Rok szkolny 2015 – 2016

Rok szkolny 2015 – 2016

O szkole
12.09.2015 – Pierwsze zajęcia w roku szkolnym
14.10.2015 – ŻYCZENIA z okazji Dnia Nauczyciela
21.11.2015 – Święto Niepodległości
21.11.2015 – Pasowanie na ucznia
05.12.2015 – Wizyta Świętego Mikołaja
23.01.2016 – Projekt TRANSFAM – Warsztat dla rodziców
23.01.2016 – Zabawa karnawałowa
13.02.2016 – Spotkanie dla rodziców Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci
16.04.2016 – TVP Polonia serwis informacyjny “Polonia 24
23.05.2016 – Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Norwegii
11.06.2016 – Zakończenie roku szkolnego

O szkole

W tym roku do szkoły uczęszczało 282 uczniów.

Zarząd:
Hanna Sand – Przewodnicząca Zarządu i Dyrektor
Monika Stąpor – Za-ca ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. organizacyjnych
Agnieszka Robak – Przewodnicząca Rady rodziców
Małgorzata Fijałkowska – Członek Zarządu
Sylwia Grodkowska – Członek Zarządu
Justyna Janicka – Członek Zarządu
Ryszard Studziński – Członek Zarządu

Grono Pedagogiczne:
mgr Małgorzata Białkowska
ks Waldemar Bożek
mgr Katarzyna Czuba
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
mgr Monika Dynda
mgr Marta Gamrat
mgr Marta Graczyk
Katarzyna Jachimowicz
mgr Małgorzata Klimek
ks Wojciech Knutelski
mgr Natalia Kozłowska
mgr Izabela Kustosik
mgr Daria Pilazy
mgr Katarzyna Porowska
mgr Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
mgr Monika Stąpor
Jarosław Staśkiewicz
mgr Urszula Wardak
mgr Magdalena Wątor
mgr Patrycja Wolińska
mgr Justyna Zdunek
mgr Edyta Zubrzyńska

Rada Rodziców:
Przedszkole – Łukasz Durlej, Tomasz Adamski
Klasa 0 – Beata Wasyluk, Ewelina Jasik, Adam Sierakowski
Klasa 1a – Ewelina Sternal, Katarzyna Krohn, Wojciech Sobieski
Klasa 1b – Eliza Gmerek, Monika Barańska, Józef Pacyna
Klasa 2a – Joanna Smaga, Renata Ettajani
Klasa 2b – Monika Tucholska, Katarzyna Rybak, Justyna Milonowska
Klasa 3a – Ewelina Zalewska, Sabina Topyla, Marta Szmulik
Klasa 3b – Agnieszka Wiśniewska, Alicja Barlewicz, Urszula Sudolska
Klasa 4 – Justyna Janicka, Renata Plewa
Klasa 5 – Elwira, Fiećko, Agnieszka Zawada
Klasa 6 – Agnieszka Hass, Małgorzata Mulawa
Klasa 7 – Emilia Nilsen
Klasa 8 – Marta Paluch
Klasa 9 – Sławomir Polański
Klasa 10 – Sylwia Grodkowska
do góry

12.09.2015 – Pierwsze zajęcia w roku szkolnym

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=ZpM5P7EOrT8

List MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ JOANNY KLUZIK-ROSTKOWSKIEJ Warszawa, 4 września 2015.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice, Entuzjaści oświaty polonijnej poza granicami Kraju, rozpoczynamy kolejny rok nauki w szkołach polskich za granicą. Wiem, jaki wielki wysiłek podejmujecie Państwo, aby utrzymać wśród uczniów więź z Polską, z naszą kulturą i językiem. … czytaj wiecęj
do góry

14.10.2015 – ŻYCZENIA z okazji Dnia Nauczyciela

W dniu naszego święta otrzymaliśmy życzenia przesłane przez Ambasadora RP w Norwegii Pana Stefana Czmura.

Zobacz list:

do góry

21.11.2015 – Święto Niepodległości

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada
do góry

21.11.2015 – Pasowanie na ucznia

To wielki dzień dla pierwszoklasisty zostać przyjętym do społeczności szkolnej. To radosny dzień dla dyrekcji i grona pedagogicznego przyjąć w poczet wspólnoty uczniowskiej 45 nowych uczniów.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Egzaminatorzy z 4 klasy sprawdzają czy wszyscy pierwszoklasiści są dobrze przygotowani do roli ucznia.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Nasz sponsor MyCall reprezentowany przez Panią Maję Galińską przygotował upominki dla wszystkich pierwszoklasistów.

pasowanie 2015-2016

Piórem z wielką stalówką dyrektor szkoły Hanna Sand pasuje na ucznia każdego pierwszoklasistę.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016<

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Klasa 1a – wychowawczyni Pani Marta Gamrat

pasowanie 2015-2016

Klasa 1b – wychowaczyni Pani Monika Rusyn-Dynda
do góry

05.12.2015 – Wizyta Świętego Mikołaja

Tegoroczna wizyta Św.Mikołaja jak co roku była sukcesem. Nie tylko najmłodsi uczniowie z niecierpliwością czekali na przybycie naszego gościa, ci starsi również w zniecierpliwieniu czekali w swoich klasach.

mikolaj

mikolaj mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

Na taki uścisk nie każdy ma odwagę.

