieszka Gregersen, Elżbieta Buchla
Klasa 3 – Agnieszka Robak, Katarzyna Kozińska
Klasa 4 – Ewa Underland
Klasa 5 – Kristoffer Dynda
Klasa 6 – Dorota Marciniak
Klasa 7 – Marek Adamski
Klasa 8 – Bożena Martinsen
Klasa 9 – Marek Zabłocki
Klasa 10 – Małgorzata Fijałkowska

do góry

03.09.2011 – Pierwszy dzień w roku szkolnym

W sobotę 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Oslo.


Część oficjalna rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez o. Gerarda Filaka.

Mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Wojciecha Kolańczyka z żoną Aliną Kolańczyk, Radcę Panią Małgorzatę Mrozińską-Kruk oraz Konsula Pana Marcina Spyrkę.

Nowy rok szkolny oficjalnie inauguraował Pan Ambasador życząc uczniom, nauczycielom i rodzicom wielu sukcesów, jednocześnie gratulując wytrwałości w potrzymywaniu więzi z krajem ojczystym.


do góry

07.09.2011 – III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7-11 września 2011 roku odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Tematem 5-dniowego Kongresu była “Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”. Interesy dzieci i modzieży polskiej w Norwegii reprezentowała Hanna Sand członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

       

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, która wraz z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Galerią Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzemu Narodowe w Krakowie była organizatorem, podkreślił, że oczekiwania w stosunku do polskich władz na równe traktowanie wszystkich typów szkół poza granicami poprzez zmianę struktur organizacyjnych i zwiększenie nakładów finansowych jest konieczne:

Uważam, że zwiększenie nakładów jest absolutnie konieczne. Mamy takie plany, żeby na najbliższym zebraniu plenarnym PAU postawić ten problem – mianowicie żeby rozpocząć akcję, którą nazwałbym narodowym planem pomocy dla dzieci, które w ostatnim czasie wyjechały za granicę. Szacunki mówią, że to może być pół miliona dzieci. Z tym trzeba dotrzeć do polskich władz na najwyżśzym szczeblu. Wszyscy rozumieją, że porblem jest, ale chyba ta skal przerosła nasze wyobrażenia. To fundamentalna sprawa dla przyszłości Polski.” – powiedział prof. Andrzej Białas.

Prezydent Bronisław Komorowski wskazał na potrzebę samoorganizowania się środowisk polonijnych, możliwość odwoływania się do znakomitych wzorców, które istnieją w niektórych krajach. Podreślił, że rola państwa polskiego musi być istotna, ale nie powinna być rolą organizatora, lecz wpierającego konkretne przedsięwzięcia. Proponował, aby szukać nowych autorytetów, ludzi sukcesu, stawiać na ludzi mających odwagę myśleć inowacyjnie.

Ja całym sercem jestem związany ze sprawami polskimi i polonijnymi, i bardzo chętnie wezmę udział w takiej dyskusji, ale nie na zasadzie, że to ja mam wymyśleć, jak was uszczęśliwić, tylko to wy macie wymyśleć, jak sobie uszczęśliwić i znaleźć tu rolę dla państwa polskiego; także dla polskiego prezydenta” – powiedział w piątek Bronisław Komorowski.

Podsumowanie badań naukowych szkolnictwa polskiego na obczyźnie, ocena stanu nauczania polskich dzieci i młodzieży, wskazanie głównych problemów i konkretnych działań zawarte jest w deklaracji końcowej nazwanej Deklaracją Krakowską.

Kongres zakończył się w niedzielę mszą św. w Katedrze Wawelskiej, podczas której ks. kard. Franciszek Macharski mówił o potrzebie przebaczania jako sposobowi przeciwdziałania chaosowi w świetle zachowania prawdy i godności ludzkiej.

     

     


do góry

25.09.2011 – II edycja konkursu “Rodacy Rodakom”

Dyrekcja i Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej gratuluje Pani Izabeli Bielińskiej zdobycia II miejsca w Ii edycji konkursu „Rodacy Rodakom” na scenariusz lekcji “100 rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemi”.

Wyróżniony scenariusz zostanie włączony do szkolnej bazy pomocy dydaktycznych.
Konkurs zorganizowany został przez fundację „Oświata Polska za Granicą”, której partnerami są Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, fundacje „Polonia Restituta” i „Semper Polonia”.

Wyniki konkursu
do góry

22.10.2011 – Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej

Tradycją w naszej szkole są obchody Dnia Papieskiego, dnia naszego patrona Błogosławionego Jana Pawła II. W ostatnich latach uczniowie klas 1 – 4 pod kierownictwem Pani Marioli Drejowicz-Gerent przygotowują oprawę muzyczną tego święta. W tym roku zaśpiewali utwór pt. Lolek.


Multimedialny pokaz wspierający piosenki przygotowała i zaprezentowała Pani Adrianna Ślusarczyk.


Uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali nowe koszulki z logiem szkoły, których sponsorem jest Lebara.


Na zakończenie naszej akademii nauczyciele i zarząd naszej szkoły otrzymali różę z podziękowaniem za czynny udział w życiu szkoły, wkład pracy, zaangażowanie i wytrwałość.


