Rok szkolny 2013 – 2014

Rok szkolny 2013 – 2014

Informacje ogólne

W tym roku do naszej szkoły uczęszcza 240 uczniów.

Grono pedagogiczne Zarząd szkoły
mgr Małgorzata Białkowska Hanna Sand – Przewodnicząca Zarządu i Dyrektor
mgr Barbara Banasiak Iwona Ślusarczyk – Z-ca ds. Pedagogicznych
mgr Mariola Drejowicz-Gerent Bjørn Sand – Z-ca ds. Ekonomicznych
mgr Marta Gamrat Ewa Underland – Z-ca ds. Administracyjnych
Aneta Krupa (licencjat) Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Daria Makowska Katarzyna Kasprzak – Członek Zarządu
mgr Julia Matuszewska Agnieszka Robak – Członek Zarządu
mgr Joanna Nawrocka Ryszard Studziński – Członek Zarządu
Anna Nycz (licencjat)
Angelika Sitko
mgr Sylwia Ślawska-Sobuń
Adrianna Ślusarczyk (licencjat)
mgr Iwona Ślusarczyk
Jarosław Staśkiewicz
Klaudia Meger
mgr Magdalena Wątor
mgr Patrycja Wolińska
mgr Edyta Zubrzyńska

Rada Rodziców

Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca
Paulina Harpestad, z-cy Robert Kadłubowski, Ewelina Sternal
– Przedszkole
Angelika Pilińska, z-ca Karolina Kępa
– Klasa 0
Marta Szmulik, z-ca Ewa Underland
– Klasa IA
Andrzej Obrębaki, z-ca Iwona Gawroczyńska
– Klasa IB
Danuta Monika Sierakowski, z-ca Justyna Moe – Klasa IIA
Justyna Janicka, z-ca Anna Bożek
– Klasa IIB
Halina Klamka, z-ca Monika Margol
– Klasa IIIA
Alicja Barlewicz, z-ca Beata Wasyluk
– Klasa IIIB
Agnieszka Hass
– Klasa IV
Piotr Ożański – Klasa V
Robert Woźniak
– Klasa VI
Krzysztof Dynda
– Klasa VII
Dorota Marciniak
– Klasa VIII
Krystyna Kołodziejczak
– Klasa IX
– Klasa X

 

14.09.2013 – Pierwsze zajęcia w roku szkolnym

artykuł w trakcie tworzenia

 

26.10.2013 – Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Dzień Papieski

artykuł w trakcie tworzenia

 

26.10.2013 – Dzień Edukacji Narodowej

W tym dniu uhonorowaliśmy naszych nauczycieli oskarami, przygotowanymi przez panią Agnieszkę Robak.

Dzień Edukacji Narodowej

Uczennice klasy 9 (od lewej: Victoria Sand, Andżelika Rogowska, Natalia Kołodziejczak i Paulina Szypowicz) porzedzając krótka charakterystyką każdego nauczyciela wręczały nagrody.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Daria Makowska

Dzień Edukacji Narodowej

Iwona Ślusarczyk

Dzień Edukacji Narodowej

Julia Matuszewska

Dzień Edukacji Narodowej

Adrianna Ślusarczyk

Dzień Edukacji Narodowej

Barbara Banasiak

Dzień Edukacji Narodowej

Edyta Zubrzyńska

Dzień Edukacji Narodowej

Joanna Nawrocka

Dzień Edukacji Narodowej

Małgorzata Białkowska

 

30.11.2013 – Uroczystość 11-ego listopada

artykuł w trakcie tworzenia

 

30.11.2013 – Uroczystość pasowanie na ucznia

artykuł w trakcie tworzenia

 

07.12.2013 – Wizyta Św. Mikołaja

artykuł w trakcie tworzenia

 

18.01.2014 – Spotkanie opłatkowe i zabawa karnawałowa

artykuł w trakcie tworzenia

 

03.03.2014 – Patronat Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z dumą i radością informuję, że na mocy uchwały Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się 3 marca 2014, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obejmuje patronat nad działalnością dydaktyczną Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II.

Współpraca wiąże się z organizacją szkoleń metodycznych, praktyk pedagogicznych oraz kursów językowych.

Gratuluję uczniom i nauczycielom naszej szkoły!

Hanna Sand

Dyrektor

10.05.2014 – Obchody święta Konstytucji 3 Maja

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

3 maj

artykuł w trakcie tworzenia

 

14.06.2014 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego

artykuł w trakcie tworzenia