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

Nasze Panie nauczycielki też otrzymały paczki ze słodyczami.

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj
do góry

23.01.2016 – Projekt TRANSFAM – Warsztat dla rodziców

images/stories/Historia/2015_2016/projekt_transfam/Logo_UJ_NGrants.jpg

Warsztat dla rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo

pt. „Polskie dzieci w norweskiej szkole”

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Agder Research w Kristiansand w dniu 23 stycznia 2016 zorganizował warsztat dla polskich rodziców, których dzieci uczęszczają do norweskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i/lub średniej.

Warsztat został zorganizowany w oparciu o wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego TRANSFAM pt. „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”. Głównym celem projektu jest zbadanie zarówno problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny za granicą, jak i szans oraz sukcesów, do których przyczynił się wyjazd z Polski, a także tego jak wygląda dorastanie dzieci w Norwegii. Rodzice i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo brali aktywny udział w badaniach.

Warsztat składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 wystąpień:

  • Dr Magdalena Ślusarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. „Rodzice wobec doświadczeń szkolnych swoich dzieci i swoich relacji ze szkołą”
  • Mgr Stella Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany wygłosiła referat pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”
  • Dr Randi Wærdal i Justyna Morczkowska z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowały „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”

Zapraszając na warsztat, zespół badawczy chciał z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badawczymi, z drugiej zaś bezpośrednio podziękować tym, którzy uczestniczyli w badaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z życiem w Norwegii.

Warsztat był okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły. Wspólnie zostały wypracowane rekomendacje, które mogą być kierowane do instytucji edukacyjnych w Norwegii.

Hanna Sand

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

warsztaty

warsztaty

warsztaty

Dr Magdalena Ślusarczyk podsumowuje jakie doświadczenia mają rodzice mający dzieci uczące się w norweskiej szkole i ich relacje ze szkoła.

warsztaty

Mgr Stalla Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany zrelacjonowała doświadczenia dzieci w norweskiej szkole i środowisku rówieśniczym.

warsztaty

Justyna Morczkowska w imieniu swoim i dr Randi Wærdal z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowała „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”.

warsztaty

W drugiej części pracowaliśmy w grupach. Wyniki pierwszej grupy przedstawia p. Agnieszka Hass.

warsztaty

warsztaty

Drugą grupę zaprezentowała Pani Aleksandra Maciaś.

warsztaty

Dzięki pomocy p. Elżbiety Schjetne również dr Randi Wærdal mogła uczestniczyć w naszych dyskusjach.

warsztaty

Rezultat pracy trzeciej grupy przedstawiała mgr Adrianna Ślusarczyk.

warsztaty

warsztaty

Ogromne zaangażowanie i niezmiernie ciekawa tematyka towarzyszyły 3-godzinnym warsztatom. Dziękujemy badaczom za zaprezentowanie wyników badań, a uczestnikom za udział w warsztatach.

do góry

23.01.2016 – Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Pani Patrycja Wolińska prowadząca zabawę.

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Malowanie twarzy zawsze jest bardzo popularne. Pani Małgorzata Klimek maluje kolejną twarzyczkę.

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa
do góry

13.02.2016 – Spotkanie dla rodziców Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci

Pani Stella Strzemecka, doktorantka i asystentka naukowa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badacza goszcząca w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią Uniwersytetu w Oslo (Senter for tverrfagelig kjonnsfoskning (STK) Universitet i Oslo) przeprowadziła 13 lutego 2016 spotkanie dla rodziców pt. Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo.

Spotkanie dla rodziców składało się z czterech części.

  •  W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji p. Stelli Strzemeckiej pt. Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci.
  •  W drugiej części p. Strzemecka zaprezentowała rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatów dla rodziców z dn. 23.01.2016.
  •  Z kolei w trzeciej części spotkania odbyła się dyskusja na temat wypracowanych rekomendacji i dalsz wymiana doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły.
  •  W ostatniej części spotkania rodzice mieli okazję do rozmowy indywidualnej z p. Strzemecką.

do góry

16.04.2016 – TVP Polonia serwis informacyjny “Polonia 24

Pani redaktor Marta Szaniawska z TVP Polonia odwiedziła naszą szkołę. W czasie tej wizyty szereg osób udzielało wywiadów. Pani redaktor odwiedziłą dwie klasy i zapoznała się z działalnością szkoły.

https://polonia24.tvp.pl/24695515/21042016-2150

do góry

23.05.2016 – Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Norwegii

https://polonia24.tvp.pl/25162969/23052016-2150

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP
do góry

11.06.2016 – Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku
do góry