Od lewej 1 rząd: Ewelina Siembida, Mariola Drejowicz-Gerent, Izabela Bielińska, Hanna Sand, Ewelina Chojna, Adrianna Ślusarczyk.
Od lewej 2 rząd: Magdalena Wątor, Swietlana Charkiewicz, Angelika Sitko, Aleksandra Cekiera, Aneta Krupa, Sylwia Ślawska-Sobuń, Izabela Haneczko, Marta Tomczyk-Maryon.
Od lewej 3 rząd: Ryszard Studziński, Maciej Okonek, Bjørn Sand, Iwona Ślusarczyk, Marek Adamski, Ewa Underland, Jarosław Staśkiewicz, Małgorzata Fijałkowska.
do góry

23.11.2011 – Konkurs “Mam talent”

Wyróżnienie specjalne za ambicję i patriotyzm w konkursie Mam talent. Prowadzę lekcję o Polsce otrzymali uczniowie II klasy:

  • Oliwia Marek
  • Wiktoria Kukułka
  • Kasjan Buchla
  • Wojciech Binder

Składam specjalne podziękowanie wychowawczyni Pani Izabeli Bielińskiej za entuzjazm, zaangażowanie i pomysłowość.

Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły i gratuluję wyróżnienia!!!

Hanna Matras-Sand
Dyrektor

do góry

19.11.2011 – Święto Niepodległości 11-go listopada

Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Niepodległości – 11 listopada.
images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_10_2011.jpg
do góry

19.11.2011 – Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów

Jak co roku w naszej szkole przyjeliśmy do wspólnoty szkolnej uczniów I klasy.
images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_00_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_10_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_11_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_13_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_14_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_15_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_16_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_17_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_18_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_20_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_21_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_22_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_23_2011.jpg
do góry

04.12.2011 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Jeszcze w tym roku udało nam się zorganizować warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_001_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_002_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_003_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_004_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_005_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_006_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_008_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_009_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_007_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_010_2011.jpg
do góry

10.12.2011 – Szkołę odwiedził Św. Mikołaj

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_10_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_11_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_13_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_14_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_15_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_16_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_17_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_18_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_19_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_20_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_21_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_22_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_23_2011.jpg
do góry

10.12.2011 – Wizyta Pani Aleksandry Kujawskiej z Fundacji Edukacja dla Demokracji

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_11_2011.jpg
do góry

07.01.2012 – Jasełka

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_01_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_02_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_03_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_04_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_05_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_06_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_07_2012.jpg
images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_08_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_09_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_11_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_12_2012.jpg
do góry

07.01.2012 – Zabawa karnawałowa

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_01_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_03_2012.jpg images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_04_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_05_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_06_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_07_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_08_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_09_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_10_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_11_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_12_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_13_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_14_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_15_2012.jpg
>
images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_16_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_17_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_18_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_19_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_20_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_21_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_22_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_23_2012.jpg
do góry

22.04.2012 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

22 kwietnia 2012 odbyły się warsztaty metodyczne „Od kultury do języka, od języka do literatury, zastosowanie aktywizujących metod nauczania w szkolnictwie polonijnym” 

Organizatorem była Polska Szkoła Sobotnia w Oslo,
a prelegentkami prof. Anna Pilch Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ oraz dr Marta Rusek z UJ.

Zajęcia odbyły się w czterech blokach po półtorej godziny. Miały charakter konwersacyjny i warsztatowy.

Blok 1:
Jak uczyć? Lekcja – twórczość nauczyciela i aktywność ucznia.
Prowadząca: dr Marta Rusek

Blok 2:
Jak czytać i rozumieć wiersze? Sens i znaczenie języka literatury i kultury. Sztuka dialogu z tekstem i z sztuką dialogu z uczniami.
Prowadząca: prof. Anna Pilch

W przerwie były pizze i wody gazowane oraz niewielki odpoczynek dla umysłu. Wiele dyskusji i wymian poglądów.

Blok 3:
Literatura i film. “Oswajanie” klasyki literackiej w szkole
Prowadząca: dr Marta Rusek

Blok 4:
Grupa I: Autoportret malarski i literacji jako de-konstruowanie samego siebie, a jednocześnie identyfikacja z własnym dziełem.
Warsztaty interpretacyjne i metodyczne. Praca nad tekstem i obrazem, konstrukcja lekcji integracyjnej.
Prowadząca: prof. Anna Pilch

Grupa II:
Od języka do literatury, od literatury do języka. Tekst literacki na lekcjach w klasach młodszych.
Prowadząca: dr Marta Rusek

Nasi goście odwiedzili też szkołę i niektóre klasy.

Przedszkolaki kolorowały kwiaty, a…

…uczniowie w klasie Pani Anety Krupy robili piękne serca dla rodziców.

Obowiązkowo odwiedziliśmy bufet szkolny.

do góry

05.05.2012 – Konstytucja 3-maja

do góry

05.05.2012 – Promocja książki “Polacy w Norwegii 1940-2010”

do góry

09.06.2012 – Zakończenie roku szkolnego

zak11_1

zak11_2

zak11_3

zak11_4

zak11_5

zak11_6

zak11_7

zak11_8

zak11_9

zak11_10

zak11_11 zak11_12

zak11_13

zak11_14

zak11_15 zak11_16

zak11_17

zak11_18 zak11_19

zak11_20 zak11_31

zak11_22

zak11_23

zak11_24

zak11_25

zak11_26 zak11_27

zak11_28 zak11_29

zak11_30

zak11_31
do góry