Rok szkolny 2011 – 2012

Rok szkolny 2011 – 2012

Informacje ogólne

W tym roku szkoła liczyła 209 uczniów.Osiągnięcia i wydarzenia mininego roku szkolego:

  • Odbyła się sierpniowa Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny
  • Utworzone zostały dwie klasy I-sze A i B
  • Dyrektor szkoły Hanna Sand uczestniczyła w III Kongresie Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, którego tematem przewodnim była “Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”
  • Podjęta została współpraca z Katedrą Polonistyczną Kszatłcenia Nauczycieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Szkołę odwiedziła Aleksandra Kujawska Kierownik projektu Szkoła.Pl Fundacji “Edukacja dla Demokracji”
Grono Pedagogiczne: Skład Zarządu: Funkcja w Zarządzie:
Izabela Bielińska (licencjat) Hanna Sand – Przewodnicząca/Dyrektor
mgr Magdalena Bugiel Iwona Ślusarczyk – Zastępca d/s pedagogicznych
mgr Aleksandra Cekiera Bjørn Sand – Zastępca d/s ekonomicznych

mgr Ewelina Chojna

Ewa Underland – Zastępca d/s administracyjnych
mgr Swietłana Charkiewicz Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Mariola Drejowicz-Gerent Katarzyna Ruszkowska – Przewodnicząca Kolegium Nauczycielskiego
o. Gerard Filak Marek Adamski – Członek zarządu
Izabela Haneczko (licencjat) Ryszard Studziński – Członek zarządu
Aneta Krupa (licencjat)
mgr Maciej Okonek
mgr Ewelina Siembida
mgr Angelika Sitko
Wojciech Sobieski
Jarosław Staśkiewicz
mgr Sylwia Ślawska-Sobuń
Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
dr Marta Tomczyk-Maryon
mgr Magdalena Wątor
Skład rady rodziców: Klasa: Inne funkcje:
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Hanna Sand – Webmaster
– Przedszkole
Agnieszka Gregersen – Klasa 0
Elwira Fiecko, z-ca Katarzyna Kasprzyk – Klasa IA
Marta Szmulik Sveen, z-ca Rafał Cekiera – Klasa IB
Agnieszka Gregersen, z-ca Elżbieta Buchla – Klasa II
Agnieszka Robak, z-ca Katarzyna Kozińska – Klasa III
Ewa Underland – Klasa IV
Kristoffer Dynda – Klasa V
Dorota Marciniak – Klasa VI
Marek Adamski – Klasa VII
Bożena Martinsen – Klasa VIII
Marek Zabłocki – Klasa IX
Małgorzata Fijałkowska – Klasa X

 

03.09.2011 – Pierwszy dzień w roku szkolnym

W sobotę 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Oslo.

Część oficjalna rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez o. Gerarda Filaka.

Mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Wojciecha Kolańczyka z żoną Aliną Kolańczyk, Radcę Panią Małgorzatę Mrozińską-Kruk oraz Konsula Pana Marcina Spyrkę.

Nowy rok szkolny oficjalnie inauguraował Pan Ambasador życząc uczniom, nauczycielom i rodzicom wielu sukcesów, jednocześnie gratulując wytrwałości w potrzymywaniu więzi z krajem ojczystym.

07.09.2011 – III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7-11 września 2011 roku odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Tematem 5-dniowego Kongresu była “Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”. Interesy dzieci i modzieży polskiej w Norwegii reprezentowała Hanna Sand członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, która wraz z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Galerią Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzemu Narodowe w Krakowie była organizatorem, podkreślił, że oczekiwania w stosunku do polskich władz na równe traktowanie wszystkich typów szkół poza granicami poprzez zmianę struktur organizacyjnych i zwiększenie nakładów finansowych jest konieczne:

Uważam, że zwiększenie nakładów jest absolutnie konieczne. Mamy takie plany, żeby na najbliższym zebraniu plenarnym PAU postawić ten problem – mianowicie żeby rozpocząć akcję, którą nazwałbym narodowym planem pomocy dla dzieci, które w ostatnim czasie wyjechały za granicę. Szacunki mówią, że to może być pół miliona dzieci. Z tym trzeba dotrzeć do polskich władz na najwyżśzym szczeblu. Wszyscy rozumieją, że porblem jest, ale chyba ta skal przerosła nasze wyobrażenia. To fundamentalna sprawa dla przyszłości Polski.” – powiedział prof. Andrzej Białas.

Prezydent Bronisław Komorowski wskazał na potrzebę samoorganizowania się środowisk polonijnych, możliwość odwoływania się do znakomitych wzorców, które istnieją w niektórych krajach. Podreślił, że rola państwa polskiego musi być istotna, ale nie powinna być rolą organizatora, lecz wpierającego konkretne przedsięwzięcia. Proponował, aby szukać nowych autorytetów, ludzi sukcesu, stawiać na ludzi mających odwagę myśleć inowacyjnie.

Ja całym sercem jestem związany ze sprawami polskimi i polonijnymi, i bardzo chętnie wezmę udział w takiej dyskusji, ale nie na zasadzie, że to ja mam wymyśleć, jak was uszczęśliwić, tylko to wy macie wymyśleć, jak sobie uszczęśliwić i znaleźć tu rolę dla państwa polskiego; także dla polskiego prezydenta” – powiedział w piątek Bronisław Komorowski.

Podsumowanie badań naukowych szkolnictwa polskiego na obczyźnie, ocena stanu nauczania polskich dzieci i młodzieży, wskazanie głównych problemów i konkretnych działań zawarte jest w deklaracji końcowej nazwanej Deklaracją Krakowską.

