Rok szkolny 2015 – 2016

Rok szkolny 2015 – 2016

Informacje ogólne

W tym roku do naszej szkoły uczęszcza 282 uczniów.

Grono pedagogiczne Zarząd szkoły
mgr Małgorzata Białkowska Hanna Sand – Przewodnicząca Zarządu i Dyrektor
ks Waldemar Bożek Monika Stąpor – Z-ca ds. Pedagogicznych
mg Katarzyna Czuba Bjørn Sand – Z-ca ds. Ekonomicznych
mgr Mariola Drejowicz-Gerent Ewa Underland – Z-ca ds. Administracyjnych
mgr Monika Dynda Agnieszka Robak – Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Marta Gamrat Małgorzata Fijałkowska – Członek Zarządu
mgr Marta Graczyk Sylwia Grodkowska – Członek Zarządu
Katarzyna Jachimowicz Justyna Janicka – Członek Zarządu
mgr Małgorzata Klimek Ryszard Studziński – Członek Zarządu
ks Wojciech Knutelski
mgr Natalia Kozłowska
mgr Izabela Kustosik
mgr Daria Pilazy
mgr Katarzyna Porowska
mgr Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
mgr Monika Stąpor
Jarosław Staśkiewicz
mgr Urszula Wardak
mgr Magdalena Wątor
mgr Patrycja Wolińska
mgr Justyna Zdunek
mgr Edyta Zubrzyńska

 

Rada Rodziców
Agnieszka Robak – Przewodnicząca
Łukasz Durlej, z-ca Tomasz Adamski – Przedszkole
Beata Wasyluk, z-cy Ewelina Jasik, Adam Sierakowski – Klasa 0
Ewelina Sternal, z-cy Katarzyna Krohn,Wojciech Sobieski
– Klasa IA
Eliza Gmerek, z-cy Monika Barańska, Józef Pacyna
– Klasa IB
Joanna Smaga, z-ca Renata Ettajani – Klasa IIA
Monika Tucholska, z-cy Katarzyna Rybak, Justyna Milanowska
– Klasa IIB
Ewelina Zalewska, z-cy Sabina Topyla, Marta Szmulik – Klasa IIIA
Agnieszka Wiśniewska, z-cy Alicja Barlewicz, Urszula Sudolska – Klasa IIIB
Justyna Janicka, z-ca Renata Plewa – Klasa IV
Elwira Fiećko, z-ca Agnieszka Zawada – Klasa V
Agnieszka Hass, z-ca Małgorzata Mulawa – Klasa VI
Emilia Nilsen – Klasa VII
Marta Paluch – Klasa VIII
Sławomir Polański – Klasa IX
Sylwia Grodkowska – Klasa X

12.09.2015 – Pierwsze zajęcia w roku szkolnym

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=ZpM5P7EOrT8

 

List MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ JOANNY KLUZIK-ROSTKOWSKIEJ Warszawa, 04 września 2015 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice, Entuzjaści oświaty polskiej poza granicami Kraju, rozpoczynamy kolejny rok nauki w szkołach polskich za granicą. Wiem, jak wielki wysiłek podejmujecie Państwo, aby utrzymać wśród uczniów więź z Polską, z naszą kulturą i językiem. … czytaj wiecęj

14.10.2015 – ŻYCZENIA z okazji Dnia Nauczyciela

W dniu naszego święta otrzymaliśmy życzenia przesłane przez Ambasadora RP w Oslo Pana Stefana Czmur.

Zobacz list:

21.11.2015 – Święto Niepodległości

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada

21.11.2015 – Pasowanie na ucznia

To wielki dzień dla pierwszoklasisty zostać przyjętym do społeczności szkolnej. To radosny dzień dla dyrekcji i grona pedagogicznego przyjąć w poczet wspólnoty uczniowskiej 45 nowych uczniów.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Egzaminatorzy z 4 klasy sprawdzają czy wszyscy pierwszoklasiści są dobrze przygotowani do roli ucznia.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Nasz sponsor MyCall reprezentowany przez Panią Maję Galińską przygotował upominki dla wszystkich pierwszoklasistów.

pasowanie 2015-2016

Piórem z wielką stalówką dyrektor szkoły Hanna Sand pasuje na ucznia każdego pierwszoklasistę.

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

pasowanie 2015-2016

Klasa 1a – wychowawczyni Pani Marta Gamrat

pasowanie 2015-2016

Klasa 1b – wychowaczyni Pani Monika Rusyn-Dynda

05.12.2015 – Wizyta Świętego Mikołaja

Tegoroczna wizyta Św.Mikołaja jak co roku była sukcesem. Nie tylko najmłodsi uczniowie z niecierpliwością czekali na przybycie naszego gościa, ci starsi również w zniecierpliwieniu czekali w swoich klasach.

mikolaj

mikolaj mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

Na taki uścisk nie każdy ma odwagę.

