Władze szkoły

Władze szkoły

Decyzją wyborców na Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 maja 2017 ustanowiono Zarząd w składzie:

Imię i nazwisko   Stanowisko E-mail
Hanna Sand Przewodnicząca Zarządu i Dyrektor   dyrektor@szkolapolska.no
Iwona Ślusarczyk  Z-ca ds. Pedagogicznychiwona.slusarczyk@szkolapolska.no
Bjørn Sand  Z-ca ds. Ekonomicznychadministracja@szkolapolska.no
Ewa Underland  Z-ca ds. Administracyjnychewa.underland@szkolapolska.no
Agnieszka Robak  Przewodnicząca Rady Rodzicówagnieszka.robak@szkolapolska.no
Małgorzata Fijałkowska  Członek Zarządumalgorzata.fijalkowska@szkolapolska.no
Sylwia Grodkowska  Członek Zarządusylwia.grodkowska@szkolapolska.no
Justyna Janicka Członek Zarządujustyna.janicka@szkolapolska.no
Halina Klamka  Członek Zarząduhalina.klamka@szkolapolska.no