Kongres zakończył się w niedzielę mszą św. w Katedrze Wawelskiej, podczas której ks. kard. Franciszek Macharski mówił o potrzebie przebaczania jako sposobowi przeciwdziałania chaosowi w świetle zachowania prawdy i godności ludzkiej.

25.09.2011 – II edycja konkursu “Rodacy Rodakom”

Dyrekcja i Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej gratuluje Pani Izabeli Bielińskiej zdobycia II miejsca w Ii edycji konkursu „Rodacy Rodakom” na scenariusz lekcji “100 rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemi”.

Wyróżniony scenariusz zostanie włączony do szkolnej bazy pomocy dydaktycznych.

Konkurs zorganizowany został przez fundację „Oświata Polska za Granicą”, której partnerami są Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, fundacje „Polonia Restituta” i „Semper Polonia”.

Wyniki konkursu

22.10.2011 – Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej

Tradycją w naszej szkole są obchody Dnia Papieskiego, dnia naszego patrona Błogosławionego Jana Pawła II. W ostatnich latach uczniowie klas 1 – 4 pod kierownictwem Pani Marioli Drejowicz-Gerent przygotowują oprawę muzyczną tego święta. W tym roku zaśpiewali utwór pt. Lolek.

Multimedialny pokaz wspierający piosenki przygotowała i zaprezentowała Pani Adrianna Ślusarczyk.

Uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali nowe koszulki z logiem szkoły, których sponsorem jest Lebara.

Na zakończenie naszej akademii nauczyciele i zarząd naszej szkoły otrzymali różę z podziękowaniem za czynny udział w życiu szkoły, wkład pracy, zaangażowanie i wytrwałość.

Od lewej 1 rząd: Ewelina Siembida, Mariola Drejowicz-Gerent, Izabela Bielińska, Hanna Sand, Ewelina Chojna, Adrianna Ślusarczyk.

Od lewej 2 rząd: Magdalena Wątor, Swietlana Charkiewicz, Angelika Sitko, Aleksandra Cekiera, Aneta Krupa, Sylwia Ślawska-Sobuń, Izabela Haneczko, Marta Tomczyk-Maryon.

Od lewej 3 rząd: Ryszard Studziński, Maciej Okonek, Bjørn Sand, Iwona Ślusarczyk, Marek Adamski, Ewa Underland, Jarosław Staśkiewicz, Małgorzata Fijałkowska.

23.11.2011 – Konkurs “Mam talent”

Wyróżnienie specjalne za ambicję i patriotyzm w konkursie Mam talent. Prowadzę lekcję o Polsce otrzymali uczniowie II klasy:

  • Oliwia Marek
  • Wiktoria Kukułka
  • Kasjan Buchla
  • Wojciech Binder

Składam specjalne podziękowanie wychowawczyni Pani Izabeli Bielińskiej za entuzjazm, zaangażowanie i pomysłowość.

Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły i gratuluję wyróżnienia!!!

Hanna Sand
Dyrektor

19.11.2011 – Święto Niepodległości 11-go listopada

Jak co roku w naszej szkole obchodzilismy Swieto Niepodleglosci – 11 listopada.

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/11_listopada/11list_10_2011.jpg

19.11.2011 – Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów

Jak co roku w naszej szkole przyjelismy do wspolnoty szkolnej uczniow I klasy.

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_00_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_10_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_11_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_13_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_14_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_15_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_16_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_17_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_18_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_20_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_21_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_22_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/pasowanie/ps_23_2011.jpg

04.12.2011 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Jeszcze w tym roku udalo nam sie zorganizowac warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_001_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_002_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_003_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_004_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_005_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_006_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_008_2011.jpg images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_009_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_007_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/kurs_baumann/wm_010_2011.jpg

10.12.2011 – Szkołę odwiedził Św. Mikołaj

Artykul w trakcie tworzenia.

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_07_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_08_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_10_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_11_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_13_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_14_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_15_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_16_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_17_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_18_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_19_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_20_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_21_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_22_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Sw_Mikolaj/sm_23_2011.jpg

10.12.2011 – Wizyta Pani Aleksandry Kujawskiej z Fundacji Edukacja dla Demokracji

Artykul w trakcie tworzenia.

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_01_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_02_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_03_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_04_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_12_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_05_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_06_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_09_2011.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/fed_kujawska/fed_11_2011.jpg

07.01.2012 – Jasełka

Artykul w trakcie tworzenia.

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_01_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_02_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_03_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_04_2012.jpg images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_05_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_06_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_07_2012.jpg images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_08_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_09_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_11_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Jaselka/jas_12_2012.jpg

07.01.2012 – Zabawa karnawałowa

Artykul w trakcie tworzenia.

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_01_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_02_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_03_2012.jpg images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_04_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_05_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_06_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_07_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_08_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_09_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_10_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_11_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_12_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_13_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_14_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_15_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_16_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_17_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_18_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_19_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_20_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_21_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_22_2012.jpg

images/stories/Historia/2011_2012/Karnawal/bk_23_2012.jpg

22.04.2012 – Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

05.05.2012 – Konstytucja 3-maja

05.05.2012 – Promocja książki “Polacy w Norwegii 1940-2010”

09.06.2012 – Zakończenie roku szkolnego

zak11_1

zak11_2

zak11_3

zak11_4

zak11_5

zak11_6

zak11_7

zak11_8

zak11_9

zak11_10

zak11_11 zak11_12

zak11_13

zak11_14

zak11_15 zak11_16

zak11_17

zak11_18 zak11_19

zak11_20 zak11_31

zak11_22

zak11_23

zak11_24

zak11_25

zak11_26 zak11_27

zak11_28 zak11_29

zak11_30

zak11_31