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

Nasze Panie nauczycielki też otrzymały paczki ze słodyczami.

mikolaj

mikolaj

mikolaj

mikolaj

23.01.2016 – Projekt TRANSFAM – Warsztat dla rodziców

images/stories/Historia/2015_2016/projekt_transfam/Logo_UJ_NGrants.jpg

Warsztat dla rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo

pt. „Polskie dzieci w norweskiej szkole”

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Agder Research w Kristiansand w dniu 23 stycznia 2016 zorganizował warsztat dla polskich rodziców, których dzieci uczęszczają do norweskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i/lub średniej.

Warsztat został zorganizowany w oparciu o wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego TRANSFAM pt. „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”. Głównym celem projektu jest zbadanie zarówno problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny za granicą, jak i szans oraz sukcesów, do których przyczynił się wyjazd z Polski, a także tego jak wygląda dorastanie dzieci w Norwegii. Rodzice i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo brali aktywny udział w badaniach.

Warsztat składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 wystąpień:

  • Dr Magdalena Ślusarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. „Rodzice wobec doświadczeń szkolnych swoich dzieci i swoich relacji ze szkołą”
  • Mgr Stella Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany wygłosiła referat pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”
  • Dr Randi Wærdal i Justyna Morczkowska z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowały „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”

Zapraszając na warsztat, zespół badawczy chciał z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badawczymi, z drugiej zaś bezpośrednio podziękować tym, którzy uczestniczyli w badaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z życiem w Norwegii.

Warsztat był okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły. Wspólnie zostały wypracowane rekomendacje, które mogą być kierowane do instytucji edukacyjnych w Norwegii.

Hanna Sand

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo

warsztaty

warsztaty

warsztaty

Dr Magdalena Ślusarczyk podsumowuje jakie doświadczenia mają rodzice mający dzieci uczące się w norweskiej szkole i ich relacje ze szkoła.

warsztaty

Mgr Stalla Strzemecka w imieniu swoim oraz prof. Krystyny Slany zrelacjonowała doświadczenia dzieci w norweskiej szkole i środowisku rówieśniczym.

warsztaty

Justyna Morczkowska w imieniu swoim i dr Randi Wærdal z Høgskole i Oslo og Akershus zaprezentowała „Fakty i mity na temat norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka”.

warsztaty

W drugiej części pracowaliśmy w grupach. Wyniki pierwszej grupy przedstawia p. Agnieszka Hass.

warsztaty

warsztaty

Drugą grupę zaprezentowała Pani Aleksandra Maciaś.

warsztaty

Dzięki pomocy p. Elżbiety Schjetne również dr Randi Wærdal mogła uczestniczyć w naszych dyskusjach.

warsztaty

Rezultat pracy trzeciej grupy przedstawiała mgr Adrianna Ślusarczyk.

warsztaty

warsztaty

Ogromne zaangażowanie i niezmiernie ciekawa tematyka towarzyszyły 3-godzinnym warsztatom. Dziękujemy badaczom za zaprezentowanie wyników badań, a uczestnikom za udział w warsztatach.

 

23.01.2016 – Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Pani Patrycja Wolińska prowadząca zabawę.

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Malowanie twarzy zawsze jest bardzo popularne. Pani Małgorzata Klimek maluje kolejną twarzyczkę.

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

13.02.2016 – Spotkanie dla rodziców Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci

Pani Stella Strzemecka, doktorantka i asystentka naukowa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badaczka goszcząca w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią Uniwersytetu w Oslo (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) Universitetet i Oslo) przeprowadziła w dn. 13.02.2016 r. spotkanie dla rodziców pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci” w Polskiej Szkole Sobotniej w Oslo.

Spotkanie dla rodziców składało się z czterech części.

  • W pierwszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia p. Stelli Strzemeckiej pt. „Szkoła i środowisko rówieśnicze w doświadczeniu dzieci”.
  • W drugiej części p. Strzemecka zaprezentowała rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatu dla rodziców z dn. 23.01.2016 r.
  • Z kolei w trzeciej części spotkania uczestnicy odbyła się dyskusja na temat wypracowanych rekomendacji i dalsza wymiana doświadczeń na temat wyzwań stojących przed rodzicami i dziećmi w kontekście norweskiej szkoły.
  • W ostatniej części spotkania rodzice mieli okazję do rozmowy indywidualnej z p. Strzemecką.

16.04.2016 – TVP Polonia serwis informacyjny “Polonia 24

Pani redaktor Marta Szaniawska z TVP Polonia odwiedziła naszą szkołę. W czasie tej wizyty szereg osób udzieliło wywiadów, Pani redaktor odwiedziła dwie klasy i zapoznała się z działalnością szkoły.

https://polonia24.tvp.pl/24695515/21042016-2150

30.04.2016 – Święto Konstytucji 3-maja

xx

 

23.05.2016 – Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Norwegii

https://polonia24.tvp.pl/25162969/23052016-2150

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

Wizyta prezydenta RP

11.06.2016 – Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku

Zakończenie roku