Rok szkolny 2013 – 2014

Rok szkolny 2013 – 2014

O szkole
26.10.2013 – Dzień Papieski
26.10.2013 – Dzień Edukacji Narodowej
30.11.2013 – Uroczystość 11-ego
30.11.2013 – Uroczystość pasowanie na ucznia
07.12.2013 – Wizyta Św. Mikołaja
18.01.2014 – Spotkanie opłatkowe i zabawa karnawałowa
03.03.2014 – Patronat Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
10.05.2014 – Obchody święta Konstytucji 3 Maja
14.06.2014 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

O szkole

W tym roku do naszej szkoły uczęszcza 240 uczniów.

Zarząd:
Hanna Matras-Sand – Prezes i Dyrektor szkoły
Iwona Ślusarczyk – Z-ca ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. administracyjnych
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodzicó
Katarzyna Kasprzak – Członek Zarządu
Agnieszka Robak – Członek Zarządu
Ryszard Studziński – Członek Zarządu

Grono Pedagogiczne:
mgr Małgorzata Białkowska
mgr Barbara Banasiak
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
mgr Marta Gamrat
Aneta Krupa (licencjat)
mgr Daria Makowska
mgr Julia Matuszewska
mgr Joanna Nawrocka
Angelika Sitko
mgr Sylwia Ślawska-Sobuń
Adrianna Ślusarczyk (licencjat)
mgr Iwona Ślusarczyk
Jarosław Staskiewicz
Klaudia Meger
mgr Magdalena Wątor
mgr Parycja Wolińska
mgr Edyta Zubrzyńska

Rada Rodziców:
Przedszkole – Paulina Harpestad, Robert Kadłubowski, Ewelina Sternal
Klasa 0 – Angelika Pilińska, Karolina Kępa
Klasa 1a – Matra Szmulik, Ewa Underland
KLasa 1b – Andrzej Obrębski, Iwona Gawroczyńska
Klasa 2a – Danuta Monika Sierakowski, Justyna Moe
Klasa 2b – Justyna Janicka, Anna Bożek
Klasa 3a – Halina Klamka, Monika Margol
Klasa 3b – Alicja Barlewicz, Beata Wasyluk
Klasa 4 – Agnieszka Hass
Klasa 5 – Piotr Ożański
Klasa 6 – Robert Woźniak
Klasa 7 – Krzysztof Dynda
Klasa 8 – Dorota Marciniak
Klasa 9 – Krystyna Kołodziejczak
Klasa 10 –
do góry

26.10.2013 – Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski
do góry

26.10.2013 – Dzień Edukacji Narodowej

W tym dniu uhonorowaliśmy naszych nauczycieli oskarami, przygotowanymi przez panią Agnieszkę Robak.

Dzień Edukacji Narodowej

Uczennice klasy 9 (od lewej: Victoria Sand, Andżelika Rogowska, Natalia Kołodziejczak i Paulina Szypowicz) porzedzając krótka charakterystyką każdego nauczyciela wręczały nagrody.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Daria Makowska

Dzień Edukacji Narodowej

Iwona Ślusarczyk

Dzień Edukacji Narodowej

Julia Matuszewska

Dzień Edukacji Narodowej

Adrianna Ślusarczyk

Dzień Edukacji Narodowej

Barbara Banasiak

Dzień Edukacji Narodowej

Edyta Zubrzyńska

Dzień Edukacji Narodowej

Joanna Nawrocka

Dzień Edukacji Narodowej

Małgorzata Białkowska
do góry

30.11.2013 – Uroczystość 11-ego

do góry

30.11.2013 – Uroczystość pasowanie na ucznia

do góry

07.12.2013 – Wizyta Św. Mikołaja

do góry

18.01.2014 – Spotkanie opłatkowe i zabawa karnawałowa

do góry

03.03.2014 – Patronat Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z dumą i radością informuję, że na mocy uchwały Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się 3 marca 2014, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obejmuje patronat nad działalnością dydaktyczną Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II.

Współpraca wiąże się z organizacją szkoleń metodycznych, praktyk pedagogicznych oraz kursów językowych.
Gratuluję uczniom i nauczycielom naszej szkoły!

Dyrektor
Hanna Matras-Sand

do góry

10.05.2014 – Obchody święta Konstytucji 3 Maja

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj
do góry

14.06.2014 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

do góry