Rok szkolny 2021-2022

Rok szkolny 2020 – 2021

O szkole
28.08.2021 – Pierwszy dzień roku szkolnego

O szkole

W tym roku do naszej szkoły uczęszcza … uczniów.

Zarząd:
Aleksandra Adamik – Prezes i Dyrektor
Ole-Johnny Mauritzen – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. organizacyjnych
Eliza Gmerek – Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Ciaputa – Członek Zarządu
Małgorzata Fijałkowska – Członek Zarządu
Halina Klamka – Członek Zarządu
Monika Vik – Członek Zarządu

Grono Pedagogiczne:
mgr Monika Burycz
mgr Karolina Ciwis-Kędra
mgr Jagoda Czajka
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
mgr Ilona Grzesiczak
mgr Aneta Hermansen
mgr Magdalena Kocięcka
mgr Karolina Krewętek
mgr Kinga Kucał
Izabela Kustosik (licencjat)
mgr Katarzyna Lachowska
mgr Katarzyna Łukaszuk
mgr Laura Mąka
mgr Monika Pietrasik
mgr Dorota Reder
ks. Piotr Śledź
mgr Patrycja Wolińska-Jadwidzic
mgr Kamila Wisz-Macanu

Rada Rodziców:
Przedszkole –
Klasa 0 –
Klasa 1a –
Klasa 1b –
Klasa 2a –
Klasa 2b –
Klasa 3a –
Klasa 3b –
Klasa 4 –
Klasa 5 –
Klasa 6 –
Klasa 7 –
Klasa 8 –
Klasa 9 –
Klasa przygotowująca do egz. z j.pol jako drugiego – Beata Wasyluk

Inne funkcje:
Monika Vik – ZOOM
do góry

28.08.2021 – Pierwszy dzień roku szkolnego

do góry