Witamy2

Witamy..

..na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II w Oslo. Nasza szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury wśród polskich dzieci mieszkających w Norwegii.

ks. J. A. Kozłowski
ks. J. A. Kozłowski

Jej pomysłodawcą, założycielem i pierwszym kierownikiem był ks. J. A. Kozłowski. Szkoła powstała na zebraniu rodziców 31 lipca 1988 r. w Eikeli, poprzedzonym mszą w jej intencji, przyjęto jej nazwę; Polska Szkoła Sobotnia (Polsk Lørdagsskole) im. Św. Jana Pawła II w Oslo.

Nauczając innowacyjnymi metodami realizujemy “Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydajemy świadectwa, na których znajdują się informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły, wykaz przedmiotów oraz otrzymane oceny.

Na mocy uchwały Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dnia 3 marca 2014, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obejmuje patronat nad działalnością dydaktyczną Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Jana Pawła II. Współpraca wiąże się z organizacją szkoleń metodycznych, praktyk pedagogicznych oraz kursów językowych.

Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Na naszej stronie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące naszej szkoły, relacje z wydarzeń, a także artykuły pisane przez naszych uczniów.

Zapraszamy do najstarszej szkoły polonijnej w Norwegii !!!